Kontakt

+46 470-72 76 00

Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Öppettider under veckorna 28-32:

Månd-Torsd: Kl 07.00-16.00
Fred: Kl. 07.00-15.00

Lunchstängt: Kl. 12.00-13.00 varje dag

Economy CO-Helix V…/CE 1605/CE

Datablad

Tillåtet användningsområde
 • Max. medietemperatur
  0 °C
 • Max. omgivningstemperatur
  0 °C
 • Max. driftstryck
  16 bar
 • Röranslutning på trycksidan
  %%getR=./hydraulic/manifold/connection_standard_outlet/dimconnection_text%%
 • Röranslutning på sugsidan
  %%getR=./hydraulic/manifold/connection_standard_inlet/dimconnection_text%%
 • Antal reservpumpar
  %%getR=./hydraulic/equip_number_standby_pumps%%
 • Antal driftpumpar
  2
Motordata
 • Nätanslutning
  %%getR=./hydraulic/motor/elec_mains%%
 • Spänningstolerans
  %%getR=./hydraulic/motor/elec_A_voltage_tolerance%%
 • Isolationsklass
  %%getR=./hydraulic/motor/prot_insulation_class%%
 • Kapslingsklass
  %%getR=./hydraulic/motor/prot_ip_class%%
 • Mekanisk märkeffekt
  0.00 kW
 • Märkström
  0.00 A
 • Motorns verkningsgrad ηm 50 %
  0
 • Motorns verkningsgrad ηm 75 %
  0
 • Motorns verkningsgrad ηm 100 %
  0
Material
 • Pumphus
  %%getR=./hydraulic/pump_housing/material/_name%%
 • Axel
  %%getR=./hydraulic/shaft/material/_name%%
 • Pumphjul
  %%getR=./hydraulic/impeller/material/_name%%
 • Material tätning
  %%getR=./hydraulic/gasket/material/_name%%
 • Mekanisk tätning
  %%getR=./hydraulic/shaft_seal/Shaft_seal_specification/_name%%
Information om orderplaceringar
 • Nettovikt ca
  0 kg
 • Beskrivning
  %%getR=./id_product%%
 • Fabrikat
  Wilo

Kurvor

Wilo-Economy CO 2-4 Helix V 1603-1611/Ce

Wilo-Economy CO 2-4 Helix V 1603-1611/Ce
Wilo-Economy CO 2-4 Helix V 1603-1611/Ce

Kopplingsschema

Helix FIRST V

Helix FIRST V
Helix FIRST V

Beställningsinformation

Information for order placements
 • Fabrikat
  Wilo
 • Produktbeteckning
  Economy CO-Helix V…/CE 1605/CE
 • EAN-nummer
  4048482080161
 • Beskrivning
  4142469
 • Bruttovikt ca
  316.0 kg
 • Nettovikt ca
  291 kg
 • Total längd
  900.0 mm
 • Höjd utan förpackning
  1487 mm
 • Färg
  grön/svart/silver
 • Förpackningsegenskap
  Transportförpackning
 • Förpackningstyp
  Specialpall
 • Antal per lager
  1
 • Bredd utan förpackning
  759.0 mm
 • Minsta beställningsmängd
  1
 • Antal per pall
  1

Specifikationstext

Kompakt boosteranläggning enligt DIN 1988 och DIN EN 806, för direkt eller indirekt anslutning. Bestående av normalsugande, parallellt kopplade, vertikala tryckstegringspumpar av rostfritt stål i utförande med torr motor. Anslutningsfärdig med rör av rostfritt stål, monterad på grundstativ, inkl. styr-/reglersystem med alla nödvändiga mät- och inställningsanordningar.

För helautomatisk vattenförsörjning och tryckstegring i bostads­, kontors­ och förvaltningsbyggnader, hotell, sjukhus, varuhus samt i industrisystem.

För pumpning av tappvatten, bruksvatten, kylvatten, släckningsvatten (utom för brandsläckningsanläggningar enligt DIN 14462 och med tillstånd från lokala brandskyddsmyndigheter) eller annat bruksvatten som varken kemiskt eller mekaniskt angriper de använda materialen och som inte har några nötande eller långfibriga beståndsdelar.

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Robust system i enlighet med alla krav i DIN 1988 (EN 806)
 • WRAS/KTW/ACS-godkännande av pumparna för alla medieberörda delar (EPDM-version)
 • Högeffektiv pumphydraulik i serien Helix V i kombination med IE3 IEC-normmotorer
 • Rotationsriktningsoberoende mekanisk tätning av pumparna i patronutförande för enkelt underhåll
 • Flexibel lanternadesign möjliggör direkt åtkomst till den mekaniska tätningen
 • Utbyteskoppling för byte av den mekaniska axeltätningen utan att motorn måste demonteras (fr.o.m. 7,5 kW)
 • Tryckförlustoptimerad hydraulik i hela anläggningen
 • Medieberörda delar är korrosionsbeständiga
 • Helt elektronisk Economy-regulator (CE) med mikroprocessor och lysdioder för indikering av anläggningens status, analoga och digitala in- och utgångar
 • Fabrikskontrollerad och fabriksinställd till optimalt arbetsområde (inkl. mottagningskontrollbevis enligt EN10204 - 3.1)

Utrustning/funktion

 • Tryckstegringspump i rostfritt stål i serien Helix V
 • Grundram av elektrolytiskt förzinkat stål med höj- och sänkbara vibrationsdämpare för stomljudsisolering
 • Spärrarmatur på sug- och trycksidan på alla pumpar
 • Backventil på trycksidan på alla pumpar
 • Membrantryckkärl 8 l, PN16 inkl. flödesarmatur enligt DIN 4807, trycksida
 • Trycksensor (4–20 mA), trycksida
 • Manometer, på trycksidan
 • Automatisk pumpstyrning via helelektronisk

Economy-regulator (CE) ) i ljusgrått hus av polykarbonat (direktstart) eller hus av stål med RAL 7035-strukturfärg (stjärn-/triangelstart), kapslingsklass IP54 bestående av intern styrspänningsförsörjning, mikroprocessor, analoga och digitala in- och utgångar

Användning/indikering

 • Helt elektronisk Economy-regulator (CE) bestående av intern spänningsförsörjning, med mikroprocessor och lysdioder för indikering av anläggningens status, analoga och digitala in- och utgångar
 • Inställning av driftsparametrar med potentiometer
 • Inställning av pumpens driftsätt och kvittering av felmeddelanden med H-0-A-omkopplare
 • Lysdiodsdisplay (3x7 segment, alfanumerisk) för indikering av börtryck, regulatorparametrar och felmeddelanden
 • Lysdioder för indikering av anläggningens status (nätspänning, drift, störning, torrkörning)
 • Avstängningsbar huvudströmställare

Reglering

 • Helautomatisk reglering för pump med fast varvtal med bör-/ärvärdesjämförelse
 • 4 – 20 mA-sensorsignal (med ledningsbrottsövervakning) för ärvärde för reglerstorheter
 • Pumparnas driftläge kan väljas fritt (Manuell, Från, Automatik)
 • Automatiskt pumptest (pumpmotionering):
  • Kan aktiveras med DIP-brytare
  • Tiden mellan två testkörningar är sex timmar
 • Nollmängdsfrånslagning via tryck och tid
 • H-0-A-omkopplare (Manuell-Noll-Automatik): Förval av driftsätt för pumpen och manuell drift vid regleringsstörning manuell (nöd-/testdrift i nätet, motorskydd finns, automatisk återställning), 0 (pumpen frånkopplad – tillkoppling via styrning inte möjlig) och auto (pump för automatisk drift har frigetts via styrning)

Övervakning

 • Ledningsbrottsövervakning av givarsträcka
 • Fasavbrottsövervakning
 • Motorströmsövervakning med transformator på enheter för direktstart
 • Säkring av pumpens matningsledningar på enheter för direktstart med ledningsskyddsbrytare, på enheter för stjärn-/triangelstart med smältsäkringar och kontaktor-/motorskyddsreläkombination
 • Övervakning av anläggningens max- och minimivärden med inställningsbara fördröjningstider och gränser
 • Torrkörningsskydd via kontakt t.ex. för flottörbrytare eller tryckvakt
 • Ingång för pumpens lindningsskyddskontakt eller felmeddelandekontakt (SSM) i anläggningar för stjärn-/triangelstart
 • Rörbrottsövervakning

Gränssnitt

 • Potentialfri kontakt för summalarm (SSM)
 • Extern till-/frånkoppling via kontakt för deaktivering av anläggningens automatiska drift (funktionen kan aktiveras med DIP-brytare)

Valfritt tillbehör (installation på fabriken eller i efterhand efter teknisk kontroll)

 • Hand-0-automatik-brytare: Förval av driftsätt för alla pumpar och manuell drift vid regleringsstörning "Manuell" (nöd-/testdrift på nätet, motorskydd finns), "O" (pumpen frånkopplad – tillkoppling via styrning inte möjlig) och "Auto" (pump för automatisk drift har frigetts via styrning)
 • Utvärderingsrelä för PTC-motorskydd
 • Meddelande om enskild drift, fel och torrkörning
 • Signalomvandlare för 0/ 2–10 V till 0/ 4–20 mA
 • Mjukstartare för toppbelastningspumpar
 • Anslutning till fastighetsdatastyrning enligt VDI 3814

Rekommenderat tillbehör (beställs separat)

 • Byggsats WMS (tillval) för torrkörningsskydd
 • Flexibla anslutningsledningar eller kompensatorer
 • Förbehållare för systemseparering
 • Membrantryckkärl
 • Gängkåpor till system med gängat samlingsrör

Uppfyllda standarder

 • Tekniska regler för tappvatteninstallationer (TRWI) DIN 1988 (EN806)
 • Membrantryckkärl/membranexpansionskärl DIN 4807
 • Elektronikutrustning, inklusive kraftelektronik, i elektriska starkströmsinstallationer EN 50178
 • Maskinsäkerhet – Maskiners elutrustning EN 60204-1
 • Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet EN 60335-1
 • Kopplingsutrustningar för högst 1000 V växelspänning eller 1500 V likspänning EN 60439-1/61439-1
 • EMC – Immunitet hos utrustning i industrimiljö EN 61000-6-2
 • EMC – Emission från utrustning i bostäder, kontor, butiker och liknande miljöer EN 61000-6-3
Material
 • Pumphus
  1.4301, X5CrNi18-10
 • Pumphjul
  1.4307, X2CrNi18-9
 • Material tätning
  EPDM
 • Axel
  1.4301, X5CrNi18-10
 • Material rörledning
  1.4307, X2CrNi18-9
Driftdata
 • Media
  Water
 • Tillåtna medier
  Water
 • Min. medietemperatur
  3 °C
 • Max. medietemperatur
  50 °C
 • Maximalt driftstryck
  16 bar
 • Inloppstryck
  0.59 bar
 • Max. omgivningstemperatur
  40 °C
Motordata
 • Nätanslutning
  3~400 V, 50 Hz
 • Mekanisk märkeffekt
  4.00 kW
 • Tillslagstyp
  Direkt online (DOL)
 • Märkström
  7.40 A
 • Motorns verkningsgrad ηm 50 %
  86.5
 • Motorns verkningsgrad ηm 75 %
  88
 • Motorns verkningsgrad ηm 100 %
  88.1
 • Isolationsklass
  F
 • Kapslingsklass
  IP55
Installationsmått
 • Röranslutning på trycksidan
  R 3
 • Röranslutning på sugsidan
  R 3
Information om orderplaceringar
 • Nettovikt ca
  291 kg
 • Fabrikat
  Wilo
 • Produktbeteckning
  Economy CO-Helix V…/CE 1605/CE
 • Beskrivning
  4142469

PDF: Economy CO-Helix V…/CE 1605/CE

Konfigurera

Sidval

Valfri information

Personliga uppgifter som ska stå i sidhuvudet.

Spara