Kontakt

+46 470-72 76 00

Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Öppettider:

Mån-Tor: 07.00-16.30
Fre: 07.00-15.30

DrainLift WS 40-50

Seriebeskrivning

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Trycktätare schakt för installation i övre och undre golv
 • Flexibel tack vare fritt valbara tillopp
 • Stor behållarvolym
 • Övervattenskoppling av korrosionsbeständig PUR

Konstruktion

Pumpschakt av plast som pumpstation under golvet eller uppfordringsanläggning över golvet.

Användning

Pumpning av fekaliehaltigt eller förrenat avloppsvatten som inte kan ledas till avloppssystemet via en naturlig lutning samt dränering av föremål som ligger under uppdämningsnivån.

Ingår i leverans

 • Behållare (för enkel- eller tvillingpumpanläggning)
 • Inbyggda foderrör i rostfritt stål
 • Avstängningsspjäll i rödgods
 • Koppling över vattenytan av korrosionsbeständig plast (PUR) med inbyggd returflödesspärr
 • Lock med tätning (belastningsbar upp till 200 kg)
 • Hålskärare Ø 124 mm, tilloppstätning DN 100 (för rör Ø 110 mm)
 • 1 slangdel PVC Ø 50 mm med klämmor för anslutning av handmembranpump
 • Monteringsmaterial för golvmontering
 • Monterings- och skötselanvisning

OBS! Pumpen ingår inte i leveransomfattningen!

Typnyckel

Ex:

Wilo-DrainLift WS 40E/x

WS

Schaktpumpstation Synthetic

40

Anläggningens tryckutgång

E

E = enkelpumpsanläggning, D = tvillingpumpanläggning

x

Utvald pumptyp

Material

 • Pumpschakt: PE
 • Rör: 1.4404
 • Övervattenskoppling: PUR
 • Kulbackventil: Gjutjärn
 • Avstängningsspjäll: Rödgods

Beskrivning/konstruktion

Monteringsfärdigt plastschakt som enkel- eller tvillingpumpanläggning. Plastschaktet har inbyggda räfflor som ökar formstyvheten och lyftsäkerhet samt fritt valbara tillopp.

Anläggningen kan installeras såväl i fastigheter som uppfordringsanläggning som utanför fastigheter i jorden som ett vanligt pumpschakt.

Tekniska data

 • Tillopp: DN 100/DN 150
 • Avluftning: DN 70
 • Max. tryck i tryckledningen: 1,5 bar.

Pumpar som kan användas

Drain TP 50/TP 65

 • Utförande med enkanals- och friströmshjul
 • Även med Ex-godkännande enligt ATEX
 • Enfas- och trefasvariant tillgänglig
 • Utförande med inbyggd flottörbrytare tillgängligt

Drain MTS 40

 • Avloppspump med skärverk
 • Enfas- och trefasvariant tillgänglig
 • Även med Ex-godkännande enligt ATEX

Serie

DrainLift WS 40-50

Produkt

PDF: DrainLift WS 40-50

Konfigurera

Sidval

Valfri information

Personliga uppgifter som ska stå i sidhuvudet.

Spara