Kontakt

+46 470-72 76 00

Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Öppettider:

Mån-Tor: 07.00-16.30
Fre: 07.00-15.30

Comfort-Vario COR-3 MVIE 7002/SCe (3~400 V, 50/60 Hz)

Datablad

Hydrauliska data
 • Max. driftstryck p
  16 bar
 • Röranslutning på trycksidan DNd
  DN 200
 • Röranslutning på sugsidan DNs
  DN 200
 • Antal pumpsteg
  2
 • Antal reservpumpar
  1
 • Antal driftpumpar
  2
 • Min. medietemperatur Tmin
  3 °C
 • Max. medietemperatur Tmax
  60 °C
 • Omgivningstemperatur min. Tmin
  5 °C
 • Max. omgivningstemperatur Tmax
  50 °C
Motordata
 • Nätanslutning
  3~380 V, 50/60 Hz
 • Spänningstolerans
  400/50:+/-10%, 380/60:+/-10%, 460/60:+/-10%
 • Isolationsklass
  F
 • Kapslingsklass
  IP55
 • Motormärkeffekt P2
  11,00 kW
 • Märkström IN
  33,10 A
 • Motorns verkningsgrad ηm 100 % ηM 100%
  90,5 Procentsats
Material
 • Pumphus
  Cast iron
 • Pumphjul
  Rostfritt stål
 • Axel
  Rostfritt stål
 • Mekanisk tätning
  U3BE3GG
 • Material tätning
  EPDM
Information om orderplaceringar
 • Fabrikat
  Wilo
 • Produktbeteckning
  Comfort-Vario COR-3 MVIE 7002/SCe (3~400 V, 50/60 Hz)
 • EAN-nummer
  4048482968407
 • Artikelnummer
  2552084
 • Nettovikt ca m
  1092 kg
 • Bruttovikt ca m
  1219,0 kg
 • Längd med förpackning
  2400 mm
 • Höjd med förpackning
  1950 mm
 • Bredd med förpackning
  1720 mm
 • Förpackningsegenskap
  Transportförpackning
 • Förpackningstyp
  Transportmedar
 • Minsta beställningsmängd
  1

Specifikationstext

Kompakt boosteranläggning enligt DIN 1988 och DIN EN 806, för direkt eller indirekt anslutning. Bestående av normalsugande, parallellt kopplade, vertikala tryckstegringspumpar av rostfritt stål i utförande med torr motor, där varje pump har en frekvensomvandlare. Anslutningsfärdigt med rör av rostfritt stål, monterat på grundstativ, inklusive styranordning med nödvändig mät- och inställningsutrustning.

För helautomatisk vattenförsörjning och tryckstegring i bostads-, kontors-och förvaltningsbyggnader, hotell, sjukhus, varuhus samt i industrianläggningar.

För pumpning av tappvatten, bruksvatten, kylvatten, släckningsvatten (utom för släckanläggningar enligt DIN 14462 och med tillstånd från lokala brandskyddsmyndigheter) eller annat bruksvatten som varken kemiskt eller mekaniskt angriper de använda materialen och som inte har några nötande eller långfibriga beståndsdelar.

Speciella egenskaper/produktfördelar

• Hög energisystemeffektivitet tack vare IE4-motor och optimerad hydraulik

• Extra stor reglerbandbredd för frekvensomvandlaren från 25 Hz upp till 60 Hz för ett stort användningsområde

• Hög tillförlitlighet tack vare olika skyddsfunktioner inklusive överbelastningsskydd, torrkörningsskydd och automatisk avstängning.

• Inställning och drift är extremt enkla med SCe-automatikskåp tack vare LC-display och grön inställningsknapp.

• Redo för anslutning till fastighetsautomation med SCe-automatikskåp via Modbus

Utrustning/funktion

2-4 pumpar per anläggning i serien MVIE (70 respektive 95) med varvtalsreglering via integrerad frekvensomvandlare på varje pump.

SCe-automatikskåpet säkerställer en automatisk reglering och styrning av boosteranläggningen.

Komplett monterad på ett höj- och sänkbart, förzinkat stål-grundstativ.

Alla komponenter som kommer i kontakt med mediet är korrosionsbeständiga.

På trycksidan:

• Spärrarmatur på varje pump

• Backventil på varje pump

• Membrantryckkärl 8 l, PN 16

• Trycksensor 4 – 20 mA

• Manometer

På sugsidan:

• Spärrarmatur på varje pump

• Trycksensor 4 – 20 mA

• Manometer

Smart-Controller (SCe) i hus av stålplåt, skyddsklass IP54 bestående av intern styrspänningsförsörjning, mikroprocessor med mjukvaru-SPC, analoga och digitala in- och utgångar, för styrning av elektroniska pumpar med frekvensomvandlare.

För att underlätta underhåll rekommenderas ett arbetsområde på 1 m runt omkring anläggningen.

Användning/display

• LCD-display (bakgrundsbelyst) för indikering av driftdata, regulatorparametrar, pumparnas drifttillstånd, felmeddelanden och minneshistorik

• Menyhantering med symboler och menynummer

• Lysdioder för indikering av anläggningens tillstånd (drift/störning)

• Parametrar förinställda i fabrik för enkelt idrifttagande

• Inställning av driftsparametrar och kvittering av felmeddelanden via gröna-knappen-teknik

• Avstängningsbar huvudströmbrytare

• Drift med/utan reservpump valbar genom kundsupport

• Drifttidsräknare per pump och anläggning

• Kopplingsspelsräknare per pump och anläggning

• Felminne för de senaste 16 störningarna

Reglering

• Helautomatisk reglering från 1 till 4 frekvensreglerade pumpar via bör-/ärvärdesjämförelse

• Börvärdesomkoppling: Andra börvärde kan aktiveras via kontakt

• Extern fjärrinställning av börvärde via 4…20 mA-signal

• Automatisk, lastberoende tillkoppling av 1 till n toppbelastningspump(ar) beroende på reglerstorheten tryck – konstant, p-c eller tryck – variabel (p-v)

• 2 parametersatser kan väljas, Easy-meny (börvärde och regleringstyp) eller Expert-meny (drift- och regleringsparametrar)

• Pumparnas driftläge kan väljas fritt (Hand, Från, Automatik)

• Automatiskt, inställningsbart pumpskifte

• Standardinställning: Impuls – grundbelastningspumpen växlas vid varje nytt krav utan hänsyn till antalet drifttimmar

• Alternativ: Pumpskifte enligt drifttimmar, cykliskt pumpskifte för grundbelastningspumpen enligt inställningsbara drifttimmar

• Automatiskt, inställningsbart pumptestkörning (pumpmotionering)

• Kan aktiveras/avaktiveras

• Tiden mellan två pumptest kan programmeras fritt

• Spärrtiderna kan programmeras fritt

• Varvtal kan ställas in fritt

Övervakning

• Utmatning av systemets ärvärde via analogsignal 0 – 10 volt för extern mät-/indikeringsmöjlighet, 10 volt motsvarar sensorns slutvärde

• 4 – 20 mA-sensorsignal (ledningsbrottsövervakning av givarsträckan) för ärvärde för reglerstorheter

• Säkring av pumpnätförsörjningsledningar genom ledningsskyddsbrytare

• Automatiskt byte till reservpumpen vid händelse av problem i huvudpumpen

• Övervakning av anläggningens max- och minimivärden med inställningsbara fördröjningstider och gränser

• Nollmängdstest för avstängning av anläggningen om inget vattenupptag sker (parametrarna kan ställas in)

• Rörfyllningsfunktion för att fylla på tomma rör (första påfyllning av förbrukarnätet)

• Torrkörningsskydd via kontakt t.ex. för nivåvippa eller tryckvakt

Gränssnitt

• Potentialfria kontakter för summadriftmeddelande och summalarm (SBM/SSM)

• Logikinvertering för SBM och SSM möjlig

• Kontakter för extern till-/frånkoppling, torrkörning och andra börvärde

• Extern till-/frånkoppling via kontakt för deaktivering av anläggningens automatiska drift

Valfritt tillbehör (monteras på fabrik eller i efterhand efter teknisk kontroll)

• Hand-0-Automatik-brytare: Förval av driftsätt för alla pumpar och manuell drift vid regleringsstörning "Hand" (nöd-/testdrift på nätet, motorskydd finns), "O" (pumpen frånkopplad – tillkoppling via styrning inte möjlig) och "Auto" (pump för automatisk drift har frigetts via styrning)

• Utvärderingsrelä för PTC-motorskydd

• Meddelande om enskild drift, fel och torrkörning

• Signalomvandlare för 0/2 – 10 V till 0/4 – 20 mA

• Mjukstart für toppbelastningspump

• Anslutning till fastighetsdatastyrning enligt VDI 3814

Rekommenderat tillbehör (beställs separat)

• Byggsats WMS (tillval) för torrkörningsskydd

• Flexibla anslutningsledningar eller kompensatorer

• Förbehållare för systemseparering

• Membrantryckkärl

• Gängkåpor för system med gängat samlingsrör

Buss-system (tillval)

• BACnet, LON-buss, Modbus RTU

Uppfyllda standarder

• Tekniska regler för tappvatteninstallationer DIN 1988 (EN 806)

• Membrantryckkärl/membranexpansionskärl DIN 4807

• Utrustning för kraftelektronik med elektriska drivmedel EN 50178

• Maskiners elutrustning EN 60204-1

• Säkerhet för elektriska hushållsapparater och liknande ändamål EN 60335-1

• Lågspännings-styrdonskombinationer EN 60439-1/61439-1

• EMC – Immunitet för industrimiljö EN 61000-6-2

• EMC – Emission från utrustning i bostäder, kontor, butiker och liknande miljöer (EN 61000-6-3)

Driftdata
 • Media
  Water
 • Antal pumpar
  3
 • medietemperatur T
  3 °C
 • omgivningstemperatur T
  5 °C
 • Maximalt driftstryck PN
  16 bar
 • Inloppstryck
  10 bar
Motordata
 • Nätanslutning
  3~380 V, 50/60 Hz
 • Motormärkeffekt P2
  11,00 kW
 • Märkström IN
  33,10 A
 • Märkvarvtal n
  2900 (r/min)
 • Isolationsklass
  F
 • Skyddsklass motor
  IP55
 • Kapslingsklass automatikskåp
  IP54
Material
 • Pumphus
  Cast iron
 • Pumphjul
  Rostfritt stål
 • Axel
  Rostfritt stål
 • Axeltätning
  U3BE3GG
 • Material tätning
  EPDM
 • Material rörledning
  Rostfritt stål
Installationsmått
 • Röranslutning på sugsidan DNs
  DN 200
 • Röranslutning på trycksidan DNd
  DN 200
Information om orderplaceringar
 • Fabrikat
  Wilo
 • Produktbeteckning
  Comfort-Vario COR-3 MVIE 7002/SCe (3~400 V, 50/60 Hz)
 • Nettovikt ca m
  1092 kg
 • Artikelnummer
  2552084

Kurvor

Wilo-Comfort-Vario COR-2-4 MVIE 7002/SCe

Wilo-Comfort-Vario COR-2-4 MVIE 7002/SCe
Wilo-Comfort-Vario COR-2-4 MVIE 7002/SCe

Beställningsinformation

Information om orderplaceringar
 • Fabrikat
  Wilo
 • Produktbeteckning
  Comfort-Vario COR-3 MVIE 7002/SCe (3~400 V, 50/60 Hz)
 • EAN-nummer
  4048482968407
 • Artikelnummer
  2552084
 • Bruttovikt ca m
  1219,0 kg
 • Nettovikt ca m
  1092 kg
 • Total längd L
  2200,0 mm
 • Höjd utan förpackning H
  1708 mm
 • Färg
  grön/svart/silver
 • Förpackningsegenskap
  Transportförpackning
 • Förpackningstyp
  Transportmedar
 • Antal per lager
  1
 • Bredd utan förpackning L
  1640,0 mm
 • Minsta beställningsmängd
  1
 • Antal per pall
  1
 • Marknadstillgång
  2019-09-01
 • Date of introduction
  2019-09-01

Downloads

Wilo-Economy, Wilo-Comfort, -Comfort-N, Wilo-Vario

Artikelnummer 2535456
Utgåva 1707
Versionsnummer 01
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 1197

PDF (144 MB)

Hämta

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Artikelnummer 2550530
Utgåva 1811
Versionsnummer 01
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 8

PDF (2 MB)

Hämta

PDF: Comfort-Vario COR-3 MVIE 7002/SCe (3~400 V, 50/60 Hz)

Konfigurera

Sidval

Valfri information

Personliga uppgifter som ska stå i sidhuvudet.

Spara