Kontakt

+46 470-72 76 00

Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Öppettider:
Mån-Tor: 7.00-17.00
Fre: 7.00-15.30

Wilo-EMUport CORE

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Mycket driftsäker tack vare separering av fasta partiklar från avloppsvatten: Stora fasta partiklar måste inte passera pumpen – ingen igensättning
 • Ekonomisk på grund av Retrofit-system för enkel rengöring av alla pumpstationer
 • Långlivad och korrosionsfri genom användning av PE- och PUR-material
 • Underhållsvänlig, även under drift, tack vare hygienisk torr installation, enkel åtkomst utifrån och separat avstängning
 • Framtidssäker även vid stigande halter av fasta partiklar i avloppsvattnet
 • Kan installeras flexibelt i byggnader eller gropar med diameter från 1 500 mm
 • Lättintegrerad och anslutningsfärdig Plug&Pump-anläggning
 • Energisparande genom effektiva dränkbara motorpumpar för avloppsvatten. Kan väljas med IE3-motorer

Seriebeskrivning

Konstruktion

Standardiserad avloppsvattenpumpstation med separeringssystem för fasta partiklar enligt DIN EN 12050-1 för uppställning i fastigheter eller i ett schakt för uppställning utomhus.

Användning

Pumpning av råavloppsvatten som inte kan ledas till avloppssystemet via en naturlig lutning och för dränering av föremål som ligger under uppdämningsnivån (enligt DIN EN 12056/DIN 1986-100).

Typnyckel

Ex:Wilo-EMUport CORE 20.2-10A
COREStandardiserat separeringssystem för fasta partiklar
20Max. tillopp i m³/h
2Antal monterade pumpar
10Max. uppfordringshöjd i m
AUtförande:
A = Standardutförande
B = Comfort-utförande

Material

 • Uppsamlingsbehållare: PE
 • Separeringsbehållare för fasta partiklar: PE
 • Tilloppsbox: PUR
 • Rördragning: PE
 • Pumpar: Gjutjärn
 • Avstängningsspjäll: Gjutjärn
 • Tryckanslutning:
  - Variant A: PE med T-sammanföring
  - Variant B: Rostfritt stål med Y-sammanföring

Tekniska data

 • Max. kontinuerligt tillopp: 20, 45 eller 50 m³/h
 • Behållarvolym: 440 l eller 1200 l
 • Användningsbar behållarvolym: 295 l eller 900 l
 • Max. pumptryck: 31 m
 • Tilloppshöjd: 750 mm
 • Tilloppsanslutning: DN 200
 • Tryckanslutning: DN 80 eller DN 100
 • Nätanslutning: 3~400 V, 50 Hz

Utrustning/funktion

 • Avloppspumpstation med separeringssystem för fasta partiklar
 • 2 separat spärrbara separeringsbehållare för fasta partiklar
 • Två dränkbara motorpumpar för avloppsvatten i torr installation för växlingsdrift
 • Pumpar i skyddsklassen IP68 och en motoreffektivitet enligt IE3
 • Nivåregistrering med nivåsond

Beskrivning/konstruktion

Anslutningsfärdig, helt dränkbar avloppspumpstation med separering av fasta partiklar. Gas- och vattentät uppsamlingsbehållare i en enhet utan konstruktionsmässiga svetsförbindningar samt två separat avspärrningsbara separeringsbehållare för fasta partiklar. Uppsamlingsbehållaren är rundad, behållarens botten är avfasad och den djupaste punkten är precis under pumpen. På så sätt förhindras bildandet av avlagringar och att fasta partiklar fastnar på kritiska ställen. Genom förfiltreringen i separeringsbehållaren för fasta partiklar filtreras de fasta partiklarna från mediet och endast det förfiltrerade avloppsvattnet hamnar i uppsamlingsbehållaren. Pumpningen sker genom två högkvalitativa dränkbara motorpumpar för avloppsvatten i torr installation. Pumparna är konstruerade som redundant tvillingpumpanläggning och drivs i växlingsdrift. Nivåregleringen sker via en nivåsond 0–2,5 mWS.

Utförandet ”B” är dessutom utrustat med en automatisk tillbakaspolning till uppsamlingsbehållaren, vilket förbättrar rengöringseffekten. Motsvarande automatikskåp i SC-L-serien finns som tillbehör.

Leveransomfattning

Installationsfärdig avloppspumpstation, helt förmonterad inkl. byxrör, nivågivare och två pumpar.

Totalt karakteristiskt fält

Kurvor

Produkt

Konstruktion

Pumpstation med en pump

-

Pumpstation med tvillingpump

Utrustning/funktion

Tilloppsläge kan väljas fritt

-

Nivåstyrning: med nivåsensor

Nivåstyrning: med pneumatisk tryckgivare

-

Anslutningsklar

-

Elkopplare

Tillval

Installationsritningar

Nedladdningar

General overview

Edition 2017
Sidformat A4
Sidantal 72

PDF (46 MB)

Hämta

Wilo-EMUport CORE

Article Number 2546468
Edition 1605
Versionsnummer 01
Sidformat A4
Sidantal 28

PDF (6 MB)

Hämta

Produkt

PDF: Wilo-EMUport CORE

Konfigurera

Sidval

Valfri information

Personliga uppgifter som ska stå i sidhuvudet.

Spara