Kontakt

+46 470-72 76 00

Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Öppettider:
Mån-Tor: 7.00-17.00
Fre: 7.00-15.30

Wilo-DrainLift WS 40 Basic

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Trycktätare schakt för installation i övre och undre golv
 • Flexibel tack vare fritt valbara tillopp
 • Stor behållarvolym
 • Inklusive rör, nivåreglering, automatikskåp och pump

Seriebeskrivning

Konstruktion

Pumpschakt av plast med integrerad pump som pumpstation under golvet eller uppfordringsanläggning över golvet.

Användning

Pumpning av förrenat avloppsvatten utan fekalier som inte kan ledas till avloppssystemet via en naturlig lutning och för dränering av föremål som ligger under uppdämningsnivån.

Utrustning/funktion

Pumpschakt komplett anslutningsfärdigt med rör och pump.

Typnyckel

Ex:Wilo-DrainLift WS 40E/TC40 (3~)-BV
WSSchaktpumpstation Synthetic
40Anläggningens tryckutgång
EE = enpumpsanläggning
D = tvillingpumpanläggning
TC 40Inbyggd pump
(3~)Trefasmotor
BVKulreturflödesspärr

Material

 • Pumpschakt: PE
 • Rördragning: 1.4404
 • Övervattenskoppling: PUR
 • Kulbackventil: Gjutjärn
 • Avstängningsspjäll: rödgods
 • Pump: Gjutjärn

Beskrivning/konstruktion

Wilo-DrainLift WS 40 Basic är en automatiskt arbetande uppfordringsanläggning som enkel- eller tvillingpumpanläggning. Plastschaktet har inbyggda räfflor som ökar formstyvheten och lyftsäkerhet samt fritt valbara tillopp.

Anläggningen kan installeras såväl i fastigheter som uppfordringsanläggning som utanför fastigheter i jorden som ett vanligt pumpschakt.

Tekniska data

 • Tillopp: DN 100/DN 150
 • Avluftning: DN 70
 • Max. tryck i tryckledningen: 1,5 bar.

Pump

Den dränkbara motorpumpen för avloppsvatten Wilo-Drain TC 40 är förinstallerad.

Leveransomfattning

 • Behållare (för enkel- eller tvillingpumpanläggning)
 • Inbyggda foderrör
 • Kulreturflödesspärr
 • Inklusive pump
 • Nivåövervakning
 • Elkopplare (för trefaspump eller tvillingpumpanläggning)
 • Lock med tätning (belastningsbar upp till 200 kg)
 • Hålskärare Ø 124 mm, tilloppstätning DN 100 (för rör Ø 110 mm)
 • 1 slangdel PVC Ø 50 mm med klämmor för anslutning av handmembranpump
 • Monteringsmaterial för golvmontering
 • Monterings- och skötselanvisning

Dimensionering

När tvillingpumpanläggning väljs måste anslutningen av tryckledningarna anordnas på plats!

Tillbehör

 • Schaktförlängingsrör
 • Schaktlock
 • Klämskruvar

Totalt karakteristiskt fält

Totalt karakteristiskt fält

Enligt EN 12056-4 ska flödeshastigheten (i tryckledningen) vara mellan 0,7 och 2,3 m/s.

Produkt

Konstruktion

Pumpen ingår i leveransen

Pumpstation med en pump

Pumpstation med tvillingpump

Användning

I byggnad

Nergrävd

Utrustning/funktion

Tilloppsläge kan väljas fritt

Nivåstyrning: Med flottörbrytare

Nivåstyrning: med nivåsensor

Nivåstyrning: med pneumatisk tryckgivare

-

Anslutningsklar

Elkopplare

Installationsritningar

Utförandeexempel

t.ex.: WS 40 E/TC 40...BV

Nedladdningar

General overview

Edition 2017
Sidformat A4
Sidantal 72

PDF (46 MB)

Hämta

Wilo-DrainLift WS 40 Basic, WS 40-50

Article Number 2532145
Edition 1006
Versionsnummer 01
Sidformat A4
Sidantal 27

PDF (3 MB)

Hämta

Produkt

PDF: Wilo-DrainLift WS 40 Basic

Konfigurera

Sidval

Valfri information

Personliga uppgifter som ska stå i sidhuvudet.

Spara