Kontakt

+46 470-72 76 00

Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Öppettider:
Mån-Tor: 7.00-17.00
Fre: 7.00-15.30

Wilo-Sub TWI 6

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Lång livslängd på grund av korrosionsbeständigt rostfritt stål, som tillval i V4A-kvalitet
 • ACS-certifierad för tappvattentillämpningar
 • Hög flexibilitet tack vare utföranden i områdena 4, 6, 8 och 10 tum
 • Stor kapacitetsspännvidd från 1 till 250 m³/h

Seriebeskrivning

Konstruktion

Flerstegs 6"-borrhålspump i dragbandsutförande för vertikal eller horisontell installation

Användning

 • För vatten- och dricksvattenförsörjning ur borrhåll och cisterner
 • Bruksvattenförsörjning
 • För kommunal vattenförsörjning, sprinklerbevattning och slangbevattning
 • Tryckstegring
 • Sänkning av vattennivån
 • För pumpning av vatten i industriella tillämpningar
 • För pumpning av vatten utan långfibriga och slipande partiklar

Typnyckel

Ex:

Wilo-Sub TWI 6.18-04-C-SD
TWIBorrhålspump
6Hydraulikens diameter i tum ["]
18Nominellt flöde [m3/h]
04Antal hydrauliska steg
CSerie, generation
IMotormantel i 1.4571, motoranslutning via flänskontakt
SDStarttyp
utan = direktstart
SD = stjärntriangelstart

Utrustning/funktion

 • Flerstegsborrhålspump med radiella eller halvaxiella pumphjul
 • Inbyggd backventil
 • NEMA-koppling
 • Trefasmotor
 • Hermetiskt inkapslade motorer
 • Omlindningsbara motorer

Tekniska data

 • Lägsta effektivitetsindex (MEI) ≥ 0,4
 • Nätanslutning: 3~400 V, 50 Hz
 • Driftsätt vid nedsänkning: S1
 • Medietemperatur: 3-30 °C
 • Motorns minsta flöde:
  • Hermetiskt inkapslade motorer: 0,08 - 0,16 m/s
  • Återlindningsbara motorer (SD-R): 0,1‐0,5 m/s (beroende på typ)
 • Max. sandhalt: 50 g/m3
 • Max. starter: 20/h
 • Max. nedsänkningsdjup:
  • Hermetiskt inkapslade motorer: 350 m
  • Återlindningsbara motorer: 100 m
 • Kapslingsklass: IP 68
 • Tryckanslutning: Rp 2½ ‐ Rp 3

Material

 • Hydraulhus: Rostfritt stål 1.4301
 • Pumphjul: Rostfritt stål 1.4301
 • Axel hydraulik: Rostfritt stål 1.4057
 • Motorhus: EN-GJL eller rostfritt stål 1.4301
 • Axel motor: Rostfritt stål 1.4305 resp. 1.4301

Beskrivning/konstruktion

Borrhålspump med ACS-godkännande för vertikal eller horisontell montering.

Hydraulik

Flerstegsborrhålspump med 4"‐ eller 6"‐NEMA‐anslutning och radiella eller halvaxiella pumphjul i ledkonstruktion. Inbyggd backventil. Alla medieberörda delar är av korrosionsfria material.

Motor

Trefasmotor för direkt‐ och stjärntriangelstart Tätad, hermetiskt inkapslad motor, med lackisolerad lindning , hartsinklädd eller återlindningsbar motor med PVC‐isolerad lindning, självsmörjande lager, med vatten-/glykolfyllning.

Kylning

Motorn kyls av mediet. Motorn måste alltid användas nedsänkt. Gränsvärdena för max. medietemperatur och minsta flödeshastighet måste följas. Vid vertikal installation kan kylmantel användas eller inte. Vid horisontell installation måste kylmantel användas.

Tryckkapsel

Tryckkapseln används när aggregatet monteras direkt i rörsystemet. Som standard monteras då ingen backventil. Max. inkommande tryck är 10 bar.

Dimensionering

 • Med dessa aggregat är sugdrift inte möjligt!
 • Aggregatet måste vara helt täckt med vatten vid drift!

Leveransomfattning

 • Hydraulik och motor är redan monterade
 • 4/5/10 m anslutningskabel med dricksvattengodkännande (area: 4x2,5 mm2 eller 4x4 mm2)
 • Monterings- och skötselanvisning

Tillval

 • Hydraulik i rostfritt stål 1.4401
 • Motor i rostfritt stål 1.4401, 1.4408 eller 1.4571
 • 60 Hz‐utförande
 • Stjärntriangelstart
 • Återlindningsbar motor
 • Återlindningsbar motor med tappvattenfyllning
 • Konfigurerade aggregat för specialutföranden

Allmän information - ErP-(ekologisk design)direktivet

Riktmärket för de mest effektiva vattenpumparna är MEI ≥ 0,70Verkningsgraden för en pump med ett optimerat/nedsvarvat pumphjul mot en specifik driftpunkt är vanligen lägre än verkningsgraden för en pump med maximal pumphjulsdiameter. Optimering/nedsvarvning av pumphjulet anpassar kapaciteten mot en specifik driftpunkt, vilket resulterar i lägre energianvändning. Lägsta effektivitetsindexet (MEI) är baserat på maximal pumphjulsdiameter.Driften av denna vattenpump med variabla driftpunkter kan vara mer effektiv och ekonomisk om den styrs, exempelvis genom användning av varvtalsreglerare som anpassar pumpens drift till systemet.Information om verkningsgrader finns på www.europump.org/efficiencycharts

Totalt karakteristiskt fält

Totalt karakteristiskt fält

Produkt

Konstruktion

NEMA-anslutning

Standardiserad anslutning

-

Inbyggd backventil

Utan backventil

-

Enfasmotor

-

Trefasmotor

Direkt inkoppling

Inkoppling av stjärntriangel

Drift med frekvensomvandlare

Motor med gjuten stator

Motor återlindningsbar

Motorfyllning olja

-

Motorfyllning vatten-glykol

Motorfyllning tappvatten

Tillval

Förmonterad hydraulik/motor

Användning

Horisontell installation

Vertikal installation

Utrustning/funktion

Övervakning motortemperatur PT100

Tillval

Övervakning motortemperatur PTC

º

Kondensatorbox vid 1~230 V

-

Torrkörningsskydd

Tillval

Inbyggd åskledare

-

Tillbehör

Lagerhållare för horisontell installation

Tillval

Kylmantel

Tillval

Backventil

-

Tryckkapsel

Tillval

Materials

Pumphus

1.4301

Pumphus (specialutförande)

1.4404

Pumphjul

1.4301

Pumphjul (specialutförande)

1.4404

Motorhus

1.4301

Motorhus (specialutförande)

1.4401

Nedladdningar

Certification Booklet Wilo-Sub TWI

Article Number 6080451
Edition 1612
Versionsnummer 02
Sidformat A4
Sidantal 14

PDF (397 kB)

Hämta

Certification Booklet Wilo-EMU D/DCH/K/KD/KM/NK/SCH / Wilo-Sub TWI/TWU / Wilo-Zetos K8 (w/o motor)

Article Number 6080455
Edition 1702
Versionsnummer 02
Sidformat A4
Sidantal 71

PDF (1 MB)

Hämta

Certification Booklet Wilo-EMU NU/U-Motor

Article Number 6080454
Edition 1702
Versionsnummer 01
Sidformat A4
Sidantal 8

PDF (427 kB)

Hämta

General overview

Sidformat A4
Sidantal 72

PDF (46 MB)

Hämta

Clean Water

Edition 2017
Sidformat A4
Sidantal 24

PDF (8 MB)

Hämta

Wilo-Sub TWI 4-6

Article Number 4069717
Edition 0801
Versionsnummer 03
Sidformat A4
Sidantal 60

PDF (3 MB)

Hämta

Produkt

PDF: Wilo-Sub TWI 6

Konfigurera

Sidval

Valfri information

Personliga uppgifter som ska stå i sidhuvudet.

Spara