Kontakt

+46 470-72 76 00

Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Öppettider:

Mån-Tor: 07.00-16.30
Fre: 07.00-15.30

DrainLift WS 1100

Seriebeskrivning

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Avlagringsfritt uppsamlingsutrymme
 • Hög stabilitet tack vare välvd schaktbotten
 • Fyra tillopp, valbara på plats
 • Rör av rostfritt stål i V4A

Konstruktion

Pumpschakt för användning i marken

Användning

Pumpning av fekaliehaltigt eller förrenat avloppsvatten som inte kan ledas till avloppssystemet via en naturlig lutning samt dränering av föremål som ligger under uppdämningsnivån.

Ingår i leverans

 • Pumpschakt med förmonterade rör
 • Övervattenskoppling
 • Backventil
 • Avstängningsspjäll
 • Spolningsanslutning G 1½
 • Kedja i rostfritt stål inkl. fästhake
 • Hållarstav för nivåsensor eller flottörbrytare inkl. monteringstillbehör
 • Anslutningsmaterial för två DN 150 KG-tilloppsrör
 • Kedja
 • Monterings- och skötselanvisning

På tvillingspumpstationer levereras dubbelt antal armaturer (övervattenskopplingar, avstängningsspjäll, ...).

OBS! Pumpen ingår inte i leveransomfattningen!

Typnyckel

Ex:

Wilo-DrainLift WS 1100E/x

WS

Schaktpumpstation Synthetic

1100

Schaktdiameter i mm

E

E = enkelpumpsanläggning D = tvillingpumpanläggning

x

Utvald pumptyp

Material

 • Pumpschakt: PE
 • Rör: rostfritt stål
 • Travers: rostfritt stål
 • Avstängningsspjäll: Rödgods
 • Kulbackventil: Gjutjärn
 • Övervattenskoppling: Gjutjärn
 • Kedja: rostfritt stål

Beskrivning/konstruktion

Monteringsfärdigt plastschakt med fullständig rörledning som enkel- eller tvåpumpsstation för installationen under golvet. Plastschakt med fyra tillopp för flexibel anslutning och fyra inbyggda fenor för ökad uppflytningssäkerhet. Schaktgolvet är halvkulformat för att minimera avlagringar på schaktgolvet och maximera formstabiliteten.

Tekniska data

 • Tillopp: 4x DN 150
 • Avluftning: 2x DN 100
 • Schaktlock för maximal trafikbelastning på 5 kN/m² (enligt DIN EN 124, grupp 1)
 • Max. tryck i tryckledningen: 6 bar

Serie

DrainLift WS 1100

Nedladdningar

Wilo-DrainLift WS 900.../ WS 1100...

Artikelnummer 2024177
Utgåva 0703
Versionsnummer 02
Sidformat A4
Sidantal 21

PDF (1 MB)

Hämta

Produkt

PDF: DrainLift WS 1100

Konfigurera

Sidval

Valfri information

Personliga uppgifter som ska stå i sidhuvudet.

Spara