Transport av avloppsvatten

Kontakt

+46 470-72 76 00

Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Öppettider:
Mån-Tor: 7.00-17.00
Fre: 7.00-15.30

Tillförlitliga och varaktiga systemlösningar för transport av avloppsvatten

Andelen fasta partiklar i avloppsvattnet ökar ständig, det är aggressivare och innehåller mer fett. Ny teknik krävs som kan transportera bort avloppsvattnet. Robusta och hållbara pumpar från Wilo ger snabb, bekväm och säker dränering.

Flexibla anläggningar för hållbar utveckling

Vid hantering av avloppsvatten i flerfamiljshus eller offentliga byggnader måste man ta kraftigt varierande tilloppsmängder och olika andelar fasta partiklar i beaktande. Dessutom sätter lagen strikta gränser för dimensioneringen av tekniska lösningar. Detta ställer högre krav på anläggningarnas flexibilitet.

Mellanliggande pumpstation och samlingspumpstation

Oavsett om du leder avloppsvatten till en samlingspumpstation genom gravitationsdränering och pumpar det direkt till reningsverket eller om du vill förbättra lönsamheten genom mellanliggande pumpstationer: Hos oss hittar du rätt lösning för varje utmaning. Självkylande dränkbara motorpumpar för avloppsvatten i serien Wilo-EMU FA i torr eller våt installation garanterar tillförlitlig transport av stora flöden. Innovativa hydraulikkonstruktioner hanterar den ökande andelen fasta partiklar. Och med Wilo- RexaBloc får du även en kostnadseffektiv lösning för torrt installerade pumpar med normmotor.