Kontakt

+46 470-72 76 00

Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Öppettider:
Mån-Tor: 7.00-17.00
Fre: 7.00-15.30

Wilo-DrainLift WS 1100

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Avlagringsfritt uppsamlingsutrymme
 • Hög stabilitet tack vare välvd schaktbotten
 • Fyra tillopp, valbara på plats
 • Rör av rostfritt stål i V4A

Seriebeskrivning

Konstruktion

Pumpschakt för användning i marken

Användning

Pumpning av fekaliehaltigt eller förrenat avloppsvatten som inte kan ledas till avloppssystemet via en naturlig lutning samt dränering av föremål som ligger under uppdämningsnivån.

Typnyckel

Ex: Wilo-DrainLift WS 1100E/x
WSSchaktpumpstation Synthetic
1100Schaktdiameter i mm
EE = enkelpumpsanläggning
D = tvillingpumpsanläggning
xUtvald pumptyp

Material

 • Pumpschakt: PE
 • Rördragning: rostfritt stål
 • Travers: rostfritt stål
 • Avstängningsspjäll: rödgods
 • Kulbackventil: Gjutjärn
 • Övervattenskoppling: Gjutjärn
 • Kedja: Rostfritt stål

Beskrivning/konstruktion

Monteringsfärdigt plastschakt som enkel- eller dubbelpumpstation för installation under golvet med fyra tillopp. Plastschaktet har fyra integrerade fenor för ökad lyftsäkerhet. Schaktgolvet är halvkulformat för att minimera avlagringar på schaktgolvet och maximera formstabiliteten.

Tekniska data

 • Tillopp: 4x DN 150
 • Avluftning: 2x DN 100
 • Maximal nyttig last: 5 kN/m² (enligt DIN EN 124, grupp 1)
 • Max. tryck i tryckledningen: 6 bar

Pumpar som kan användas

Drain TP 50/TP 65

 • Utförande med enkanals- och friströmshjul
 • Även med Ex-godkännande enligt ATEX
 • Enfas- och trefasvariant tillgänglig
 • Utförande med inbyggd flottörbrytare tillgängligt

Rexa FIT

 • Friströmshjul
 • Utan Ex-godkännande
 • Enfas- och trefasvariant tillgänglig
 • Utförande med inbyggd flottörbrytare tillgängligt

Rexa PRO

 • Utförande med enkanals- och friströmshjul
 • Ex-godkännande enligt ATEX som standard
 • Enfas- och trefasvariant tillgänglig

Drain TP 80

 • Enkanalhjul
 • Ex-godkännande enligt ATEX som standard
 • Trefasutförande
 • Kan endast användas för enkelpumpsstationer!

Drain MTC 32

 • Avloppspump med utanpåliggande skärverk
 • Tillgängligt med och utan Ex-godkännande enligt ATEX
 • Trefasutförande

Drain MTS 40

 • Avloppspump med invändigt skärverk
 • Enfas- och trefasvariant tillgänglig
 • Även med Ex-godkännande enligt ATEX

Leveransomfattning

 • Pumpschakt med förmonterade rör
 • Övervattenskoppling
 • Backventil
 • Avstängningsspjäll
 • Spolningsanslutning G 1½
 • Kedja i rostfritt stål inkl. fästhake
 • Hållarstav för nivåsensor eller flottörbrytare inkl. monteringstillbehör
 • Anslutningsmaterial för två DN 150 KG-tilloppsrör
 • Kedja
 • Monterings- och skötselanvisning

På tvillingspumpstationer levereras dubbelt antal armaturer (övervattenskopplingar, avstängningsspjäll, ...).

Notera! Pumpen ingår inte i leveransomfattningen!

Tillbehör

 • Schaktförlängingsrör
 • Schaktlock
 • Klämskruvar
 • Automatikskåp
 • Nivågivare

Produkt

Konstruktion

Pumpen ingår i leveransen

-

Pumpstation med en pump

Pumpstation med tvillingpump

Användning

I byggnad

-

Nergrävd

Utrustning/funktion

Tilloppsläge kan väljas fritt

-

Nivåstyrning: Med flottörbrytare

Tillval

Nivåstyrning: med nivåsensor

Tillval

Nivåstyrning: med pneumatisk tryckgivare

Tillval

Anslutningsklar

-

Elkopplare

Tillval

Nedladdningar

General overview

Edition 2017
Sidformat A4
Sidantal 72

PDF (46 MB)

Hämta

Wilo-DrainLift WS 900…/ WS 1100…

Article Number 2024177
Edition 0703
Versionsnummer 02
Sidformat A4
Sidantal 21

PDF (1 MB)

Hämta

Produkt

PDF: Wilo-DrainLift WS 1100

Konfigurera

Sidval

Valfri information

Personliga uppgifter som ska stå i sidhuvudet.

Spara