Kontakt

+46 470-72 76 00

Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Öppettider:
Mån-Tor: 7.00-17.00
Fre: 7.00-15.30

PDF: Wilo-EMUport CORE

Konfigurera

Sidval

Valfri information

Personliga uppgifter som ska stå i sidhuvudet.

Spara
Speciella egenskaper/produktfördelar
 • Mycket driftsäker tack vare separering av fasta partiklar från avloppsvatten: Stora fasta partiklar måste inte passera pumpen – ingen igensättning
 • Ekonomisk på grund av Retrofit-system för enkel rengöring av alla pumpstationer
 • Långlivad och korrosionsfri genom användning av PE- och PUR-material
 • Underhållsvänlig, även under drift, tack vare hygienisk torr installation, enkel åtkomst utifrån och separat avstängning
 • Framtidssäker även vid stigande halter av fasta partiklar i avloppsvattnet
 • Kan installeras flexibelt i byggnader eller gropar med diameter från 1 500 mm
 • Lättintegrerad och anslutningsfärdig Plug&Pump-anläggning
 • Energisparande genom effektiva dränkbara motorpumpar för avloppsvatten. Kan väljas med IE3-motorer

Konstruktion

Standardiserad avloppsvattenpumpstation med separeringssystem för fasta partiklar enligt DIN EN 12050-1 för uppställning i fastigheter eller i ett schakt för uppställning utomhus.

Användning

Pumpning av råavloppsvatten som inte kan ledas till avloppssystemet via en naturlig lutning och för dränering av föremål som ligger under uppdämningsnivån (enligt DIN EN 12056/DIN 1986-100).

Tekniska data

 • Max. kontinuerligt tillopp: 20, 45 eller 50 m³/h
 • Behållarvolym: 440 l eller 1200 l
 • Användningsbar behållarvolym: 295 l eller 900 l
 • Max. pumptryck: 31 m
 • Tilloppshöjd: 750 mm
 • Tilloppsanslutning: DN 200
 • Tryckanslutning: DN 80 eller DN 100
 • Nätanslutning: 3~400 V, 50 Hz


Typnyckel

Ex:Wilo-EMUport CORE 20.2-10A
COREStandardiserat separeringssystem för fasta partiklar
20Max. tillopp i m³/h
2Antal monterade pumpar
10Max. uppfordringshöjd i m
AUtförande:
A = Standardutförande
B = Comfort-utförande


Detaljer och nedladdningar


Produkt