Insamling och transport av avloppsvatten

Kontakt

+46 470-72 76 00

Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Öppettider:

Mån-Tor: 07.00-16.30
Fre: 07.00-15.30

Tillförlitliga och varaktiga systemlösningar för insamling av avloppsvatten

Produkter och anläggningar från Wilo sätter standarden för prestanda och effektivitet. Dessutom hjälper vi dig med allt från planering och idrifttagning till underhåll av din anläggning. Hos Wilo får du allt från samma leverantör: från dränering i hus till schaktpumpstationer och mellanliggande pumpstationer och samlingspumpstationer till tryckdränering.

Systemlösningar för objekt med krävande villkor

Överallt där det inte finns avloppssystem och det är oekonomiskt eller inte möjligt att bygga ett sådant lämpar sig tryckdränering med hjälp av rörledningar med liten diameter. De nya pumpschakten Wilo-Port 600 och Wilo-Port 800 är utvecklade i just detta syfte. Schaktstommarna av robust och rostfritt polyeten är uppflytningssäkra upp till markens överkant. Dessutom har de lång livslängd och är driftsäkra.

Kompetens för separeringssystem för fasta partiklar

För dränering av kommersiella och industriella industribyggnadskomplex behövs en tillförlitlig och kostnadseffektiv lösning. Wilo-EMUport separeringssystem för fasta partiklar är en innovation inom hantering av avloppsvatten. De arbetar högeffektivt, har låga driftkostnader och är lätta att underhålla. Eftersom endast förrenat avloppsvatten passerar pumphydrauliken undviks stopp och driftsäkerheten ökar.