Kontakt

+46 470-72 76 00

Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Öppettider:

Mån-Tor: 07.00-16.30
Fre: 07.00-15.30

Control SC-L

Seriebeskrivning

Utrustning/funktion

Funktioner

 • Tre olika driftsätt för ett ytterligare användningsområde:
  • Driftsätt ”Tömning”: För att tömma avloppsvattenschakt
  • Driftsätt ”Påfyllning”: För att fylla vattentankar och cisterner
  • Driftsätt ”FTS”: Till styrningen av separeringssystem för fasta partiklar
 • Inställbart överbelastningsskydd
 • Termisk motorövervakning
 • Pumpmotioneringsfunktion
 • Inställbar eftersläpningstid
 • Automatiskt pumpskifte (fr.o.m. 2 pumpar)
 • Gångtidsoptimering (fr.o.m. 2 pumpar)
 • Reservpump (fr.o.m. 2 pumpar)
 • Automatisk störningsomkoppling (fr.o.m. 2 pumpar)
 • Rotationsriktningsövervakning
 • Högvattenalarm med tvångstillkoppling av de anslutna pumparna
 • Torrkörningsskydd
 • Felminne för 16 felmeddelanden inkl. problemtypen
 • Underhållsövervakning

Utrustning

 • Max antal anslutningsbara pumpar: max 2 pumpar med flottörbrytare, max 4 pumpar med nivåsensor
 • Visning av de aktuella driftslägena och -datan samt av störningar via LC-displayen och LED-lampor
 • Drifttidsräknare
 • Menystyrning med symboler
 • Inställning av driftsparametrar och manövrering via manöverknapp
 • Huvudbrytare
 • Motorskyddsbrytare, i utförandet ”DOL”
 • Smältsäkring och överlastrelä i utförandet ”SD”
 • Väljaromkopplare för driftsätt per pump: Nöd-/testdrift, Av, Automatisk drift

Typnyckel

Exempel:

Wilo-Control SC-L 2x18A-T4-SD-WM-Ex

Control

Automatikskåp

SC

Smart Control-serien

L

”Lyft”-utförande för vattenhöjningsfunktioner

2

Antal anslutningsbara pumpar

18 A

Max. märkström per pump

T4

Nätanslutning:

M = 1~220-230 V, 50/60 Hz

T4 = 3~380-400 V, 50/60 Hz

34 = ytterledarspänning, t.ex. 380-400 V

SD

Startsätt för anslutna pumpar:

 • DOL = direktstart
 • SD = stjärntriangelstart

WM

Monteringssätt: Väggmontering

Ex

Utförande för direkt anslutning av Ex-godkända pumpar

Tekniska data

 • Nätanslutning: 1~230 V, 50/60 Hz eller 3~ 380/400 V, 50/60 Hz eller enligt kundens önskemål
 • Max. märkeffekt P2 per pump:
  • 15 kW vid direktstart
  • 37 kW vid stjärntriangelstart
 • Max. märkström IN per pump:
  • 32 A vid direktstart
  • 72 A vid stjärntriangelstart
 • Tillslagstyp: Direkt eller stjärntriangel
 • Styrspänning: 24 VDC, 230 VAC
 • Driftstemperatur: 0…+40 °C
 • Lagringstemperatur: -10…+50 °C
 • Max. relativ luftfuktighet: 50 %
 • Husmaterial: Belagd stålplåt
 • Kapslingsklass: IP54
 • Elektrisk säkerhet: Nedsmutsningsgrad II

Beskrivning/konstruktion

Mikroprocessorstyrt automatikskåp för nivåberoende styrning av 1 … 4 dränksäkra pumpar med hjälp av analoga eller digitala signalgivare. Inmatningen av de enskilda parametrarna sker menystyrt med symboler och en kontrollknapp.

Ingångar

1x analog precisionsingång 4–20 mA för nivåreglering med nivåsensor

2x (för 1 pump) eller 3x (för 2 pumpar) digitala ingångar för en nivåreglering med flottörbrytare

1x digital ingång för vattenbrist med flottörbrytare (torrkörningsskydd)

1x digital ingång för översvämningsmeddelande med flottörbrytare (högvattenlarm)

1x ingång per ansluten pump för den termiska lindningsövervakningen för bimetall- eller PTC-temperatursensorer

1x ingång per ansluten pump för anslutning av fuktgivare (t.ex: motorrumsläckage eller tätrumsövervakning)

1x digital ingång för Extern till-/frånkoppling för fjärrtill- och fjärrfrånkoppling av det automatiska läget

Utgångar

1x potentialfri kontakt för summadriftmeddelande (SBM)

1x potentialfri kontakt för summalarm (SSM)

1x potentialfri kontakt för högvattenlarm

1x potentialfri kontakt som signal för att starta en dränkbar omrörare i kombination med en pump (vid driftstopp)

1x analog utgång 0–10 V för utmatning av nivåns ärvärde

Serie

Control SC-L

Nedladdningar

Wilo-Control SC-L

Article Number 2537058
Edition 1412
Versionsnummer 02
Sidformat A4
Sidantal 29

PDF (3 MB)

Hämta

Produkt

PDF: Control SC-L

Konfigurera

Sidval

Valfri information

Personliga uppgifter som ska stå i sidhuvudet.

Spara