Kontakt

+46 470-72 76 00

Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Öppettider:
Mån-Tor: 7.00-17.00
Fre: 7.00-15.30

Wilo-VeroLine-IP-E

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Energibesparing tack vare integrerad elektronisk effektanpassning
 • Gränssnitt för busskommunikation (som tillval) via instickbara IF-moduler
 • Enkel manövrering genom grönknappsteknologi och display
 • Integrerad tvillingpumpsreglering
 • Integrerat komplett motorskydd (PTC-termistor) med utlösningselektronik

Seriebeskrivning

Konstruktion

Elektroniskt reglerad pump med torr motor av inline-typ med flänsanslutning och automatisk kapacitetsanpassning

Användning

Pumpning av värmeledningsvatten (enligt VDI 2035), kallvatten och vatten‐glykolblandningar utan slipande ämnen i värme‐, kallvatten‐ och kylanläggningar.

Typnyckel

ExempelIP-E 40/160-4/2-R1
IP-EInline‐pump med elektronisk reglering
40Nominell anslutning DN för röranslutningen
160Nominell pumphjulsdiameter
4Motormärkeffekt P2 i kW
2Poltal
R1Utförande utan trycksensor

Tekniska data

 • Lägsta effektivitetsindex (MEI) ≥ 0,4
 • Tillåtet temperaturområde -20 °C till +120 °C
 • Nätanslutning
  • 3~400 V ±10 %, 50 Hz
  • 3~380 V -5 % +10 %, 60 Hz
 • Kapslingsklass IP 55
 • Nominell anslutning DN 32 till DN 80
 • Max. driftstryck 10 bar (specialutförande: 16 bar)

Beskrivning/konstruktion

Enstegs centrifugalpump av inline-typ med

 • Mekanisk axeltätning
 • Flänsanslutning
 • Motor med integrerad elektronisk varvtalsreglering

Material

 • Pumphus och mellanstycke: EN-GJL-250
 • Pumphjul: PPO-GF30
 • Axel: 1.4021
 • Mekanisk axeltätning: AQEGG; andra mekaniska tätningar på förfrågan

Utrustning/funktion

Driftsätt

 • Δp-c för konstant differenstryck
 • Δp-v för variabelt differenstryck
 • PID-regulator
 • Varvtalsstyrning (n=konstant)

Manövernivå

 • Grön knapp och display

Manuella funktioner

 • Inställning av differenstryckbörvärde
 • Inställning av varvtal (manuell drift)
 • Inställning av drifttyp
 • Inställning pump TILL/FRÅN
 • Konfigurering av alla driftparametrar
 • Felkvittering

Externa reglerfunktioner

 • Styringång "Överordnad från"
 • Styringång "Externt pumpskifte" (endast verksamt för tvillingpumpdrift)
 • Analog ingång 0 – 10 V, 0 – 20 mA för varvtalsstyrning (DDC) och fjärrinställning av börvärde
 • Analog ingång 2 – 10 V, 4 – 20 mA för varvtalsstyrning (DDC) och fjärrinställning av börvärde
 • Analog ingång 0–10 V för trycksensorns ärvärdesmeddelande
 • Analog ingång 2–10 V, 0-20 mA, 4–20 mA för trycksensorns ärvärdesmeddelande

Larm- och indikeringsfunktioner

 • Summalarm SSM
 • Summadriftmeddelande SBM

Dataöverföring

 • IR-gränssnitt för trådlös dataöverföring IR-monitor/IR-pinne
 • Anslutningsställe för Wilo IF-moduler (Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON) för anslutning till fastighetsautomation

Säkringsfunktioner

 • Fullständigt motorskydd med inbyggd utlösningselektronik
 • Åtkomstspärr

Tvillingpumpsreglering (tvillingpump eller 2 enkelpumpar)

 • Huvud-/reservdrift (automatisk störningsomkoppling)
 • Huvud-/reservdrift pumpbyte efter 24 timmar
 • Parallelldrift
 • Parallelldrift (verkningsgradsoptimerad till- och frånkoppling av toppbelastningspump)

Leveransomfattning

 • Pump
 • Monterings- och skötselanvisning

Tillval

 • Variant …-R1 utan differenstryckgivare
 • Variant ...-H5 med hus PN16 (mot pristillägg)
 • Variant ...-S1/-S2 med mekanisk specialaxeltätning (mot pristillägg)

Tillbehör

 • 3 konsoler med fästmaterial för fundamentbyggnad
 • IR-monitor, IR-pinne
 • IF-modul PLR för anslutning till PLR/gränssnittsomvandlare
 • IF-modul LON för anslutning till LONWORKS-nätverket
 • IF-modul BACnet
 • IF-modul Modbus
 • IF-modul CAN
 • Reglersystem VR-HVAC
 • Reglersystem CCe-HVAC
 • Reglersystem SCe-HVAC
 • Differenstrycksgivare (DDG)

Allmän information - ErP-(ekologisk design)direktivet

Riktmärket för de mest effektiva vattenpumparna är MEI ≥ 0,70Verkningsgraden för en pump med ett optimerat/nedsvarvat pumphjul mot en specifik driftpunkt är vanligen lägre än verkningsgraden för en pump med maximal pumphjulsdiameter. Optimering/nedsvarvning av pumphjulet anpassar kapaciteten mot en specifik driftpunkt, vilket resulterar i lägre energianvändning. Lägsta effektivitetsindexet (MEI) är baserat på maximal pumphjulsdiameter.Driften av denna vattenpump med variabla driftpunkter kan vara mer effektiv och ekonomisk om den styrs, exempelvis genom användning av varvtalsreglerare som anpassar pumpens drift till systemet.Information om verkningsgrader finns på www.europump.org/efficiencychartsPumpar med ett effektbehov > 150 kW eller en uppfordrad volym QBEP < 6 m3/h omfattas inte av förordningen om ekodesignkrav för vattenpumpar. Därför finns inget intyg om MEI-värde.

Totalt karakteristiskt fält

Kurvor

Produkt

Godkända media (andra media på förfrågan)

Värmeledningsvatten (enligt VDI 2035)

Vatten-glykol-blandningar (vid 20-40 vol.% glykol och medietemperatur ≤ 40 °C)

Kyl- och kallvatten

Värmebärarolja

Specialutförande mot pristillägg

Godkänt användningsområde

Standardutförande för driftstryck pmax

10 bar

Specialutförande för driftstryck pmax

16 bar

Temperaturområde vid max. omgivningstemperatur +40 °C

-20...+120 °C (beroende på medium)

Omgivningstemperatur, max.

+40 °C

Installation i stängda byggnader

Installation utomhus

-

Röranslutningar

Nominell anslutning DN

32 - 80

Fläns (enligt EN 1092-2)

PN 10 (PN 16 på förfrågan)

Material

Pumphus

EN-GJL-250

Lanterna

EN-GJL-250

Pumphjul

PPO-GF30

Pumphjul (specialutförande)

Pumpaxel

1.4021 [AISI420]

Mekanisk axeltätning

AQEGG

Andra mekaniska axeltätningar

på förfrågan

Elanslutning

Nätanslutning

3~380 V, 50/60 Hz

Varvtalsområde

750-2900 rpm

Motor/elektronik

Motorteknologi

Asynkronmotor

Inbyggt fullständigt motorskydd

Kapslingsklass

IP 55

Isolationsklass

F

Störningssändning

EN 61800-3

Störstabilitet

EN 61800-3

Jordfelsbrytare (FI)

Installationsalternativ

Rörinbyggnad (≤ 15 kW motoreffekt)

Montering på konsol

Nedladdningar

General overview

Edition 2017
Sidformat A4
Sidantal 72

PDF (46 MB)

Hämta

Wilo-Veroline IP-E, DP-E

Article Number 2144991
Edition 1505
Versionsnummer 01
Sidformat A4
Sidantal 59

PDF (6 MB)

Hämta

Produkt

PDF: Wilo-VeroLine-IP-E

Konfigurera

Sidval

Valfri information

Personliga uppgifter som ska stå i sidhuvudet.

Spara