Tappvarmvatten

Kontakt

+46 470-72 76 00

Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Öppettider:
Mån-Tor: 7.00-17.00
Fre: 7.00-15.30

Tillvarata det värdefulla tappvattnet

Vatten är ett livsmedel som har de högsta kvalitetskraven. Det gäller även tekniken som reglerar och säkerställer försörjningen av tappvarmvattnet. Cirkulationspumpar från Wilo är lösningen för alla som ställer höga krav på material, manövrering och komfort.

Varmvattenkomfort som lönar sig

Otillräckligt cirkulation eller för långa ledningar är ofta orsaken till att det kommer kalt vatten ur vattenkranen och att vattnets temperatur bara ökar lite i taget. Innan vattnet har hunnit uppnå rätt temperatur rinner några liter tappvatten ner i utloppet. För att minska slöseriet av dricksvatten i hemmet lönar det sig att skaffa en cirkulationspump. Även inom industrin är tillförlitlig försörjning av tappvarmvatten en utmaning. Cirkulationspumpar från Wilo uppfyller de höga kvalitetskraven för hantering av livsmedlet vatten, ger en felfri drift och är mycket effektiva och energisnåla. Intelligent teknik klarar nämligen båda: Den får snabbt fram varmvatten och hushåller både med energi och naturliga resurser.