Kontakt

+46 470-72 76 00

Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Öppettider:

Mån-Tor: 07.00-16.30
Fre: 07.00-15.30

Connect module Yonos MAXO

Den flexibla lösningen för integration i fastighetsautomation.

Wilo-Connect-modulen gör det möjligt att integrera Wilo-Yonos MAXO optimalt i fastighetsautomationen. En tvillingpumpreglering är redan integrerad utan att ytterligare komponenter krävs.

Med funktionen ”Extern från” garanteras en mjuk inkoppling. Pumpens startström reduceras avsevärt och omkopplingselementen uppströms skyddas. Pumpens drift visas med hjälp av ett summadriftmeddelande. Modulen kan användas för nya installationer och för eftermontering av befintliga system.

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Universell modul för hela serien. Kan användas för enkel- och tvillingpumpar, nyinstallation eller komplettering av redan installerade pumpar.
 • Tvillingpumpreglering redan integrerad utan att ytterligare komponenter krävs
 • Enkel installation med stickanslutning
 • Mjuk till och frånkoppling med ”Ext. Off”-funktion för att skona övriga kopplingselement
 • Övervakning av driftsberedskap med summadriftmeddelande och summalarm via fastighetsautomation
 • Integrerad tvillingpumpreglering med felsignal av berörd pump och automatisk omkoppling vid fel
Testimonial

Wilo-Connect-modul erbjuder kompletterande funktioner för pumpserie Wilo-Yonos MAXO.

Den efterlängtade modulen ger användaren större flexibilitet genom att utöka funktionaliteten för Wilo-Yonos MAXO. Den kommer också möjliggöra integration i system för fastighetsautomation (BMS), summalarm (SSM), extern driftindikering (SBM), externt till- och frånslag av pump (EXT. OFF).

Wilo-Connect-modul används för kommunikation mellan två drivsidor - reservdrift.

Wilo-Yonos MAXO stödjer följande reglersätt Reglersätt - Δp-c för konstant differenstryck, Δp-v för variabelt differenstryck, n = konstant (3 varvtalssteg), vilket innebär större energibesparing vid montering i ett nytt eller befintligt system. I vissa fall kan pumpen ha en återbetalningstid på mindre än två år, vilket gör den till en otroligt energieffektiv och driftekonomisk lösning.

Wilo-Yonos MAXO är ett konkurrenskraftigt pumpalternativ och i kombination med Connect-modulen erbjuds upp till 32 börvärden för variabla hastigheter och flera larmkoder som kan hjälpa dig att indikera om det finns ett systemproblem eller pumpproblem, larmkoder och larm kan till och med indikera om det finns smuts i systemen eller om pumpen går torrt. Pumpen är också fysiskt mindre än många andra pumpar på marknaden, vilket gör att den passar utmärkt som ersättningspump.

Användbar för:

Seriebeskrivning

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Universell modul för hela serien. Kan användas för enkel- och tvillingpumpar, nyinstallation eller komplettering av redan installerade pumpar.
 • Tvillingpumpreglering redan integrerad utan att ytterligare komponenter krävs
 • Enkel installation med stickanslutning
 • Mjuk till och frånkoppling med ”Ext. Off”-funktion för att skona övriga kopplingselement
 • Övervakning av driftsberedskap med summadriftmeddelande och summalarm via fastighetsautomation
 • Integrerad tvillingpumpreglering med felsignal av berörd pump och automatisk omkoppling vid fel

Den flexibla lösningen för integration i fastighetsautomation.

Wilo-Connect-modulen gör det möjligt att integrera Wilo-Yonos MAXO optimalt i fastighetsautomationen. En tvillingpumpreglering är redan integrerad utan att ytterligare komponenter krävs.

Med funktionen ”Extern från” garanteras en mjuk inkoppling. Pumpens startström reduceras avsevärt och omkopplingselementen uppströms skyddas. Pumpens drift visas med hjälp av ett summadriftmeddelande. Modulen kan användas för nya installationer och för eftermontering av befintliga system.

Serie

Connect module Yonos MAXO

Nedladdningar

Wilo-Connect Modul Yonos MAXO

Artikelnummer 2211736
Utgåva 2020-04
Versionsnummer 02
Sidformat 630.1 x 148.2 mm
Sidantal 160

PDF (3 MB)

Hämta

Produkt

PDF: Connect module Yonos MAXO

Konfigurera

Sidval

Valfri information

Personliga uppgifter som ska stå i sidhuvudet.

Spara