Klimat, frys

Kontakt

+46 470-72 76 00

Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Öppettider:
Mån-Tor: 7.00-17.00
Fre: 7.00-15.30

Med kontrollerad ventilation för behagligt klimat

Ett behagligt rumsklimat är en förutsättning för goda prestationer och allmänt välbefinnande. Inomhusklimatet måste anpassas till rummets skiftande användning genom en exakt anpassning av temperatur, luftfuktighet och luftcirkulation. I ett kontorshus vill man t.ex. ha ett annat inomhusklimat än i ett sjukhus eller en fabriksbyggnad.

Skräddarsydda pumplösningar för alla klimat

Individuell rumskomfort innebär att man själv kan reglera temperaturen hemma, oberoende av utomhustemperaturen. Klimatanläggningar som drivs med Wilos högeffektiva pumpar ger maximal komfort till låga elkostnader. Även för klimatanläggningar under uppdämningsnivån har Wilo en passande lösning: en pumpstation för kondensat från Wilo.

Även för klimatanläggningar i industribyggnader erbjuder vi pålitliga och energisparande högeffektiva pumpar som självklart är redo för fastighetsautomationen. För klimatanläggningar under uppdämningsnivån behövs en pumpstation för kondensat. Wilo har skräddarsydda och bra lösningar för just detta.

Kyl- och klimatanvändningar som särskild utmaning

Kylrum ställer särskilt höga krav på byggnadstekniken. Wilo erbjuder speciallösningar för kylanläggningar i kommersiella byggnader. Hög prestanda, pålitliga och energisnåla tack vare högeffektiv teknik.
För klimat- eller kylanläggningar under uppdämningsnivån erbjuder Wilo en pumpstation för kondensat som är särskilt anpassad till projektet