Kontakt

+46 470-72 76 00

Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Öppettider:

Mån-Tor: 07.00-16.30
Fre: 07.00-15.30

Comfort COR-4 Helix V 606/K/CC

Datablad

Hydrauliska data
 • Inloppstryck
  10 bar
 • Max. driftstryck p
  16 bar
 • Röranslutning på trycksidan DNd
  R 2½
 • Röranslutning på sugsidan DNs
  R 2½
 • Antal pumpar
  4
 • Antal pumpsteg
  6
 • Antal reservpumpar
  1
 • Antal driftpumpar
  3
 • Antal pumpar Q
  30.0 m³/h
 • Min. medietemperatur Tmin
  3 °C
 • Max. medietemperatur Tmax
  50 °C
 • Omgivningstemperatur min. Tmin
  5 °C
 • Max. omgivningstemperatur Tmax
  40 °C
Motordata
 • Nätanslutning
  3~400 V, 50 Hz
 • Spänningstolerans
  ±10 %
 • Motormärkeffekt P2
  1.10 kW
 • Märkström IN
  2.50 A
 • Märkvarvtal n
  2900 1/min
 • Isolationsklass
  F
 • Kapslingsklass
  IP55
 • Motorns verkningsgrad ηm 50 % ηM 50%
  78.7
 • Motorns verkningsgrad ηm 75 % ηM 75%
  82
 • Motorns verkningsgrad ηm 100 % ηM 100%
  82.7
Material
 • Pumphus
  1.4301
 • Pumphjul
  1.4307
 • Axel
  1.4301
 • Mekanisk tätning
  Q1BE3GG
 • Material tätning
  EPDM
 • Material rörledning
  1.4571
Information om orderplaceringar
 • Fabrikat
  Wilo
 • Produktbeteckning
  Comfort COR-4 Helix V 606/K/CC
 • EAN-nummer
  4048482197852
 • Artikelnummer
  2535411
 • Nettovikt ca m
  241 kg
 • Bruttovikt ca m
  266.0 kg
 • Längd med förpackning
  1200 mm
 • Höjd med förpackning
  2075 mm
 • Bredd med förpackning
  800 mm
 • Förpackningsegenskap
  Transportförpackning
 • Förpackningstyp
  Europa-pall
 • Minsta beställningsmängd
  1

Specifikationstext

Kompakt boosteranläggning enligt DIN 1988 och DIN EN 806, för direkt eller indirekt anslutning. Bestående av normalsugande, parallellt kopplade, vertikala tryckstegringspumpar av rostfritt stål i utförande med torr motor. Anslutningsfärdig med rör av rostfritt stål, monterad på grundstativ, inkl. styr-/reglersystem med alla nödvändiga mät- och inställningsanordningar.

För helautomatisk vattenförsörjning och tryckstegring i bostads­, kontors­ och förvaltningsbyggnader, hotell, sjukhus, varuhus samt i industrisystem.

För pumpning av tappvatten, bruksvatten, kylvatten, släckvatten (utom för släckanläggningar enligt DIN14462 och med tillstånd från lokala brandskyddsmyndigheter) eller annat bruksvatten som varken kemiskt eller mekaniskt angriper de använda materialen och som inte har några nötande eller långfibriga beståndsdelar.

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Robust system i enlighet med alla krav i DIN 1988 (EN 806)
 • WRAS/KTW/ACS-godkännande av pumparna för alla medieberörda delar (EPDM-version)
 • Högeffektiv pumphydraulik i serien Helix V i kombination med IE3-normmotor, från och med samt inklusive 0,75 kW och större (valfritt för mindre motoreffekt)
 • Rotationsriktningsoberoende mekanisk tätning av pumparna i patronutförande för enkelt underhåll
 • Flexibel lanternadesign möjliggör direkt åtkomst till den mekaniska tätningen
 • Utbyteskoppling för byte av den mekaniska axeltätningen utan att motorn måste demonteras (fr.o.m. 7,5 kW)
 • Tryckförlustoptimerad hydraulik i hela anläggningen
 • Medieberörda delar är korrosionsbeständiga
 • Comfort styr-/reglersystem CC-FC, med utökade funktioner, programmerbar mikrodatorstyrning och grafisk pekskärm, inklusive frekvensomvandlare för steglös reglering av grundbelastningspumpen
 • Fabrikskontrollerad och fabriksinställd till optimalt arbetsområde (inkl. mottagningskontrollbevis enligt EN10204 - 3.1)

Utrustning/funktion

 • Tryckstegringspump i rostfritt stål i serien Helix V
 • Grundram av elektrolytiskt förzinkat stål med höj- och sänkbara vibrationsdämpare för stomljudsisolering
 • Spärrarmatur på sug- och trycksidan på alla pumpar
 • Backventil på trycksidan på alla pumpar
 • Membrantryckkärl 8 l, PN 16 inkl. flödesarmatur enligt DIN 4807, trycksida
 • Trycksensor (4–20 mA), trycksida
 • Manometer, på trycksidan
 • Automatisk pumpstyrning via helelektronisk

Comfort Controller (CC-FC) i hus av stålplåt RAL 7035-struktur, kapslingsklass IP54 bestående av intern styrspänningsförsörjning, CPU, frekvensomvandlare, analoga och digitala in- och utgångsmoduler.

Användning/indikering

 • Helt grafisk pekskärm med bakgrundsbelysning i 3 färger för signalering av drifttillstånd drift/störning/kvitterad störning och för symbol- och klartextunderstödd menystyrning på sex språk (tecken från upp till 27 europeiska och asiatiska språk kan väljas)
 • Menystyrning med klartext och symboler
 • 3 användarnivåer, indikering och inställning av menyspråk, lösenord, driftsparametrar, regleringsparametrar
 • Parametrar förinställda i fabrik för enkelt idrifttagande
 • Som standard kan tre börvärden ställas in, börvärde 2 och 3 kan aktiveras via kontakt eller tid, extern börvärdesförinställning genom 0/4–20 mA-signal
 • Indikering av pumpstatus och tryckärvärde
 • Avstängningsbar huvudströmställare
 • Drift med/utan reservpump kan väljas
 • Drifttidsräknare per pump
 • Drifttidsräknare för hela anläggningen
 • Kopplingsspelsräknare per pump
 • Kopplingsspelsräknare för hela anläggningen
 • Störningsregister över de senaste 35 störningarna med tidsstämpel via realtidsklocka

Reglering

 • Helautomatisk reglering för 1 till 6 oreglerade pumpar med bör-/ärvärdesjämförelse
 • Frekvensomvandlare med sinusfilter för steglös reglering av grundbelastningspump
 • Dagstidur t.ex. för börvärde 2 eller 3
 • Automatisk, lastberoende tillkoppling av 1 till n toppbelastningspump/-ar beroende på reglerstorheten tryck – konstant, p-c
 • Pumparnas driftsätt kan väljas fritt (Manuell, Från, Automatik)
 • Hand-0-automatik-brytare: Förval av driftsätt för alla pumpar och manuell drift vid regleringsstörning "Manuell" (nöd-/testdrift på nätet, motorskydd finns), "O" (pumpen frånkopplad – tillkoppling via styrning inte möjlig) och "Auto" (pump för automatisk drift har frigetts via styrning)
 • Automatiskt, inställningsbart pumpskifte
 • Pumpskifte genom gångtidsoptimering via drifttimmar
  • Alternativ: Cykliskt pumpskifte efter inställbar tid utan hänsyn till antalet drifttimmar
  • Alternativt via impuls: Grundbelastningspumpen växlas vid varje nytt krav utan hänsyn till antalet drifttimmar
  • Alternativt med pumpförval: Här går det att definiera en pump som permanent grundbelastningspump. Alla toppbelastningspumper växlas gångtidsoptimerat
 • Automatisk, inställningsbar pumptestkörning (pumpmotionering)
  • Kan aktiveras/avaktiveras
  • Tiden mellan två testkörningar kan programmeras fritt
 • Spärrtiderna kan programmeras fritt
 • Varvtal kan ställas in fritt

Övervakning

 • Utmatning av systemets ärvärde och frekvensomvandlarens ärfrekvens via analogsignal 0–10 volt för extern mät-/indikeringsmöjlighet, 10 volt motsvarar sensorns slutvärde
 • Ledningsbrottsövervakning av givarsträcka
 • Motorskyddsbrytare/-kontaktor i kombination (fr.o.m. 5,5 kW med termiskt överlastrelä)
 • Automatisk omkoppling från driftspumpen till reservpumpen vid störning
 • Övervakning av anläggningens max- och minimivärden med inställningsbara fördröjningstider och gränser
 • Övervakning av anläggningens max- och minimivärden med inställningsbar tidsöverlappning
 • Nollmängdstest för frånslag av anläggningen om inget vattenupptag sker (parametrarna kan ställas in)
 • Rörfyllningsfunktion för att fylla på tomma rör (första påfyllning av förbrukarnätet)
 • Torrkörningsskydd via kontakt t.ex. för flottörbrytare eller tryckvakt

Gränssnitt

 • Potentialfria kontakter för summadriftmeddelande och summalarm SBM/SSM
 • Logikinvertering SBM och SSM möjlig
 • Kontakter för extern TILL/FRÅN-koppling av anläggningen och torrkörningsskydd
 • Extern till-/frånkoppling via kontakt för deaktivering av anläggningens automatiska drift
 • Ingångar för anslutning av lindningsskyddskontakt

Valfritt tillbehör (monteras på fabrik eller i efterhand efter teknisk kontroll)

 • Signalomvandlare för 0/ 2–10 V till 0/ 4–20 mA
 • Utvärderingsrelä för PTC-motorskydd
 • Meddelande om enskild drift och fel
 • Styrmodul DDC (externt pumpskifte, extern pumptestkörning, extern kvittering, extern till-/frånkoppling av toppbelastningspumparna)
 • Buffrad nätdel
 • Redundant sensor
 • Mjukstartare för toppbelastningspumpar
 • Anslutning till fastighetsdatastyrning enligt VDI 3814

Rekommenderat tillbehör (beställs separat)

 • Byggsats WMS (tillval) för torrkörningsskydd
 • Flexibla anslutningsledningar eller kompensatorer
 • Förbehållare för systemseparering
 • Membrantryckkärl
 • Gängkåpor till system med gängat samlingsrör

Bussystem (tillval)

 • BACnet, ProfiBus, LON-buss, CAN-buss, Modbus RTU, webbserver (Ethernet), GSM-modem
 • Fjärröverföring av data möjlig via GPRS-modem

Ytterligare på förfrågan

Uppfyllda standarder

 • Tekniska regler för tappvatteninstallationer (TRWI) DIN 1988 (EN806)
 • Membrantryckkärl/membranexpansionskärl DIN 4807
 • Elektronikutrustning, inklusive kraftelektronik, i elektriska starkströmsinstallationer EN 50178
 • Maskinsäkerhet – Maskiners elutrustning EN 60204-1
 • Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet EN 60335-1
 • Kopplingsutrustningar för högst 1 000 V växelspänning eller 1 500 V likspänning EN 60439-1/61439-1
 • EMC – Immunitet hos utrustning i industrimiljö EN 61000-6-2
 • EMC – Emission från utrustning i bostäder, kontor, butiker och liknande miljöer EN 61000-6-3 (till 22,0 kW, dessutom EN 61000-6-4 emission från utrustning i industrimiljö)
Driftdata
 • Media
  Water
 • Antal pumpar
  4
 • medietemperatur T
  -
 • omgivningstemperatur T
  -
 • Maximalt driftstryck PN
  16 bar
 • Inloppstryck
  10 bar
Motordata
 • Nätanslutning
  3~400 V, 50 Hz
 • Motormärkeffekt P2
  1.10 kW
 • Märkström IN
  2.50 A
 • Märkvarvtal n
  2900 1/min
 • Isolationsklass
  F
 • Skyddsklass motor
  IP55
 • Kapslingsklass automatikskåp
  IP54
Material
 • Pumphus
  1.4301
 • Pumphjul
  1.4307
 • Axel
  1.4301
 • Axeltätning
  Q1BE3GG
 • Material tätning
  EPDM
 • Material rörledning
  1.4571
Installationsmått
 • Röranslutning på sugsidan DNs
  R 2½
 • Röranslutning på trycksidan DNd
  R 2½
Information om orderplaceringar
 • Fabrikat
  Wilo
 • Produktbeteckning
  Comfort COR-4 Helix V 606/K/CC
 • Nettovikt ca m
  241 kg
 • Artikelnummer
  2535411

Kurvor

Comfort CO(R)-4 Helix V 603-616/CC

Comfort CO(R)-4 Helix V 603-616/CC

---- inklusive reservpump

Comfort CO(R)-4 Helix V 603-616/CC

Kopplingsschema

Helix FIRST V

Helix FIRST V
Helix FIRST V

Beställningsinformation

Information om orderplaceringar
 • Fabrikat
  Wilo
 • Produktbeteckning
  Comfort COR-4 Helix V 606/K/CC
 • EAN-nummer
  4048482197852
 • Artikelnummer
  2535411
 • Bruttovikt ca m
  266.0 kg
 • Nettovikt ca m
  241 kg
 • Total längd L
  1200.0 mm
 • Höjd utan förpackning H
  1870 mm
 • Färg
  grön/svart/silver
 • Förpackningsegenskap
  Transportförpackning
 • Förpackningstyp
  Europa-pall
 • Antal per lager
  1
 • Bredd utan förpackning L
  780.0 mm
 • Minsta beställningsmängd
  1
 • Antal per pall
  1

Downloads

Wilo-Helix V/ FIRST V 2-4-6-10-16

Artikelnummer 4143727
Utgåva 1607
Versionsnummer 08
Sidformat A4
Sidantal 17

PDF (5 MB)

Hämta

Wilo-CC-system

Artikelnummer 2063144
Utgåva 1811
Versionsnummer 05
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 45

PDF (3 MB)

Hämta

Wilo-Economy, Wilo-Comfort, -Comfort-N, Wilo-Vario

Artikelnummer 2535456
Utgåva 1707
Versionsnummer 01
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 1197

PDF (144 MB)

Hämta

COR-4Helix V606/K/CC-01

PDF (6 MB)

Hämta

COR-4HELIX V606/K/CC-01

PDF (9 MB)

Hämta

COR-4HELIX V606/K/CC-01

PDF (101 kB)

Hämta

COR-4HELIX V606/K/CC-01

PDF (82 kB)

Hämta

COR-4HELIX V606/K/CC-01

PDF (44 kB)

Hämta

PDF: Comfort COR-4 Helix V 606/K/CC

Konfigurera

Sidval

Valfri information

Personliga uppgifter som ska stå i sidhuvudet.

Spara