Kontakt

+46 470-72 76 00

Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Öppettider:
Mån-Tor: 7.00-17.00
Fre: 7.00-15.30

Wilo-Sevio AIR

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Hög systemeffektivitet tack vare hög ventilationskapacitet.
 • Hög flexibilitet i anläggningsregleringen genom stort reglerområde för luftintaget.
 • Största möjliga processpecifika beläggningstjocklek med hänsyn till olika bassänggeometrier.
 • Lång livslängd i kommunal och industriell användning tack vare olika membranmaterial.
 • Låga installationskostnader och liten omställning för befintliga rör.

Seriebeskrivning

Konstruktion

Luftningsanläggningen med rörluftare, avlånga membranluftare eller tallriksluftare

Användning

För att tillsätta stora och små luftbubblor i vattenhaltiga medier som vatten, avloppsvatten eller slam för syretillförsel och genomblandning.

Typnyckel

t.ex.:Wilo-Sevio AIR D 218-ES-S-30
AIRLuftarserie
DTallriksluftare
218Diameter perforerad yta i mm
ESMembranmaterial
ES = EPDM
ER = EPDM med reducerad mjukgörare
S = silikon
SAnläggning inkl. rör och monteringsmaterial
30Antal luftare

Tekniska data

Tallriksluftare

 • Diameter perforerad yta: 218 mm
 • Membranyta: 0,037 m²
 • Driftstemperatur luft: 5–100 °C (beroende på membranmaterial)
 • Driftstemperatur media: 5–40 °C
 • Största pådrag: 15 Nm³/h

Avlånga membranluftare

 • Membranyta: 0,24 m² resp. 0,32 m²
 • Driftstemperatur luft: 5–60 °C
 • Driftstemperatur media: 5–40 °C
 • Största pådrag: 76 Nm³/h

Rörluftare

 • Membranyta: 0,09, 0,135 resp. 0,18 m²
 • Driftstemperatur luft: 5–100 °C (beroende på membranmaterial)
 • Driftstemperatur media: 5–40 °C
 • Största pådrag: 20 Nm³/h

Utrustning/funktion

Med hjälp av en blåsmaskin eller en kompressor pumpas luft genom försörjningsledningen till luftfördelaren. Genom luftfördelaren fördelas luften jämnt på de enskilda luftningsslingorna och tillförs luftarna. Luftarna fördelar luften över membranets hela yta och leder den i stora och små bubblor till mediet.

Beskrivning/konstruktion

Luftningsanläggningen består av en eller flera luftarfält. En luftningsanläggning kan bestå av olika luftarfält (rörluftare, avlånga membranluftare eller tallriksluftare). Ett luftningsfält utgör en grundenhet och består av flera komponenter:

 • Tilloppsledning (på avlånga membranluftare)
 • Luftfördelare med anslutningsfläns för tilloppsledningen (på tallriks- och rörluftare)
 • Golvfäste för rör
 • Rör
 • Luftare
 • Dräneringsanslutning (på tallriks- och rörluftare)

Montering

Avlånga membranluftare:

Monteringen av tilloppsledningen och av luftarna gös direkt på bassängbotten. Vid nivellering kan luftarna även sättas fast i golvet med gängade stänger.

Rör- och tallriksluftare:

Den fullständiga monteringen av rören på bassängbotten utförs med golvfästen. Dessa möjliggör samtidigt en nivellering av luftningsanläggningen.

Luftare

Den tillförda luften förs in i mediet som stora och små bubblor via tallriksluftaren. Luften fördelas över hela den perforerade membranytan och släpps ut genom membranet.

Material

 • Membran: EPDM (på rör- och tallriksluftare), PUR (på avlånga membranluftare), fler material på förfrågan
 • Hus: Plast
 • Rördragning: Plast eller rostfritt stål
 • Dräneringsanslutning: Plast
 • Golvfäste: Rostfritt stål (på rör- och tallriksluftare), plast (på avlånga membranluftare)

Leveransomfattning

 • Försörjningsledning (på avlånga membranluftare)
 • Luftfördelare med flänsanslutning för tilloppsledningen (på rör- och tallriksluftare)
 • Rör
 • Dräneringsanslutning
 • Golvfäste
 • Monteringsmaterial
 • Tilldelningsplan för golvfäste och luftare
 • Översikts- och lägesplan för de enskilda komponenterna

Nedladdningar

General overview

Edition 2017
Sidformat A4
Sidantal 72

PDF (46 MB)

Hämta

PDF: Wilo-Sevio AIR

Konfigurera

Sidval

Valfri information

Personliga uppgifter som ska stå i sidhuvudet.

Spara