PDF: Wilo-Stratos MAXO

Konfigurera

Sidval

Valfri information

Personliga uppgifter som ska stå i sidhuvudet.

Spara
Speciella egenskaper/produktfördelar
  • Intuitiv manövrering genom användningsstyrd inställning med inställningsguiden kombinerat med ny display och knapp med ”grön-knapp-teknik”.
  • Högsta energieffektivitet genom samspelet mellan optimerade och innovativa energisparande funktioner (t.ex. No-Flow Stopp).
  • Optimal systemeffektivitet genom nya, intelligenta reglerfunktioner som t.ex. Dynamic Adapt plus Multi-Flow Adaptation, T-const. och ΔT-const.
  • De senaste kommunikationsgränssnitten (t.ex. Bluetooth) för anslutning till mobila slutenheter och direkt pumpuppkoppling via Wilo Net för multipumpstyrning.
  • Stor elektrisk installationskomfort genom översiktlig och generös kopplingskammare och optimerad Wilo-Connector.

Konstruktion

Smart cirkulationspump med våt motor med unions- eller flänsanslutning, EC-motor med integrerad elektronisk effektanpassning.

Användning

Varmvattenuppvärmning i alla system, klimatanläggningar, slutna kylkretsar och industriella cirkulationsanläggningar

Typnyckel

Exempel:Wilo-Stratos MAXO 30/0,5-12
Stratos MAXOHögeffektiv pump (unions‐ eller flänspump), elektroniskt reglerad
30/Nominell anslutning
0,5-12Uppfordringshöjd [m]


Detaljer och nedladdningar