Kontakt

+46 470-72 76 00

Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Öppettider under veckorna 28-32:

Månd-Torsd: Kl 07.00-16.00
Fred: Kl. 07.00-15.00

Lunchstängt: Kl. 12.00-13.00 varje dag

SiFire EN N 80/250-266-100 D

Datablad

Material
 • Pumphus
  5.1301, EN-GJL-250
 • Pumphjul
  1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
 • Axel
  1.4057, X20CrNi17-2
Driftdata
 • Uppfordringshöjd max.
  128.00 m
 • Min. medietemperatur
  3 °C
 • Max. medietemperatur
  50 °C
 • Max. omgivningstemperatur
  40 °C
Motordata
 • Kapslingsklass
  IP54
Information om orderplaceringar
 • Nettovikt ca
  1210 kg
 • Fabrikat
  Wilo
 • Produktbeteckning
  SiFire EN N 80/250-266-100 D
 • Beskrivning
  4208459

Kurvor

SiFire EN 80/250

SiFire EN 80/250
SiFire EN 80/250

Beställningsinformation

Information for order placements
 • Fabrikat
  Wilo
 • Produktbeteckning
  SiFire EN N 80/250-266-100 D
 • EAN-nummer
  4048482675329
 • Beskrivning
  4208459
 • Bruttovikt ca
  1354.0 kg
 • Nettovikt ca
  1210 kg
 • Total längd
  1582.0 mm
 • Höjd utan förpackning
  2152 mm
 • Färg
  röd/svart/silver
 • Förpackningsegenskap
  Försäljningsförpackning
 • Förpackningstyp
  Specialpall
 • Antal per lager
  1
 • Bredd utan förpackning
  2478.0 mm
 • Minsta beställningsmängd
  1
 • Antal per pall
  1

Specifikationstext

Boosteranläggning som helautomatisk kompaktanläggning för brandsläckning enligt EN 12845 och utrustning för nordiska regioner.

Består av en pump med horisontell fundamentram – EN 733 – med utbyteskoppling, dieselmotor och membrantryckkärl (volym: 20 l) samt ett kopplingsskåp, monterat på en robust konstruktion.

Modell SC-Fire D för dieselmotorn, utrustad med Smart Controller, solid konstruktion av specialprofiler med hål för gaffeltruck och krok, för säker transport utan problem. Höj- och sänkbar hållare för utloppsfördelaren och särskild fundamentram för dieselmotorn som ger låg överföring av vibrationer, vilket ökar tillförlitligheten och livslängden.

Kretslopp med dubbel tryckvakt, manometer, backventil, ventil (skyddad mot obehörig drift med lägesbrytare) för huvudpumpen för automatisk start. Kablarna är gömda i konstruktionen och skyddade mot vibrationer och skärskador. Som standard med membran som är direkt monterat på huvudpumpens hus för att förhindra överhettning när inget flöde finns.

Vatten/Vattenvärmeväxlare, bränsletank med nivågivare och tillräcklig volym för sex timmars automatisk drift samt 2 eller 4 batterier på fundamentramen och laddare på SC Fire-kopplingsskåpet.

Dieselmotorpumpen testas i 1,5 h under driftförhållanden.

Automatikskåp SC-Fire D för brandsläckningsanläggningar enligt EN 12845.

Automatikskåp inbyggt i huset av stålplåt, kapslingsklass IP54.

Högsta regulatorkvalitet och enklaste användning genom SC-Fire-styrning med symbolbaserad LCD-skärm, enkel användarguidning med enkel menystyrning, tryckknapp och vridknapp för snabb inställning av parametrar. Kommunikationsklar styr- och reglerenhet för övervakning av anläggningsdriften.

Anläggningen har färdigdragna ledningar och rör och är monterad på grundstativ.

Inkommande tryck:

När systemkonfigurationen planeras måste max. inkommande tryck observeras (se tekniska data). Max. inkommande tryck fås genom systemets max. driftstryck minus pumpens max. uppfordringshöjd vid Q = 0. För sprinkleranläggningar enligt EN 12845 får vattentrycket max. vara 12 bar. I sprinkleranläggningar med kraftig ökning där höjdskillnaden mellan den högst och lägst belägna sprinklern är mer än 45 m, kan vattentrycket i pumputloppet vara högre än 12 bar, om alla anläggningskomponenter är dimensionerade för den här trycknivån.

Installation av tryckstegringspumpen under insugningsförhållanden.

En tilloppstank med anslutning på tryckröret måste installeras via pumpen för huvudpumpen.

Flöde

Upp till 750 m³/h (208 l/s) systemkonfiguration för huvudpumpen.

Automatikskåp/styranordning för pumpsystem för släckningsvatten

Wilo-Control SC-Fire D (huvudpump med dieselmotor)

Maskinvara:

Helt elektronisk central styrenhet, inbyggd i ett målat stålhus, kapslingsklass IP54, manöverdon och display på framdörren

Egenskaper och funktioner:

Styranordningens design beror på den anslutna pumpens effekt. Enheten omfattar komponenterna:

 • Huvudströmbrytare: För till- och frånkoppling av automatikskåpet. (Vid obehörigt bruk vid brand)
 • Display: Display inbyggd i kopplingsskåpets dörr för manövrering och indikering. Visar pumpens och styr- och reglerenhetens driftsdata och driftstatus via symboler. Den röda tryckknappen används för menyval och inmatning av parametrar
 • Mikroprocessor: Mikroprocessor med programmeringsteknisk PLC, nätdel och I/O-koppling. Konfigurationen av programmeringen beror på anläggningen och sprinkleranläggningen
 • Indikatorer: Longlifeindikeringslampor som anger följande: Drift av pumpen, tryckvaktens aktivering, flottörbrytarens aktivering, deaktivering av det automatiska läget, deaktivering av motorvärmen, temperaturlarm, oljetryckslarm, felstart, ett ackumulerat fel samt manuell start och manuellt stopp
 • Knappar: Tryckknapp för manuellt stopp, startbatteri A och B, lamptest och kvittering av larm och varningar
 • Säkring: Skyddssäkringar för värmeanläggning och batteriladdare i automatikskåpet
 • Motorstart: Automatisk startprocess med 6 startförsök via två växlande batterier eller direkt med startknappen på framsidan
 • Motorskydd: Övervakning av dieselmotorns vanliga driftsparametrar (temperatur, oljetryck, osv.) utan stopp
 • Effektövervakning: Övervakning av dieselmotorns varvtal
 • Batteriövervakning: Övervakning av laddarens laddspänning, laddström och störomkoppling
 • Övervakning av vattenförsörjningen: Med flottörbrytare så att vattennivån alltid är minst 2/3 av tilloppstankens volym
 • Övervakning av strömförsörjningen: Felmeddelande från batteriladdaren vid strömavbrott
 • Sammanfattad signalrapport: Alla typer av fel visas med en gemensam felindikator
 • Individuell signalrapport: Viktiga fel anges separat med felindikatorer
 • Felmeddelande och -kvittering: Alla felmeddelanden anges med lysdioder, visas som felkoder samtidigt på displayen och måste kvitteras

Programvara:

 • Som standard programmerad för helautomatisk drift
 • Information om motorns varvtal, laddspänning och laddström.
 • Menystyrning med klartextvisning (symboler)

Uppfyller följande direktiv:

 • Brand och räddning - Fasta släcksystem - Automatiska sprinklersystem (EN 12845), pumpar med dieselmotor
 • Maskinsäkerhet – Maskiners elutrustning (EN 60204-1)
 • Kopplingsutrustningar för högst 1 000 V växelspänning eller 1 500 V likspänning (EN 61439-1 och EN 61439-2)
 • EMC – Immunitet hos utrustning i industrimiljö (EN 61000-6-2)
 • EMC – Emission från utrustning i bostäder, kontor, butiker och liknande miljöer (EN 61000-6-3)

Funktionsbeskrivning:

Med Wilo SC-Fire D-styranordningar lam pumpar med dieselmotor, sensorer för pumpstyrning samt informationsnivån styras. Det mikroprocessorstyrda automatikskåpet styr och reglerar alla nödvändiga funktioner i en boosteranläggning enligt EN 12845 i testsyften eller för riktiga sprinkleranläggningar.

Driftslogiken för brandsläckningsanläggningen är baserade på kaskadkalibreringen av tryckvakten för att starta pumpen. Om en stor mängd vatten krävs pga. att en eller flera kretslopp öppnas eller pga. en defekt sprinkler, minskar trycket i anläggningen. Det leder till att huvudpumpen startar med automatikskåpet.

När sprinklerkretsen eller avstängningsspjället stängs, som försörjer sprinklerhuvudena, byggs servicetrycket upp i anläggningen. Tryck i så fall på stoppknapparna på den främre dörren för att stoppa pumpen.

Driftdata
 • Media
  Water
 • Tillåtna medier
  Water
 • Uppfordringshöjd max.
  128.00 m
 • Min. medietemperatur
  3 °C
 • Max. medietemperatur
  50 °C
 • Max. omgivningstemperatur
  40 °C
 • Inloppstryck
  0.59 bar
Motordata
 • Kapslingsklass
  IP54
Material
 • Pumphus
  5.1301, EN-GJL-250
 • Pumphjul
  1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
 • Axel
  1.4057, X20CrNi17-2
Information om orderplaceringar
 • Fabrikat
  Wilo
 • Produktbeteckning
  SiFire EN N 80/250-266-100 D
 • Nettovikt ca
  1210 kg
 • Beskrivning
  4208459

Downloads

Wilo-MVIL

Article Number 4086201
Edition 1502
Versionsnummer 03
Sidformat A4
Sidantal 13

PDF (1 MB)

Hämta

Wilo-SiFire EN Nordic

Article Number 4210261
Edition 1604
Versionsnummer 01
Sidformat A4
Sidantal 39

PDF (6 MB)

Hämta

Wilo-SiFire EN

Sidantal 35

PDF (7 MB)

Hämta

Wilo-Control SC-Fire Diesel

Article Number 2541367
Edition 1510
Versionsnummer 02
Sidformat A4
Sidantal 32

PDF (2 MB)

Hämta

Wilo-Control SC-Fire Electric

Article Number 2539954, 2541365, 2541366
Edition 1510
Versionsnummer 02
Sidformat A4
Sidantal 31

PDF (2 MB)

Hämta

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Sidantal 10

PDF (719 kB)

Hämta

PDF: SiFire EN N 80/250-266-100 D

Konfigurera

Sidval

Valfri information

Personliga uppgifter som ska stå i sidhuvudet.

Spara