Kontakt

+46 470-72 76 00

Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Öppettider:
Mån-Tor: 7.00-17.00
Fre: 7.00-15.30

Wilo-SiClean

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Tar bort magnetiska och ej magnetiska partiklar ur mediet och avluftar mikrobubblor
 • Bra rening med fysiska effekter (tyngdkraft, filtrering, magneteffekt, trycksänkningseffekt)
 • Enkel hantering tack vare att den är lätt att installera, underhålla och ställa in
 • Korrosionsbeständig tack vare partikelseparator av rostfritt stål

Seriebeskrivning

Konstruktion

Kompakt partikelseparator som sats och enkel att installera. Sats som består av mekaniska och hydrauliska komponenter: cirkulationspump, partikelseparator, tömningsventil, automatisk flödesbegränsare, avluftningsenhet, kopplingsbox för övervakning av cirkulationspumpen. För montering på vägg eller golvuppställning (beroende på typ). Sug- och tryckanslutningarna och elanslutningen anordnas på plats. Manuell tömning ab systemet.

Användning

Wilo-SiClean tar bort magnetiska och ej magnetiska partiklar ur värmesystemen på ett naturligt och fysiskt sätt. Även mikrobubblor kan avskiljas med avluftningsenheten. Monteras i större fastigheter (förvaltningsbyggnader, hotell, sjukhus, inköpscentra, skolor etc.) och värme- och klimatanläggningar för fjärrvärme.

Typnyckel

Exempel:Wilo-SiClean 2
SiCleanStandardutförande, manuell drift, med en inline-cirkulationspump med våt motor
2Satsstorlek

Utrustning/funktion

 • Typ av cirkulationspump: Wilo-Yonos PICO (SiClean 0,5/1/2/3/4), Wilo-Yonos MAXO (SiClean 5)
 • Antikorrosiva, hydrauliska komponenter av rostfritt stål
 • Förstärkta slangar som är anslutna till partikelseparatorns in- och utlopp. Slangar som är anslutna till returledningsröret i bypassen för små, prosvärda anslutningar och låga tryckförluster
 • Förmonterad avluftningsenhet för avskiljning av mikrobubblor
 • Rörliga magnetstavar för effektiv borttagning av järnoxidpartiklar
 • Flödesbegränsare för automatisk anpassning av flödet
 • Manuell spolventil för enkel och snabb tömning av samlade partiklar
 • Kopplingsbox för övervakning av cirkulationspumpen

Leveransomfattning

 • Partikelseparator Wilo-SiClean (förmonterad sats)
 • Kopplingsbox
 • Monterings- och skötselanvisning Wilo-SiClean
 • Monterings- och skötselanvisning cirkulationspump

Installationsritningar

Installationsritning

Wilo-SiClean integreras i värmeanläggningen vardera som bypass-installation i värmekretsens returledning.

1 Wilo-SiClean

2 Värmealstrare

3 Värmekretsframledning

4 Värmekretsreturledning

Nedladdningar

General overview

Edition 2017
Sidformat A4
Sidantal 72

PDF (46 MB)

Hämta

Wilo-SiClean

Article Number 4192809
Edition 1504
Versionsnummer 01
Sidformat A4
Sidantal 1

PDF (6 MB)

Hämta

Produkt

PDF: Wilo-SiClean

Konfigurera

Sidval

Valfri information

Personliga uppgifter som ska stå i sidhuvudet.

Spara