Råvattentömning

Kontakt

+46 470-72 76 00

Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Öppettider:

Mån-Tor: 07.00-16.30
Fre: 07.00-15.30

Lösning för brunnar och ytvatten

Överallt där stora vattenmängder behövs är man ofta även beroende av ytvatten. Med hjälp av grunda brunnar vid sjöar eller floder pumpas och leds vattnet vidare, till exempel för vattenanrikning.

Att bygga och hantera brunnar är en stor kostnadsfaktor i vattenförsörjningen. Det kräver omfattande kunskaper inom geohydrologi, vattnets beskaffenhet, konstruktioner och material samt strömförhållanden i brunnen. Med en egen brunn eller borrhål är man inte beroende av dyrt tappvatten eller oregelbunden regnvattenförsörjning. Wilos tillförlitliga och lättanvända undervattenspumpar kan användas för att pumpa grundvatten eller bevattna större markytor.

Wilo Welt

Pålitliga lösningar för pumpflöden i alla mängder

Kommunala leverantörer, men även industrin, behöver dagligen stora vattenmängder. Effektiva metoder och exploatering av nya källor så som avsaltat havsvatten eller akviferer (grundvattenledning) är möjliga alternativ för att säkra vattenförsörjningen i framtiden. Det sätts redan höga ekologiska och ekonomiska kriterier för vattenutvinning ur sjöar, dammar, floder och hav. En brunn har stora besparingsmöjligheter när pumpen arbetar i sin optimala driftspunkt. Borrhålspumpar från Wilo kan anpassas exakt efter driftsförhållandena. Installationsdjupet och brunnens effektivitet bestämmer vilken pump som ska användas. Avgörande kriterier är bästa möjliga verkningsgrad för att kunna minimera energikostnaderna och använda lämpliga material för lång och underhållsfri pumpdrift. Dessutom gör den exakta svarvningen av pumphjulets diameter det möjligt att exakt fastställa önskad pumpkapacitet. Detta garanterar en ekonomisk lösning för dig. Vi bemästrar till och med varierande vattennivåer, till exempel i fördämningar, med bästa verkningsgrad och hög driftsäkerhet. För utvinning av vatten med korrosivt och nötande innehåll använder vi beständiga material som duplex och behandlingar som Ceram eller Ceram CT. De står emot angrepp från aggressiva medier och möjliggör en lång pumpdrift.