Insamling och transport av avloppsvatten

Kontakt

+46 470-72 76 00

Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Öppettider:

Mån-Tor: 07.00-16.30
Fre: 07.00-15.30

Optimal återanvändning av vattenresurser

Med tanke på det globala klimatets förestående förändring är en låg energiförbrukning ett centralt ämne. Kostnadstrycket på kommunala eller privata leverantörer stiger. Utmaningarna växer. Hit hör bland annat den ökande andelen fasta partiklar i avloppsvattnet, utökade bestämmelser och strängare lagkrav. I detta sammanhang är Wilo en partner som du kan lita på inom alla områden. Sparsam användning av den värdefulla vattenresursen är nästan självklar nu för tiden, men det ökar även andelen fasta partiklar i avloppsvattnet. Därmed blir pumpningen av råvatten allt mer komplicerad. Över hela världen står Wilo för ingenjörskonst av högsta kvalitet i tysk tradition. Wilos pumpar och anläggningar sätter en ny standard när det gäller teknisk prestanda och effektivitet inom kommunal avloppsvattenbehandling. Inom miljöskydd och resurshushållning spelar avloppsvattenbehandling en stor roll.

Intelligenta lösningar för avloppsvattenbehandlingens kretslopp

Från planering och dimensionering till idrifttagning och underhåll: Våra experter hjälper dig personligen genom alla projektfaser. Anläggningar och produktlösningar från Wilo sätter nya standarder för teknisk prestanda, kostnadseffektivitet, tillförlitlighet och lång livslängd.

Vi hjälper dig med lösningar för

  • utjämningsmagasin
  • inloppspumpstationer
  • mekanisk rengöring och försedimentering
  • biologisk rengöring
  • biologisk rengöring med MBBR
  • eftersedimentering, avloppspumpstationer och slambehandling