Tappvarmvatten

Kontakt

+46 470-72 76 00

Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Öppettider:

Mån-Tor: 07.00-16.30
Fre: 07.00-15.30

Tillvarata det värdefulla tappvattnet

Vatten är ett livsmedel som har de högsta kvalitetskraven. Det gäller även tekniken som reglerar och säkerställer försörjningen av tappvarmvattnet. Cirkulationspumpar från Wilo är lösningen för alla som ställer höga krav på material, manövrering och komfort.

Vatten är en av de viktigaste råvarorna världen över. Därför är hållbar användning av denna resurs särskilt viktig. Mer än 70 procent av jordens yta är täckt av vatten, men bara en bråkdel av denna mängd är helt lämplig för användning som tappvatten. Vattnet som används som tappvatten utvinns till 70 procent från grund- och källvatten.

Varmvattenkomfort som lönar sig

Otillräckligt cirkulation eller för långa ledningar är ofta orsaken till att det kommer kalt vatten ur vattenkranen och att vattnets temperatur bara ökar lite i taget. Innan vattnet har hunnit uppnå rätt temperatur rinner några liter tappvatten ner i utloppet. För att minska slöseriet av dricksvatten i hemmet lönar det sig att skaffa en cirkulationspump. Även inom industrin är tillförlitlig försörjning av tappvarmvatten en utmaning. Cirkulationspumpar från Wilo uppfyller de höga kvalitetskraven för hantering av livsmedlet vatten, ger en felfri drift och är mycket effektiva och energisnåla. Intelligent teknik klarar nämligen båda: Den får snabbt fram varmvatten och hushåller både med energi och naturliga resurser.

Vattenkvaliteten hos tappvatten

Vattenkvaliteten regleras och styrs generellt av förordningar, diverse riktlinjer, rekommendationer och regelverk. Smaken på tappvattnet varierar i olika regioner på grund av de olika mineraler som samlas i vattnet från mark och sten. Hälsosamt och rent tappvatten är färglöst och klart, saknar smak och lukt och håller hög kvalitet. Dricksvattenförsörjningen består av vattenutvinning, förberedelse och distribution av tappvatten. I hela processkedjan för dricksvattenförsörjningen är det enormt viktigt att upprätthålla barriärerna mot föroreningar för att minimera behovet av teknisk förberedelse. I tekniskt korrekt installerade distributionssystem som underhålls och drivs regelbundet av sakkunnig personal uppstår inga föroreningar från material, ämnen eller legionella. Den avgörande komponenten för hög tappvattenkvalitet är därför utmärkt förvaltning av systemen, vilket vattenleverantörer och ägare eller driftansvariga för byggnader ansvarar för. För dessa uppgifter erbjuder Wilo skräddarsydda och högkvalitativa lösningar som du kan lita på.

Rohwasserentnahme Trinkwassergewinnung aus Grundwasser
Trinkwasser Trinkwasser-Zirkulation

Möjliggör vattenförsörjning

Framför allt äldre byggnader har ofta problemet att det är för lågt tryck i vattenledningarna. Ett högre vattentryck är nödvändigt för att kunna garantera att alla anordningar kan användas korrekt. Wilo har ett enormt produktspektrum av pumpsystem som motverkar sådana problem. Dit hör självfallet också ett brett urval av modeller för dricksvattenförsörjning. Våra produkter garanterar utmärkt vattenkvalitet som motsvarar alla föreskrifter. Tack vare vår mångåriga erfarenhet spelar det ingen roll om vattnet kommer från ytvatten eller från grundvatten. Med vår långtgående erfarenhet av projekt inom byggnadstekniska installationer hjälper vi dig med både planeringen och realiseringen av dina projekt.

Den korrekta tappvatteninstallationen

Vattenleverantören garanterar felfri kvalitet på vattnet fram till din byggnadsinstallation. Dock tar ägare eller driftansvariga för byggnader över ansvaret för vattenkvaliteten tills dess att vattnet kommer till slutanvändaren ur vattenkranen. För att fullfölja denna plikt och uppfylla de föreskrivna gränsvärdena är ett genomtänkt val och installation av rörledningar och installerade pumpar enormt viktigt.

Sakkunnig installation

Sakkunnig installation av pumpsystemet av en certifierad hantverkare eller en specialiserad firma kan göra att allvarliga problem undviks genom att ditt tappvatten skyddas och att föroreningar avvärjs. Installatören ska endast använda produkter med godkännande från ett ackrediterat certifieringsorgan vid utförandet av tjänster. Med produkter från Wilo är du på den säkra sidan.

Trinkwarmwasser, Trinkwasserzirkulation

Tips från oss

Låt endast specialiserade firmor utföra arbeten på din tappvatteninstallation.

  • Respektfull och hållbar hantering av varmvatten sparar pengar och energi.
  • För att skona och bevara våra tappvattenresurser är det viktigt att undvika att giftiga ämnen eller avfall transporteras via avloppssystemet.
  • Att reparera en droppande vattenkran lugnar inte bara nerverna utan skonar även din plånbok och miljön. En droppande vattenkran kan leda till att över 1 000 liter tappvatten går förlorat på ett år.
  • Stagnationsvatten som uppstår när vatten står stilla i rören kan fortfarande användas utan problem för att vattna blommor.