Brandbekämpning

Kontakt

+46 470-72 76 00

Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Öppettider:

Mån-Tor: 07.00-16.30
Fre: 07.00-15.30

Brandskydd och tappvatten

Brandsläcknings- och brandskyddssystem kommer endast till användning när det brinner. Om de är fyllda med stillastående vatten som inte genomströmmas kan vattnets hygieniska kvalitet vara i fara. Och om systemet dessutom är sammankopplat med en anläggning för tappvarmvatten är även tappvattnets hygien i fara. I släckningsvattenanläggningar bildas ofta stagnerat vatten. Stagnerat vatten kan leda till att sjukdomsframkallande bakterier bildas. Enligt DIN 1988 och DIN EN 1717 måste bruksvattenanläggningar, som släckningsvattenanläggningar, separeras från offentliga dricksvattennät t.ex. genom säkerhetsarmaturen fritt utlopp (typ: AA, AB). Den potentiella risken för en bakteriologisk kontaminering i hushållsnät och offentliga tappvattennät måste uteslutas enligt lag. I separeringsstationen för tappvatten från WILO industrisystem är det certifierade fria utloppet typ: AB inbyggt.

Redo för alla hus

Eftersom förutsättningarna varierar i olika fastigheter, liksom brandskyddsbestämmelserna, krävs behovsanpassade lösningar. Skräddarsy brandsläckningsanläggningen med högkvalitativa komponenter från Wilo. Dra nytta av vår know-how och vår högeffektiva pumpteknik. Till exempel med ett helautomatiskt vattenförsörjningssystem i robust utförande som innehåller energieffektiva tryckstegringspumpar samt normmotorer av standardtyp.

Wilos högeffektiva pumpar för distribution av släckningsvatten erbjuder branschspecifika lösningar och säkerställer att gällande lagar och bestämmelser uppfylls. Våra lösningar uppfyller kraven i DIN 14462 och skyddar människor, varor och fastigheter. Lika viktigt är att systemet alltid fungerar när branden är ett faktum.

Wilo har kompletta system av hög kvalitet för pålitlig och säker släckningsvattenanvändning. Distributionssystemen för släckningsvatten från Wilo lämpar sig särskilt

  • för väggbrandposter och yttre brandposter
  • för sprinkleranläggningar även väggbrandposter och yttre brandposter
  • för höghus och fastigheter