Distribution och tryckstegring

Kontakt

+46 470-72 76 00

Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Öppettider:

Mån-Tor: 07.00-16.30
Fre: 07.00-15.30

Höga berg och djupa dalar är en dröm för alla som vandrar. Som vattenleverantör innebär det emellertid mycket komplexa krav. För att på ett tillförlitligt sätt erbjuda vattenförsörjning till regioner med stora höjdskillnader och många separata leveransställen krävs effektiva pumpar med konstant lämpligt tryck och god planering.

Också i många mindre geografiskt uppenbara områden måste vatten transporteras långa sträckor och distribueras. Framför allt i storstäder med många höga och stora byggnader är distribution med korrekt tryck ett krav som inte får underskattas och som kräver ett enormt stort distributionsnät med rörledningar.

Effektiv tryckhantering från vattenverk till konsumenter

Tillförlitlig och problemfri vattenförsörjning är nödvändig för att kunna garantera befolkningens levnadsstandard och hälsa. Ofta innebär gamla rörledningar ett problem eftersom de blir porösa till följd av det ständiga vattentrycket. Det kan innebära sprickor som gör att vatten går till spillo. För att undvika sådana vattenförluster undersöks rörlednings-systemet kontinuerligt med elektroniska anordningar. Ett annat sätt att reducera förluster till följd av för högt tryck i rören är genom att välja rätt pump med effektiv tryckhantering. Tillförlitliga och intelligenta Wilo-pumpar ser till att önskat tryck når hela vägen till slutanvändaren samt att förluster och tillhörande kostnader hålls låga.

Druckerhöhung Trinkwasserversorgung aus dem öffentlichen Netz
Druckerhöhung Trinkwasserversorgung aus dem öffentlichen Netz

Inom en byggnad är boosteranläggningar en del av distributionssystemet. De ser till att vattentrycket är tillräckligt för tappvatten, hushållsvatten och släckningsvatten på alla våningsplan. Sådana anläggningar krävs framför allt i höghus och byggnader på särskilda platser eftersom försörjningstrycket från vattenverket inte är tillräckligt eller för att ett annat vattentryck föreskrivs enligt lag. Här erbjuder Wilo passande lösningar för alla typer av krav inom distribution och tryckstegring. Förutom i byggnader används boosteranläggningar för att öka uppfordringshöjden i vattendistributionsnät i områden med naturliga höjdskillnader. På grund av de höga kraven och belastningen på komponenterna rekommenderas underhåll årligen eller var sjätte månad för att uppnå en säker och kontinuerligt störningsfri drift.