Kontakt

+46 470-72 76 00

Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Öppettider:

Mån-Tor: 07.00-16.30
Fre: 07.00-15.30

Control EC-L

Seriebeskrivning

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Driftsäker styrning och kontroll av en eller två pumpar tack vare ett flertal övervaknings- och larmfunktioner
 • Flexibel nivåmätning med nivåsensor, dykarklocka eller flottörbrytare
 • Höjning av anläggningssäkerheten vid styrning av pumpar i explosionsfarliga områden genom utökning av övervakningsfunktionerna i Ex-läge (på maskin- och programvarusidan)
 • Enkel manövrering tack vare symbolbaserad, alfanumerisk meny och rödknappsteknologi
 • Driftstatus när som helst avläsbar och mer komfort genom integration i fjärrövervakningssystem via Modbus eller som tillval via GSM
 • Flexibel installation. Universell nätanslutning för växel- och trefasström samt brett drifttemperaturområde på -30 °C till +60 °C
 • Universell insats för vattenförsörjning och hantering av avloppsvatten – även i explosionsfarliga områden
 • Utökad anläggningskontroll tack vare enkelpumpsdrift och enkelpumpsfelmeddelande, som tillval även vid strömavbrott
 • Extra driftsäkerhet tack vare separat nivåregistrering för översvämning och torrkörningsskydd

Utrustning/funktion

Funktioner

 • Två olika driftsätt för ett ytterligare användningsområde:
  • Driftsätt ”Tömning”: För att tömma avloppsvattenschakt
  • Driftsätt ”Påfyllning”: För att fylla vattentankar och cisterner
 • Inställbart överbelastningsskydd
 • Termisk motorövervakning
 • Pumpmotioneringsfunktion
 • Inställbar eftersläpningstid
 • Automatiskt pumpskifte (på automatikskåp för 2 eller 3 pumpar)
 • Gångtidsoptimering (på automatikskåp för 2 eller 3 pumpar)
 • Reservpump (på automatikskåp för 2 eller 3 pumpar)
 • Automatisk störningsomkoppling (på automatikskåp för 2 eller 3 pumpar)
 • Rotationsriktningsövervakning
 • Högvattenalarm med tvångstillkoppling av de anslutna pumparna
 • Torrkörningsskydd
 • Felminne för 10 felmeddelanden inkl. problemtypen

Utrustning

 • Visning av de aktuella driftslägena och -datan samt av störningar via LC-displayen och LED-lampor
 • Menystyrning med symboler
 • Inställning av driftsparametrar och manövrering via manöverknapp
 • Huvudströmbrytare (beroende på utförande)
 • Fjärråtkomst via ModBus
 • Inbyggd larmsummer
 • Driftsätt ”Ex” för att ladda förinställningar för Ex-användningar

Typnyckel

Ex:

Wilo-Control EC-L 1x12A-T34-DOL-WM-EMS-IPS

Control

Automatikskåp

EC

Easy Control-serien

L

”Lift”-utförande för vattenhöjningsfunktioner

1

Antal anslutningsbara pumpar

12A

Max. märkström per pump

T34

Nätanslutning: M = 1~220-230 V, 50/60 Hz T4 = 3~380-400 V, 50/60 Hz 34 = fasspänning, z.B. 380-400 V

DOL

Typ av start: Direktinkoppling

WM

Monteringssätt: Väggmontering

EMS

Utan huvudströmbrytare

IPS

Intern trycksensor för direkt anslutning av en tryckklocka

Tekniska data

 • Nätanslutning: 1~220-230 V, 50/60 Hz eller 3~380-400 V, 50/60 Hz
 • Max. märkeffekt P2 per pump: 4 kW
 • Max. märkström IN per pump: 12 A
 • Tillslagstyp för anslutna pumpar: Direkt
 • Styrspänning: 24 VDC
 • Omgivnings-/driftstemperatur: -30…+50 °C
 • Lagringstemperatur: -30…+60 °C
 • Max. relativ luftfuktighet: 90 %, icke kondenserande
 • Husmaterial: Polykarbonat, UV-tåligt
 • Kapslingsklass: IP54
 • Elektrisk säkerhet: Nedsmutsningsgrad II

Beskrivning/konstruktion

Mikrocontrollerstyrt automatikskåp för nivåberoende styrning av en eller två dränksäkra motorpumpar med hjälp av analoga eller digitala signalgivare. Inmatningen av de enskilda parametrarna sker menystyrt med symboler och en kontrollknapp.

Ingångar

 • 1x analog precisionsingång 4–20 mA för en nivåreglering med nivåsensor för styrning av 1 ...3 pumpar
 • 2x (för 1 pump) eller 3x (för 2 pumpar) digitala ingångar för en nivåreglering med flottörbrytare
 • 1x digital ingång för vattenbrist med flottörbrytare (torrkörningsskydd)
 • 1x digital ingång för översvämningsmeddelande med flottörbrytare (högvattenlarm)
 • 1x ingång för en nivåreglering med en tryckklocka (endast version ”IPS”)
 • 1x ... 3x ingångar* för den termiska lindningsövervakningen med bimetall-temperaturgivare. PTC-givare kan inte anslutas!
 • 1x ... 3x ingångar* för anslutning av fuktgivare (t.ex: motorrumsläckage eller tätrumsövervakning)
 • 1x digital ingång för Extern till-/frånkoppling för fjärrtill- och fjärrfrånkoppling av det automatiska läget

Utgångar

 • 1x potentialfri kontakt för summadriftmeddelande (SBM)
 • 1x potentialfri kontakt för summalarm (SSM)
 • 1x potentialfri kontakt för enskild driftindikering (EBM) per pump
 • 1x potentialfri kontakt för enkelstörmeddelande (ESM) per pump
 • 1x analog utgång 0–10 V för utmatning av nivåns ärvärde

* beroende på max. antal anslutningsbara pumpar!

Serie

Control EC-L

Nedladdningar

Wilo-Control EC-L

Article Number 2543252
Edition 2018-12
Versionsnummer 03/SW: 2.01xx
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 300

PDF (6 MB)

Hämta

Produkt

PDF: Control EC-L

Konfigurera

Sidval

Valfri information

Personliga uppgifter som ska stå i sidhuvudet.

Spara