Kontakt

+46 470-72 76 00

Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Öppettider:
Mån-Tor: 7.00-17.00
Fre: 7.00-15.30

Wilo-DrainLift XXL

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Flexibel användning tack vare att en eller två behållare används
 • Optimal tömning av behållare tack vare djupgående slamsugning
 • Driftsäkerhet tack vare högt kapacitetsområde och tillförlitlig nivåmätning
 • Lämplig för kontinuerlig drift (S1) tack vare självkylande motorer

Seriebeskrivning

Konstruktion

Avloppspumpstation som tvillingpumpanläggning med två separata torrt installerade pumpar

Användning

Pumpning av fekaliehaltigt avloppsvatten (enligt DIN EN 12050-1) som inte kan ledas till avloppssystemet genom naturlig lutning och för uppdämningssäker dränering under uppdämningsnivån (enligt DIN EN 12056-1).

Typnyckel

Ex:Wilo-DrainLift XXL 1080-2/8,4
XXLAvloppspumpstation för stora objekt
1010 = tryckanslutning DN 100
8= tryckanslutning DN 80
8080 = total volym 800 l
40 = total volym 400 l
2Pumpstation med tvillingpump
/8,4Effekt P2 per pump [kW]

Material

 • Motorhus: Rostfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
 • Hydraulik: Plast PUR
 • Behållare: Plast PE

Tekniska data

 • Nätanslutning 3~400 V, 50 Hz
 • Effektuttag P1 beroende på typ 2,3 - 10,0 kW
 • Kabellängd från anläggning till elkopplare 10 m
 • Driftsätt S1, S3
 • Max. medietemperatur max. 40 °C, kortfristigt 65 °C
 • Max. omgivningstemperatur 40 °C
 • Fri kulpassage beroende på typ: 78 mm till 95 mm
 • Tryckanslutning beroende på typ DN 80 eller DN 100
 • Tilloppsanslutning 3 x DN 100/150, 1 x DN 100
 • Avluftningsanslutning DN 70 mm
 • Min. tilloppshöjd (från uppställningsnivån till tilloppets överkant) 700 mm
 • Kapslingsklass (utan elkopplare) IP 68
 • Behållarens bruttovolym 400/800 l
 • Reglervolym 200/400 l

Utrustning/funktion

 • Kylmantel
 • Termisk motorövervakning och täthetsövervakning
 • Nivåreglering med nivåsensor
 • Automatikskåp med nätberoende larm och zenerbarriär i huset
 • Potentialfri kontakt
 • Löstagbar pumpkabel
 • Slanganslutning för avluftning
 • Slanganslutning för handmembranpump
 • Monteringsmaterial

Beskrivning/konstruktion

Anslutningsklar, helt dränkbar avloppspumpstation (dränkhöjd: 2 mWS, dränktid: 7 dagar), med en eller två gas- och vattentäta uppsamlingstankar. Utrustad med två avloppspumpar ur serien Wilo-Drain TP 80 resp. TP 100 (material: Inox och kompositmaterial). Enkel hantering tack vare anläggningens låga totalvikt, t.ex. väger en tvillinganläggning med TP 80-pump bara 160 kg (tyngsta enskilda vikt: pump 62 kg). Optimal tömning av behållare tack vare djupgående slamsugning.

Varning! Elkopplaren är inte dränkbart och måste därför ställas upp på en översvämningssäker plats.

Leveransomfattning

 • Mikroprocessorstyrd elkopplare med automatisk växling samt automatisk reserv- och toppbelastningsdrift, potentialfria kontakter och indikeringslampor för drift och störning för varje pump.
 • Elastisk slangförbindning för avluftning DN 70.
 • Elastisk slangförbindning för anslutning av en handmembranpump. Byggsats för sammankoppling av behållare och pump (inkl. avluftningsfläns med slang).

Totalt karakteristiskt fält

Totalt karakteristiskt fält

Produkt

Konstruktion

Översvämningsbar

Pumpstation med en pump

-

Pumpstation med tvillingpump

Enfasmotor

-

Trefasmotor

Pumpläge: Motordelar utanför behållaren

-

Pumpläge: Utanför behållaren

Pumpläge: I behållaren

-

Tätningskammare

Tätning, mekanisk axeltätning på mediesidan

Tätning, axeltätningsring på mediasidan

-

Inbyggd backventil

-

Kylmantel

Enkanalhjul

Flerkanalhjul

-

Friströmshjul

-

Skärverk

-

Utrustning/funktion

Tilloppsläge kan väljas fritt

-

Aktivkolfilter

-

Nivåstyrning: Med flottörbrytare

-

Nivåstyrning: med nivåsensor

Nivåstyrning: med pneumatisk tryckgivare

-

Övervakning motortäthet

Larm nätoberoende

-

Alarm potentialfri kontakt

Anslutningsklar

-

Löstagbar anslutningskabel

Elkopplare

Slanganslutning för handmembranpump

Tätning för sugrörsanslutning handmembranpump

-

Slanganslutning för avluftning

Monteringsmaterial

Byggsats för tryckledningsanslutning

Cirkelskärare för tilloppshål

-

Hålskärare för tilloppshål

-

Tilloppstätning

-

Ljuddämpande material

-

Installationsritningar

Installationsritning

Pumpstation för spill- och avloppsvatten (avloppsvatten med fekalier); Tvillinganläggning Wilo-DrainLift XXL

1Ventilationsledning (över taket)
2Tryckledning
3Tillopp
4Avstängningsspjäll tilloppsledning
5Armaturstöd för viktavlastning (rekommendation)
6Avstängningsspjäll tryckledning
7Backventil
8Tömningsledning behållare
9Tömningsledning pumpsump
10Dräneringspump
11Trevägsventil
12Handmembranpump
13Motorskåp
14Zenerbarriär
15Uppdämningsnivå (oftast vägytan)

Nedladdningar

General overview

Edition 2017
Sidformat A4
Sidantal 72

PDF (46 MB)

Hämta

Wilo-DrainLift XXL

Article Number 2532170
Edition 1010
Versionsnummer 02
Sidformat A4
Sidantal 29

PDF (2 MB)

Hämta

Produkt

PDF: Wilo-DrainLift XXL

Konfigurera

Sidval

Valfri information

Personliga uppgifter som ska stå i sidhuvudet.

Spara