Kontakt

+46 470-72 76 00

Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Öppettider:

Mån-Tor: 07.00-16.30
Fre: 07.00-15.30

Port 800

Seriebeskrivning

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Kan köras på – även för tung trafik – på grund av schaktlock som kan monteras direkt på gropen
 • Flexibel anpassning i installationsskedet tack vare steglös schaktförlängning upp till 2,75 m
 • Högsta driftsäkerhet och skydd mot läckage genom odelad schaktkropp upp till 2,25 m
 • Lång livslängd tack vare användning av korrosionsfria material
 • Enkelt underhåll med lätt åtkomliga armaturer på grund av övervattenskoppling
 • Enkel installation på grund av lätt schaktkropp av polyetylen samt integrerade tilloppsstutsar
 • Uppflytningssäker schaktkropp utan extra belastningar genom runtgående schaktförstärkningar

Konstruktion

Pumpschakt för användning i marken

Användning

Pumpning av fekaliehaltigt avloppsvatten som inte kan ledas till avloppssystemet via en naturlig lutning samt dränering av föremål som ligger under uppdämningsnivån.

Ingår i leverans

 • Pumpschakt med förmonterade rör
 • Övervattenskoppling
 • Backventil
 • Avstängningsspjäll
 • Kedja

OBS! Pumpen ingår inte i leveransomfattningen!

Typnyckel

Ex:

Wilo-Port 800.1-1750-03B

800

Nominell schaktdiameter i mm

1

Antal pumpar

1750

Monolitisk höjd i mm

03

Tryckutgång, t.ex. 03 = DN 32

B

Rörledningsvariant för Wilo-pump B = Rexa CUT, MTC 32F39, MTC 40 C = MTC 32F49, MTC 32F55

Material

 • Pumpschakt: PE
 • Rör: rostfritt stål
 • Travers: rostfritt stål
 • Avstängningsspjäll: Rödgods
 • Kulbackventil: gjutjärn med korrosionsbeständig pulverbeläggning
 • Övervattenskoppling: gjutjärn med korrosionsbeständig pulverbeläggning
 • Kedja: rostfritt stål

Beskrivning/konstruktion

Monteringsfärdigt plastschakt med komplett rördragning i monolitisk modell med en maximal schakthöjd på 2250 mm utan tätningsytor, som tillval utbyggnadsbar med teleskopförlängning upp till max. 2750 mm. Certifiering enligt (DIN) EN 12050-1 med avlagringsfri schaktgeometri och kranöglor för enkel flyttning och transport. Uppflytningsskyddad mot grundvatten upp till markens överkant utan extra betongförtyngningar på platsen. Uttagbar kulbackventil monterad direkt på pumpens tryckanslutning. Övervattenskoppling för snabb och enkel pumpmontering och en anordning för en spolanslutning som tillval samt vakuumbrytare. Muff-avstängningsspjäll med manöverförlängning som tillval. Inkl. kedja som pumplyftanordning. Schaktlock enligt EN 124 i klasserna A 15 och B 125 som kan installeras direkt på schaktet utan lastfördelningsplatta kan erhållas, som tillval klass D 400 (med lastfördelningsplatta på platsen).

Tekniska data:

 • Monolitiska schakthöjder: 1750, 2250 mm
 • Max. schakthöjd med förlängning: 2750 mm
 • Nominell schaktdiameter: 800 mm
 • Anslutningsstutsar (slutna): 1x DN 100, 2x DN 150, 1x DN 200
 • Tryckutgång med utvändig gänga: R 1¼
 • Anslutning för spolning/vakuumventil: Rp 1

Serie

Port 800

Nedladdningar

Wilo-Port 800

Article Number 2543019
Edition 1506
Versionsnummer 2
Sidformat A4
Sidantal 26

PDF (2 MB)

Hämta

Produkt

PDF: Port 800

Konfigurera

Sidval

Valfri information

Personliga uppgifter som ska stå i sidhuvudet.

Spara