Kontakt

+46 470-72 76 00

Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Öppettider:

Mån-Tor: 07.00-16.30
Fre: 07.00-15.30

DrainLift WS 40-50

Seriebeskrivning

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Trycktätare schakt för installation i övre och undre golv
 • Flexibel tack vare fritt valbara tillopp
 • Stor behållarvolym
 • Övervattenskoppling av korrosionsbeständig PUR

Konstruktion

Pumpschakt av plast som pumpstation under golvet eller uppfordringsanläggning över golvet.

Användning

Pumpning av fekaliehaltigt eller förrenat avloppsvatten som inte kan ledas till avloppssystemet via en naturlig lutning samt dränering av föremål som ligger under uppdämningsnivån.

Ingår i leverans

 • Behållare (för enkel- eller tvillingpumpanläggning)
 • Inbyggda foderrör i rostfritt stål
 • Avstängningsspjäll i rödgods
 • Koppling över vattenytan av korrosionsbeständig plast (PUR) med inbyggd returflödesspärr
 • Lock med tätning (belastningsbar upp till 200 kg)
 • Hålskärare Ø 124 mm, tilloppstätning DN 100 (för rör Ø 110 mm)
 • 1 slangdel PVC Ø 50 mm med klämmor för anslutning av handmembranpump
 • Monteringsmaterial för golvmontering
 • Monterings- och skötselanvisning

OBS! Pumpen ingår inte i leveransomfattningen!

Typnyckel

Ex:

Wilo-DrainLift WS 40E/x

WS

Schaktpumpstation Synthetic

40

Anläggningens tryckutgång

E

E = enkelpumpsanläggning, D = tvillingpumpanläggning

x

Utvald pumptyp

Material

 • Pumpschakt: PE
 • Rör: 1.4404
 • Övervattenskoppling: PUR
 • Kulbackventil: Gjutjärn
 • Avstängningsspjäll: Rödgods

Beskrivning/konstruktion

Monteringsfärdigt plastschakt med fullständig rörledning som enkel- eller tvillingpumpanläggning. Optimal schaktgeometri för hög formstyvhet och uppflytningssäkerhet vid grundvatten. Övervattenskoppling för snabb och enkel pumpmontering, montera kulbackventil direkt på pumpens tryckanslutning. Schakt inklusive kedja och schaktlock som får beträdas.

Schaktet kan installeras både i byggnader och lyftanläggningar, men även utanför en byggnad som ett traditionellt pumpschakt i jorden.

Tekniska data:

 • Schakthöjd: 1000 mm
 • Schakthöjd med förlängning: 1300 mm
 • Tilloppsanslutning: DN 100/DN 150
 • Avluftning: DN 70

Serie

DrainLift WS 40-50

Nedladdningar

Wilo-Drainlift WS 40/50#Wilo-DrainLift WS 40/50 Basic

Artikelnummer 6069562
Utgåva 2020-06
Versionsnummer 04
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 68

PDF (3 MB)

Hämta

Produkt

PDF: DrainLift WS 40-50

Konfigurera

Sidval

Valfri information

Personliga uppgifter som ska stå i sidhuvudet.

Spara