Kontakt

+46 470-72 76 00

Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Öppettider:

Mån-Tor: 07.00-16.30
Fre: 07.00-15.30

Comfort CO-3 Helix V 3605/2/K/CC

Datablad

Hydrauliska data
 • Inloppstryck
  10 bar
 • Max. driftstryck p
  25 bar
 • Röranslutning på trycksidan DNd
  DN 125
 • Röranslutning på sugsidan DNs
  DN 125
 • Antal pumpar
  3
 • Antal pumpsteg
  5
 • Antal reservpumpar
  1
 • Antal driftpumpar
  2
 • Antal pumpar Q
  110,0 m³/h
 • Min. medietemperatur Tmin
  3 °C
 • Max. medietemperatur Tmax
  50 °C
 • Omgivningstemperatur min. Tmin
  5 °C
 • Max. omgivningstemperatur Tmax
  40 °C
Motordata
 • Nätanslutning
  3~400 V, 50 Hz
 • Spänningstolerans
  ±10 %
 • Motormärkeffekt P2
  15,00 kW
 • Märkström IN
  26,70 A
 • Märkvarvtal n
  2900 (r/min)
 • Isolationsklass
  F
 • Kapslingsklass
  IP55
 • Motorns verkningsgrad ηm 50 % ηM 50%
  90,2 Procentsats
 • Motorns verkningsgrad ηm 75 % ηM 75%
  91,8 Procentsats
 • Motorns verkningsgrad ηm 100 % ηM 100%
  91,9 Procentsats
Material
 • Pumphus
  Rostfritt stål
 • Pumphjul
  Rostfritt stål
 • Axel
  Rostfritt stål
 • Mekanisk tätning
  Q1BE3GG
 • Material tätning
  FKM
 • Material rörledning
  Rostfritt stål
Information om orderplaceringar
 • Fabrikat
  Wilo
 • Produktbeteckning
  Comfort CO-3 Helix V 3605/2/K/CC
 • EAN-nummer
  4048482086644
 • Artikelnummer
  2532359
 • Nettovikt ca m
  878 kg
 • Bruttovikt ca m
  923,1 kg
 • Längd med förpackning
  2780 mm
 • Höjd med förpackning
  2100 mm
 • Bredd med förpackning
  1380 mm
 • Förpackningsegenskap
  Transportförpackning
 • Förpackningstyp
  Transportbalk
 • Minsta beställningsmängd
  1

Specifikationstext

Kompakt boosteranläggning enligt DIN 1988 och DIN EN 806, för direkt eller indirekt anslutning. Bestående av normalsugande, parallellt kopplade, vertikala tryckstegringspumpar av rostfritt stål i utförande med torr motor. Anslutningsfärdig med rör av rostfritt stål, monterad på grundstativ, inkl. styr-/reglersystem med alla nödvändiga mät- och inställningsanordningar.

För helautomatisk vattenförsörjning och tryckstegring i bostads­, kontors­ och förvaltningsbyggnader, hotell, sjukhus, varuhus samt i industrisystem.

För pumpning av tappvatten, bruksvatten, kylvatten, släckvatten (utom för släckanläggningar enligt DIN14462 och med tillstånd från lokala brandskyddsmyndigheter) eller annat bruksvatten som varken kemiskt eller mekaniskt angriper de använda materialen och som inte har några nötande eller långfibriga beståndsdelar.

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Robust system i enlighet med alla krav i DIN 1988 (EN 806)
 • WRAS/KTW/ACS-godkännande av pumparna för alla medieberörda delar (EPDM-version)
 • Högeffektiv pumphydraulik i serien Helix V i kombination med IE3-normmotor, från och med samt inklusive 0,75 kW och större (valfritt för mindre motoreffekt)
 • Rotationsriktningsoberoende mekanisk tätning av pumparna i patronutförande för enkelt underhåll
 • Flexibel lanternadesign möjliggör direkt åtkomst till den mekaniska tätningen
 • Utbyteskoppling för byte av den mekaniska axeltätningen utan att motorn måste demonteras (fr.o.m. 7,5 kW)
 • Tryckförlustoptimerad hydraulik i hela anläggningen
 • Medieberörda delar är korrosionsbeständiga
 • Comfort styr-/reglersystem CC, med utökade funktioner, programmerbar mikrodatorstyrning och en pekskärm med grafik-kapacitet
 • Fabrikskontrollerad och fabriksinställd till optimalt arbetsområde (inkl. mottagningskontrollbevis enligt EN10204 - 3.1)

Utrustning/funktion

 • Tryckstegringspump i rostfritt stål i serien Helix V
 • Grundram av elektrolytiskt förzinkat stål med höj- och sänkbara vibrationsdämpare för stomljudsisolering
 • Spärrarmatur på sug- och trycksidan på alla pumpar
 • Backventil på trycksidan på alla pumpar
 • Membrantryckkärl 8 l, PN16 inkl. flödesarmatur enligt DIN 4807, trycksida
 • Trycksensor (4–20 mA), trycksida
 • Manometer, på trycksidan
 • Automatisk pumpstyrning via helelektronisk

Comfort Controller (CC) i hus av stålplåt RAL 7035-struktur, kapslingsklass IP54 bestående av intern styrspänningsförsörjning, CPU, analoga och digitala in- och utgångsmoduler.

Användning/indikering

 • Högupplöst färgpekskärm för signalering av drifttillstånden drift/problem/kvitterat problem och för symbol- och klartextunderstödd menyhantering på åtta språk
 • Menyhantering med klartext och symboler
 • Utförlig anvisning och hjälp på skärmen
 • Driftsättningsassistent
 • Dataregistrering med CSV-export
 • 3 användarnivåer, indikering och inställning av menyspråk, lösenord, driftsparametrar, regleringsparametrar
 • Parametrar förinställda i fabrik för enkelt idrifttagande
 • Som standard kan tre börvärden ställas in, börvärde 2 och 3 kan aktiveras via kontakt eller tid, extern börvärdesförinställning genom 0/4 – 20 mA-signal
 • Indikering av pumpstatus och tryckärvärde
 • Avstängningsbar huvudströmställare
 • Drift med/utan reservpump kan väljas
 • Drifttidsräknare per pump
 • Drifttidsräknare för hela anläggningen
 • Kopplingsspelsräknare per pump
 • Kopplingsspelsräknare för hela anläggningen
 • Problemregister över de senaste 35 problemen med tidsstämpel via realtidsklocka

Reglering

 • Helautomatisk reglering för 1 till 6 oreglerade pumpar med bör-/ärvärdesjämförelse
 • Dagstidur t.ex. för börvärde 2 eller 3
 • Automatisk, lastberoende tillkoppling av 1 till n toppbelastningspump/-ar beroende på reglerstorheten tryck – konstant, p-c
 • Pumparnas driftsätt kan väljas fritt (Manuell, Från, Automatik)
 • Hand-0-automatik-brytare: Förval av driftsätt för alla pumpar och manuell drift vid regleringsstörning "Manuell" (nöd-/testdrift på nätet, motorskydd finns), "O" (pumpen frånkopplad – tillkoppling via styrning inte möjlig) och "Auto" (pump för automatisk drift har frigetts via styrning)
 • Automatiskt, inställningsbart pumpskifte
 • Pumpskifte genom gångtidsoptimering via drifttimmar
  • Alternativ: Cykliskt pumpskifte efter inställbar tid utan hänsyn till antalet drifttimmar
  • Alternativt via impuls: Grundbelastningspumpen växlas vid varje nytt krav utan hänsyn till antalet drifttimmar
  • Alternativt med pumpförval: Här går det att definiera en pump som permanent grundbelastningspump. Alla toppbelastningspumpar växlas gångtidsoptimerat
 • Automatisk, inställningsbar pumptestkörning (pumpmotionering)
  • Kan aktiveras/avaktiveras
  • Tiden mellan två testkörningar kan programmeras fritt
 • Spärrtiderna kan programmeras fritt

Övervakning

 • Utmatning av systemets ärvärde via analogsignal 0–10 volt för extern mät-/indikeringsmöjlighet, 10 volt motsvarar sensorns slutvärde
 • Ledningsbrottsövervakning av givarsträcka
 • Motorskyddsbrytare/-kontaktor i kombination (fr.o.m. 5,5 kW med termiskt motorskyddsrelä)
 • Automatisk omkoppling från driftspumpen till reservpumpen vid störning
 • Övervakning av anläggningens max- och minimivärden med inställningsbara fördröjningstider och gränser
 • Övervakning av anläggningens max- och minimivärden med inställningsbar framträdande visning av tid
 • Nollmängdstest för frånslag av anläggningen om inget vattenupptag sker (parametrarna kan ställas in)
 • Rörfyllningsfunktion för att fylla på tomma rör (första påfyllning av förbrukarnätet)
 • Torrkörningsskydd via kontakt t.ex. för flottörbrytare eller tryckvakt

Gränssnitt

 • Potentialfria kontakter för summadriftmeddelande och summalarm SBM/SSM
 • Logikinvertering SBM och SSM möjlig
 • Kontakter för extern AV/PÅ-koppling av anläggningen och torrkörningsskydd
 • Extern till-/frånkoppling via kontakt för deaktivering av anläggningens automatiska drift
 • Ingångar för anslutning av lindningsskyddskontakt (WSK)
 • ModBus TCP
 • Fjärråtkomst via VNC

Valfritt tillbehör (monteras på fabrik eller i efterhand efter teknisk kontroll)

 • Signalomvandlare för 0/ 2–10 V till 0/ 4–20 mA
 • Utvärderingsrelä för PTC-motorskydd
 • Meddelande om enkelpumpsdrift och felmeddelande
 • Styrmodul DDC (externt pumpskifte, extern pumptestkörning, extern kvittering, extern start/avstängning av toppbelastningspumparna)
 • Buffrad nätdel
 • Redundant sensor
 • Anslutning till fastighetsdatastyrning enligt VDI 3814

Rekommenderat tillbehör (beställs separat)

 • Byggsats WMS (tillval) för torrkörningsskydd
 • Flexibla anslutningsledningar eller kompensatorer
 • Förbehållare för systemseparering
 • Membrantryckkärl
 • Gängkåpor till system med gängat samlingsrör

Bussystem (tillval)

 • BACnet, ProfiBus, LON-buss, CAN-buss, Modbus RTU, webbserver (Ethernet), GSM-modem
 • Fjärröverföring av data möjlig via GPRS-modem

Ytterligare på förfrågan

Uppfyllda standarder

 • Tekniska regler för tappvatteninstallationer (TRWI) DIN 1988 (EN806)
 • Membrantryckkärl/membranexpansionskärl DIN 4807
 • Elektronikutrustning, inklusive kraftelektronik, i elektriska starkströmsinstallationer EN 50178
 • Maskinsäkerhet – Maskiners elutrustning EN 60204-1
 • Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet EN 60335-1
 • Kopplingsutrustningar för högst 1 000 V växelspänning eller 1 500 V likspänning EN 60439-1/61439-1
 • EMC – Immunitet hos utrustning i industrimiljö EN 61000-6-2
 • EMC – Emission från utrustning i bostäder, kontor, butiker och liknande miljöer EN 61000-6-3
Driftdata
 • Media
  Water
 • Antal pumpar
  3
 • medietemperatur T
  3 °C
 • omgivningstemperatur T
  5 °C
 • Maximalt driftstryck PN
  16 bar
 • Inloppstryck
  10 bar
Motordata
 • Nätanslutning
  3~400 V, 50 Hz
 • Motormärkeffekt P2
  15,00 kW
 • Märkström IN
  26,70 A
 • Märkvarvtal n
  2900 (r/min)
 • Isolationsklass
  F
 • Skyddsklass motor
  IP55
 • Kapslingsklass automatikskåp
  IP54
Material
 • Pumphus
  Rostfritt stål
 • Pumphjul
  Rostfritt stål
 • Axel
  Rostfritt stål
 • Axeltätning
  Q1BE3GG
 • Material tätning
  FKM
 • Material rörledning
  Rostfritt stål
Installationsmått
 • Röranslutning på sugsidan DNs
  DN 125
 • Röranslutning på trycksidan DNd
  DN 125
Information om orderplaceringar
 • Fabrikat
  Wilo
 • Produktbeteckning
  Comfort CO-3 Helix V 3605/2/K/CC
 • Nettovikt ca m
  878 kg
 • Artikelnummer
  2532359

Kurvor

Comfort CO(R)-3 Helix V 3602-3606/CC

Comfort CO(R)-3 Helix V 3602-3606/CC

---- inklusive reservpump

Comfort CO(R)-3 Helix V 3602-3606/CC

Kopplingsschema

Helix FIRST V

Helix FIRST V
Helix FIRST V

Beställningsinformation

Information om orderplaceringar
 • Fabrikat
  Wilo
 • Produktbeteckning
  Comfort CO-3 Helix V 3605/2/K/CC
 • EAN-nummer
  4048482086644
 • Artikelnummer
  2532359
 • Bruttovikt ca m
  923,1 kg
 • Nettovikt ca m
  878 kg
 • Total längd L
  2180,0 mm
 • Höjd utan förpackning H
  1900 mm
 • Färg
  grön/svart/silver
 • Förpackningsegenskap
  Transportförpackning
 • Förpackningstyp
  Transportbalk
 • Antal per lager
  1
 • Bredd utan förpackning L
  1307,0 mm
 • Minsta beställningsmängd
  1
 • Antal per pall
  1
 • Marknadstillgång
  2010-01-01
 • Date of introduction
  2010-01-01

Downloads

Wilo-Helix V/ FIRST V 22-36-52

Artikelnummer 4120943
Utgåva 1603
Versionsnummer 09
Sidformat A4
Sidantal 15

PDF (4 MB)

Hämta

Wilo-CC-system

Artikelnummer 2063144
Utgåva 1811
Versionsnummer 05
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 45

PDF (3 MB)

Hämta

Wilo-Economy, Wilo-Comfort, -Comfort-N, Wilo-Vario

Artikelnummer 2535456
Utgåva 1707
Versionsnummer 01
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 1197

PDF (144 MB)

Hämta

CO-3Helix V3605/2/K/CC-01

PDF (8 MB)

Hämta

CO-3HELIX V3605/2/K/CC-01

PDF (13 MB)

Hämta

CO-3HELIX V3605/2/K/CC-01

PDF (108 kB)

Hämta

CO-3HELIX V3605/2/K/CC-01

PDF (93 kB)

Hämta

CO-3HELIX V3605/2/K/CC-01

PDF (149 kB)

Hämta

PDF: Comfort CO-3 Helix V 3605/2/K/CC

Konfigurera

Sidval

Valfri information

Personliga uppgifter som ska stå i sidhuvudet.

Spara