Kontakt

+46 470-72 76 00

Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Öppettider under veckorna 28-32:

Månd-Torsd: Kl 07.00-16.00
Fred: Kl. 07.00-15.00

Lunchstängt: Kl. 12.00-13.00 varje dag

SiFire EN N 100/200-183-30/30/0.55 EEJ

Datablad

Material
 • Pumphus
  5.1301, EN-GJL-250
 • Pumphjul
  1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
 • Axel
  1.4057, X20CrNi17-2
 • Material tätning
  EPDM
Driftdata
 • Uppfordringshöjd max.
  128.00 m
 • Min. medietemperatur
  3 °C
 • Max. medietemperatur
  50 °C
 • Max. omgivningstemperatur
  40 °C
Motordata
 • Mekanisk märkeffekt
  30.00 kW
 • Kapacitetsfaktor
  0.86
 • Kapslingsklass
  IP54
Information om orderplaceringar
 • Nettovikt ca
  1419 kg
 • Fabrikat
  Wilo
 • Produktbeteckning
  SiFire EN N 100/200-183-30/30/0.55 EEJ
 • Beskrivning
  4209475

Kurvor

SiFire EN 100/200

SiFire EN 100/200
SiFire EN 100/200

Beställningsinformation

Information for order placements
 • Fabrikat
  Wilo
 • Produktbeteckning
  SiFire EN N 100/200-183-30/30/0.55 EEJ
 • EAN-nummer
  4048482676647
 • Beskrivning
  4209475
 • Bruttovikt ca
  1477.0 kg
 • Nettovikt ca
  1419 kg
 • Total längd
  1582.0 mm
 • Höjd utan förpackning
  2113 mm
 • Färg
  röd/svart/silver
 • Förpackningsegenskap
  Försäljningsförpackning
 • Förpackningstyp
  Specialpall
 • Antal per lager
  1
 • Bredd utan förpackning
  2098.0 mm
 • Minsta beställningsmängd
  1
 • Antal per pall
  1

Specifikationstext

Boosteranläggning som helautomatisk kompaktanläggning för brandsläckning enligt EN 12845 och utrustning för nordiska regioner.

Består av 2 pumpar (huvud-/reserv) med horisontell fundamentram – EN 733 – med utbyteskoppling, elmotor och vertikal, elektrisk flerstegsjockeypump med membrantryckkärl (volym: 20 l) samt ett kopplingsskåp per pump, monterat på en robust konstruktion.

Två modeller SC-Fire E för elmotorerna, båda utrustade med Smart Controller, plus modell SC-Fire J för jockeypumpen, solid konstruktion av specialprofiler med hål för gaffeltruck och krok, för säker transport utan problem. Höj- och sänkbar hållare för utloppsfördelaren och särskild fundamentram som ger låg överföring av vibrationer, vilket ökar tillförlitligheten och livslängden.

En krets med dubbel tryckvakt, manometer, backventil, ventil (med lägesbrytare skyddad mot obehörig drift) för huvud- och reservpump för automatisk start. Kablarna är gömda i konstruktionen och skyddade mot vibrationer och skärskador. Som standard med membran som är direkt monterat på huvudpumpens hus för att förhindra överhettning när inget flöde finns.

Två automatikskåp SC-Fire E och ett SC-Fire J för brandsläckningsanläggningar enligt EN 12845.

Automatikskåp inbyggt i huset av stålplåt, kapslingsklass IP54.

Högsta regulatorkvalitet och enklaste användning genom SC-Fire-styrning med symbolbaserad LCD-skärm, enkel användarguidning med enkel menystyrning, tryckknapp och vridknapp för snabb inställning av parametrar. Kommunikationsklar styr- och reglerenhet för övervakning av anläggningsdriften.

Anläggningen har färdigdragna ledningar och rör och är monterad på grundstativ.

Inkommande tryck:

När systemkonfigurationen planeras måste max. inkommande tryck observeras (se tekniska data). Max. inkommande tryck fås genom systemets max. driftstryck minus pumpens max. uppfordringshöjd vid Q = 0. För sprinkleranläggningar enligt EN 12845 får vattentrycket max. vara 12 bar. I sprinkleranläggningar med kraftig ökning där höjdskillnaden mellan den högst och lägst belägna sprinklern är mer än 45 m, kan vattentrycket i pumputloppet vara högre än 12 bar, om alla anläggningskomponenter är dimensionerade för den här trycknivån.

Installation av tryckstegringspumpen under insugningsförhållanden.

En tilloppstank med anslutning på tryckröret måste installeras via pumpen för huvud-/reservpumpen.

Flöde

Upp till 750 m³/h (208 l/s) systemkonfiguration för huvudpumpen.

Automatikskåp/styranordning för pumpsystem för släckningsvatten

Wilo-Control SC-Fire E (huvudpump med elmotor)

Maskinvara:

Helt elektronisk central styrenhet, inbyggd i ett målat stålhus, kapslingsklass IP54, manöverdon och display på framdörren

Egenskaper och funktioner:

Styranordningens design beror på den anslutna pumpens effekt (start via DOL eller stjärn-/triangelkoppling). Enheten omfattar komponenterna:

 • Huvudströmbrytare: För till- och frånkoppling av automatikskåpet. (Vid obehörigt bruk vid brand)
 • Display: Display inbyggd i kopplingsskåpets dörr för manövrering och indikering. Visar pumpens och styr- och reglerenhetens driftsdata och driftstatus via kombinationen av symboler och sifferkoder. Menyer väljs och parametrar matas in med den röda tryckknappen.
 • Mikroprocessor: Mikroprocessor med programmeringsteknisk PLC, nätdel och I/O-koppling. Konfigurationen av programmeringen beror på anläggningen och sprinkleranläggningen
 • Indikatorer: Longlife-indikatorlampor anger pumpens driftberedskap, tryckvaktens och flottörbrytarens aktivering, felstart, summafel samt manuell start och manuellt stopp
 • Knappar: Tryckknappar för manuell start och manuellt stopp, lamptest och kvittering av larm och varningar
 • Säkring: Skyddssäkringar som tolererar startström i minst 20 s
 • Motorstart: Kontaktor för direktinkoppling, upp till 22 kW, vid högre effekt start via stjärn-/triangelkoppling
 • Motorskydd: Endast för signalering
 • Övervakning av vattenförsörjningen: Med flottörbrytare så att vattennivån alltid är minst 2/3 av tilloppstankens volym
 • Effektövervakning: Pumpens strömförsörjning och effekt
 • Sammanfattad signalrapport: Alla typer av fel visas med en gemensam felindikator
 • Individuell signalrapport: Felmeddelande om felstart visas med en individuell felindikator
 • Felmeddelande och -kvittering: Alla felmeddelanden anges med lysdioder, visas som felkoder på displayen och måste kvitteras

Programvara:

 • Som standard programmerad för helautomatisk drift
 • Information om pumpens spänning, strömstyrka och effekt
 • Menystyrning med klartextvisning (symboler)

Uppfyller följande direktiv:

 • Brand och räddning - Fasta släcksystem - Automatiska sprinklersystem (EN 12845), pumpar med elmotor
 • Maskinsäkerhet – Maskiners elutrustning (EN 60204-1)
 • Kopplingsutrustningar för högst 1 000 V växelspänning eller 1 500 V likspänning (EN 61439-1 och EN 61439-2)
 • EMC – Immunitet hos utrustning i industrimiljö (EN 61000-6-2)
 • EMC – Emission från utrustning i bostäder, kontor, butiker och liknande miljöer (EN 61000-6-3)

Funktionsbeskrivning:

Med Wilo SC-Fire E-styranordningar lam pumpar med elmotor, sensorer för pumpstyrning samt informationsnivån styras. Det mikroprocessorstyrda automatikskåpet styr och reglerar alla nödvändiga funktioner i en boosteranläggning enligt EN 12845 i testsyften eller för riktiga sprinkleranläggningar.

Driftslogiken för brandsläckningsanläggningen är baserade på kaskadkalibreringen av tryckvakten för att starta pumpen.

Om en stor mängd vatten krävs pga. att en eller flera kretsar öppnas eller pga. en defekt sprinkler, minskar trycket i anläggningen. Det leder till att huvudpumpen startar med automatikskåpet. Om den elektriska huvudpumpen inte startar i anläggningar med flera pumpar (t.ex. p.g.a. problem med strömförsörjningen), aktiveras reservpumpen av tryckvakten, som startar denna pump vid tryckfall. I vissa fall kan även två elpumpar användas.

När sprinklerkretsen eller avstängningsspjället stängs, som försörjer sprinklerhuvudena, byggs servicetrycket upp i anläggningen. Tryck i så fall på stoppknapparna på den främre dörren för att stoppa pumpen.

Wilo-Control SC-Fire J (jockeypump med elmotor)

Maskinvara:

Helt elektromekanisk styrenhet, inbyggd i ett målat stålhus, kapslingsklass IP54, manöverdon och knappar på framdörren

Egenskaper och funktioner:

Styranordningens design beror på den anslutna pumpens effekt. Enheten omfattar komponenterna:

 • Huvudströmbrytare: Till-/frånslagning av automatikskåpet
 • Indikatorer: Longlife-indikatorlampor anger pumpens driftberedskap, pumpens drift och summafel
 • Omkopplare: Vridomkopplare för inställning av manuellt läge eller automatiskt läge
 • Motorstart: Kontaktor för direktinkoppling
 • Motorskydd: Omkopplare för skydd mot kortslutning och överbelastning
 • Individuell signalrapport: Motorfelmeddelande (kortslutning, överbelastning)
 • Felmeddelande och -kvittering: Motorfelmeddelanden anges av lysdioder. Dessa kvitteras när motorskyddsbrytaren startas om

Uppfyller följande direktiv:

 • Brand och räddning - Fasta släcksystem - Automatiska sprinklersystem (EN 12845), jockeypumpar
 • Maskinsäkerhet – Maskiners elutrustning (EN 60204-1)
 • Kopplingsutrustningar för högst 1 000 V växelspänning eller 1 500 V likspänning (EN 61439-1 och EN 61439-2)
 • EMC – Immunitet hos utrustning i industrimiljö (EN 61000-6-2)
 • EMC – Emission från utrustning i bostäder, kontor, butiker och liknande miljöer (EN 61000-6-3)

Funktionsbeskrivning:

Med Wilo-Control SC Fire J-enheter kan jockeypumpar med elmotor och sensorer enligt EN 12845 styras för testning och vid drift av sprinkleranläggningen.

Driftslogiken för brandsläckningsanläggningen är baserade på kaskadkalibreringen av tryckvakten för att starta pumpen.

Jockeypumpen som används för tryckstegring startas först och ser till att systemet fylls med vatten och behåller sitt tryck. Den aktiveras när trycket i systemet sjunker. Start- och stoppregleringen sker av en korrekt kalibrerad tryckvakt.

Driftdata
 • Media
  Water
 • Tillåtna medier
  Water
 • Uppfordringshöjd max.
  128.00 m
 • Min. medietemperatur
  3 °C
 • Max. medietemperatur
  50 °C
 • Max. omgivningstemperatur
  40 °C
 • Inloppstryck
  0.59 bar
Motordata
 • Mekanisk märkeffekt
  30.00 kW
 • Kapacitetsfaktor
  0.86
 • Kapslingsklass
  IP54
Material
 • Pumphus
  5.1301, EN-GJL-250
 • Pumphjul
  1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
 • Axel
  1.4057, X20CrNi17-2
 • Material tätning
  EPDM
Information om orderplaceringar
 • Fabrikat
  Wilo
 • Produktbeteckning
  SiFire EN N 100/200-183-30/30/0.55 EEJ
 • Nettovikt ca
  1419 kg
 • Beskrivning
  4209475

Downloads

Wilo-MVIL

Article Number 4086201
Edition 1502
Versionsnummer 03
Sidformat A4
Sidantal 13

PDF (1 MB)

Hämta

Wilo-SiFire EN Nordic

Article Number 4210261
Edition 1604
Versionsnummer 01
Sidformat A4
Sidantal 39

PDF (6 MB)

Hämta

Wilo-SiFire EN

Sidantal 35

PDF (7 MB)

Hämta

Wilo-Control SC-Fire Diesel

Article Number 2541367
Edition 1510
Versionsnummer 02
Sidformat A4
Sidantal 32

PDF (2 MB)

Hämta

Wilo-Control SC-Fire Electric

Article Number 2539954, 2541365, 2541366
Edition 1510
Versionsnummer 02
Sidformat A4
Sidantal 31

PDF (2 MB)

Hämta

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Sidantal 10

PDF (719 kB)

Hämta

PDF: SiFire EN N 100/200-183-30/30/0.55 EEJ

Konfigurera

Sidval

Valfri information

Personliga uppgifter som ska stå i sidhuvudet.

Spara