Industri

Kontakt

+46 470-72 76 00

Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Öppettider:
Mån-Tor: 7.00-17.00
Fre: 7.00-15.30

Mycket ekonomiskt och effektivt

Hos Wilo vet vi att varje industrimiljö har egna höga krav på produktionstekniken och materialet i alla komponenter. Därför utvecklar vi skräddarsydda industrilösningar och -produkter åt våra partners och kunder och garanterar tillförlitlighet, flexibilitet och effektivitet.

Mångsidigt användbar

Wilo-produkter används för många tillämpningar över hela världen.

Livsmedelsindutrin

När det handlar om livsmedel kan kraven inte vara nog höga. För här handlar det om vår hälsa och inget annat. Därför ställer denna bransch också mycket höga krav på teknik och material hos alla ingående komponenter. I alla processtadier måste produktionsparametrar som temperatur och täthet beaktas mycket noggrant för att viktiga kvalitets- och hygienstandarder ska kunna efterlevas. Med andra ord måste pumparna visa varje dag att de uppfyller sin funktion och är driftsäkra.

Metallindustrin

Stål har en avgörande del i de tekniska framstegen som gjorts. Men stålproduktionen hör också till de industrigrenar som förbrukar mest energi och vatten, vilket gör att den potentiella energibesparingen är enorm. Tillförlitlig vattenförsörjning och bortpumpning är helt avgörande för produktionsprocessen. Den höga halten av aggressiva och slipande medier i kylvattnet ställer mycket höga krav på de använda pumpsystemen. I denna miljö arbetar Wilos pumpar med högsta effektivitet dygnet runt och uppnår maximala gångtider.

Gruvindustrin

Metaller som silver och koppar har extremt god ledningsförmåga och används idag inom alla områden i den elektroniska industrin. Pumpningen är mycket omfattande och krävande: Ofta ligger fyndigheterna på flera hundra meters djup. Vid malmbrytning på dessa djup utgör vatten - i detta fall i form av strömmande grund- och spillvatten - en stor utmaning. Wilos pumpar med ledkonstruktion är perfekta för industriella tillämpningar där höga tryck förekommer som t.ex. vid bortpumpning av vatten i gruvbrytning.

Energiindustrin

Energi är grunden till allt liv. Människor, djur och växter behöver energi – och förbrukar den också. Därför stiger världens energibehov i snabb takt. Effektivare användning och produktion av energi är därför en av de viktigaste uppgifterna som den tekniska utvecklingen står inför.

Ett stort bidrag till detta ger Wilos rörhuspumpar som exempelvis används vid pumpning av kylvatten. Genom att använda de senaste materialen och teknikerna i pumparna uppnår de en så hög hydraulisk verkningsgrad som 90 procent, vilket ger kraftigt sänkta energikostnader.