Kontakt

+46 470-72 76 00

Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Öppettider under veckorna 28-32:

Månd-Torsd: Kl 07.00-16.00
Fred: Kl. 07.00-15.00

Lunchstängt: Kl. 12.00-13.00 varje dag

SiFire Easy 50/250-230-26.5 DJ

Datablad

Material
 • Pumphus
  5.1301, EN-GJL-250
 • Pumphjul
  1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
 • Axel
  1.4057, X20CrNi17-2
 • Material tätning
  EPDM
Driftdata
 • Min. medietemperatur
  3 °C
 • Max. medietemperatur
  50 °C
 • Max. omgivningstemperatur
  40 °C
Motordata
 • Kapslingsklass
  IP54
Information om orderplaceringar
 • Nettovikt ca
  804 kg
 • Fabrikat
  Wilo
 • Produktbeteckning
  SiFire Easy 50/250-230-26.5 DJ
 • Beskrivning
  4205246

Kurvor

SiFire Easy 50/250

SiFire Easy 50/250
SiFire Easy 50/250

Beställningsinformation

Information for order placements
 • Fabrikat
  Wilo
 • Produktbeteckning
  SiFire Easy 50/250-230-26.5 DJ
 • EAN-nummer
  4048482662138
 • Beskrivning
  4205246
 • Bruttovikt ca
  839.0 kg
 • Nettovikt ca
  804 kg
 • Total längd
  1026.0 mm
 • Höjd utan förpackning
  1650 mm
 • Färg
  grön/svart/silver
 • Förpackningsegenskap
  Försäljningsförpackning
 • Förpackningstyp
  Specialpall
 • Antal per lager
  1
 • Bredd utan förpackning
  1747.0 mm
 • Minsta beställningsmängd
  1
 • Antal per pall
  1

Specifikationstext

Boosteranläggning som helautomatisk kompaktanläggning för brandsläckning enligt EN 12845.

Består av en pump med horisontell basram – EN 733 – med utbyteskoppling, dieselmotor och membrantryckkärl (volym: 20 l) samt ett kopplingsskåp, monterat på en robust konstruktion.

Modell EC-Fire D för dieselmotorn, utrustad med Easy Controller, solid konstruktion av specialprofiler med hål för gaffeltruck och krok, för säker transport utan problem. Höj- och sänkbar hållare för utloppsfördelaren och särskild fundamentram för dieselmotorn som ger låg överföring av vibrationer, vilket ökar tillförlitligheten och livslängden.

En krets med dubbel tryckvakt, manometer, backventil, ventil (skyddad mot obehörig drift) för huvudpumpen för automatisk start. Kablarna är gömda i konstruktionen och skyddade mot vibrationer och skärskador. Som standard med membran som är direkt monterat på huvudpumpens hus för att förhindra överhettning när inget flöde finns.

Bränsletank med nivågivare och tillräcklig volym för sex timmars automatisk drift samt 2 batterier på fundamentramen och laddare på EC-Fire-kopplingsskåpet.

Oberoende antivibrationsfundamentram för dieselmotorpumpen.

Automatikskåp EC-Fire D för brandsläckningsanläggningar enligt EN 12845.

Automatikskåp inbyggt i huset av stålplåt, kapslingsklass IP54.

Högsta regulatorkvalitet och enklaste användning genom EC-Fire-styrning med direkt indikering av aktuell driftstatus, med symbolbaserad flerspråkig LCD-skärm, enkel användarguidning med enkel menystyrning, tryckknappar för snabb inställning av parametrar. Kommunikationsklar styr- och reglerenhet för övervakning av anläggningsdriften.

Anläggningen har färdigdragna ledningar och rör och är monterad på grundstativ.

Inloppstryck:

När systemkonfigurationen planeras måste max. inloppstryck observeras (se tekniska data). Max. inloppstryck fås genom anläggningens max. driftstryck minus pumpens max. uppfordringshöjd vid Q = 0. För sprinkleranläggningar enligt EN 12845 får vattentrycket max. vara 12 bar. I sprinkleranläggningar med kraftig ökning där höjdskillnaden mellan den högst och lägst belägna sprinklern är mer än 45 m, kan vattentrycket i pumputloppet vara högre än 12 bar, om alla anläggningskomponenter är dimensionerade för den här trycknivån.

Installation av tryckstegringspumpen under insugningsförhållanden.

En tilloppstank med anslutning på tryckröret måste installeras via pumpen för huvudpumpen.

Flöde

Upp till 750 m³/h (208 l/s) systemkonfiguration för huvudpumpen.

Automatikskåp/styranordning för pumpsystem för släckningsvatten

Wilo-Control EC-Fire D (huvudpump med dieselmotor)

Maskinvara:

Helt elektronisk central styrenhet, inbyggd i ett målat stålhus, kapslingsklass IP54, manöverdon och display på framdörren

Egenskaper och funktioner:

Styranordningens design beror på den anslutna pumpens effekt. Enheten omfattar komponenterna:

 • Huvudströmbrytare: För till- och frånkoppling av automatikskåpet. (Vid obehörigt bruk vid brand)
 • Display: Display inbyggd i kopplingsskåpets dörr för manövrering och indikering. Visar pumpens och styr- och reglerenhetens driftsdata och driftstatus via symboler. Menyer väljs och parametrar matas in med knapparna på den främre dörren
 • Mikroprocessor: Mikroprocessor med programmeringsteknisk PLC, nätdel och I/O-koppling. Konfigurationen av programmeringen beror på anläggningen och sprinkleranläggningen
 • Indikatorer: Longlifeindikeringslampor som anger följande: Drift av pumpen, tryckvaktens aktivering, flottörbrytarens aktivering, deaktivering av det automatiska läget, deaktivering av motorvärmen, temperaturlarm, oljetryckslarm, felstart, remlarm, låg bränslenivå, löpande batteriladdare, låg batteristatus, batteriladdarlarm, manuellt stopp
 • Knappar: Tryckknapp för manuellt stopp, manuellt startbatteri A och B, lamptest och kvittering av larm och varningar samt menyval
 • Säkring: Skyddssäkringar för värmeanläggning och batteriladdare i automatikskåpet
 • Motorstart: Automatiskt via två växlande batterier eller direkt med startknappen på framsidan
 • Motorskydd: Övervakning av dieselmotorns vanliga driftsparametrar (temperatur, oljetryck, osv.) utan stopp
 • Effektövervakning: Övervakning av dieselmotorns varvtal
 • Batteriövervakning: Övervakning av laddspänning, laddström och laddfel
 • Övervakning av vattenförsörjningen: Med flottörbrytare så att vattennivån alltid är minst 2/3 av tilloppstankens volym
 • Övervakning av strömförsörjningen: Felmeddelande från batteriladdaren vid strömavbrott
 • Sammanfattad signalrapport: Alla typer av fel visas med en gemensam felindikator
 • Individuell signalrapport: Viktiga fel anges separat med felindikatorer
 • Felmeddelande och -kvittering: Alla felmeddelanden anges med lysdioder och måste kvitteras

Programvara:

 • Som standard programmerad för helautomatisk drift
 • Information om motorns varvtal, laddspänning och laddström.
 • Menystyrning med klartextvisning

Uppfyller följande direktiv:

 • Brand och räddning - Fasta släcksystem - Automatiska sprinklersystem (EN 12845), pumpar med dieselmotor
 • Maskinsäkerhet – Maskiners elutrustning (EN 60204-1)
 • Kopplingsutrustningar för högst 1 000 V växelspänning eller 1 500 V likspänning (EN 61439-1 och EN 61439-2)
 • EMC – Immunitet hos utrustning i industrimiljö (EN 61000-6-2)
 • EMC – Emission från utrustning i bostäder, kontor, butiker och liknande miljöer (EN 61000-6-3)

Funktionsbeskrivning:

Med Wilo EC-Fire D-styranordningar lam pumpar med dieselmotor, sensorer för pumpstyrning samt informationsnivån styras. Det mikroprocessorstyrda automatikskåpet styr och reglerar alla nödvändiga funktioner i en boosteranläggning enligt EN 12845 i testsyften eller för riktiga sprinkleranläggningar.

Driftslogiken för brandsläckningsanläggningen är baserade på kaskadkalibreringen av tryckvakten för att starta pumpen. Om en stor mängd vatten krävs pga. att en eller flera kretslopp öppnas eller pga. en defekt sprinkler, minskar trycket i anläggningen. Det leder till att huvudpumpen startar med automatikskåpet.

När sprinklerkretsen eller avstängningsspjället stängs, som försörjer sprinklerhuvudena, byggs servicetrycket upp i anläggningen. Tryck i så fall på stoppknapparna på den främre dörren för att stoppa pumpen.

Wilo-Control EC-Fire J (tryckhållningspump med elmotor)

Maskinvara:

Helt elektromekanisk styrenhet, inbyggd i ett målat stålhus, kapslingsklass IP54, manöverdon och knappar på framdörren

Egenskaper och funktioner:

Styranordningens design beror på den anslutna pumpens effekt. Enheten omfattar komponenterna:

 • Huvudströmbrytare: Till-/frånslagning av automatikskåpet
 • Indikatorer: Longlife-indikatorlampor anger pumpens driftberedskap, pumpens drift och summafel
 • Omkopplare: Vridomkopplare för inställning av manuellt läge eller automatiskt läge
 • Motorstart: Direktkontaktor
 • Motorskydd: Omkopplare för skydd mot kortslutning och överbelastning
 • Individuell signalrapport: Motorfelmeddelande (kortslutning, överbelastning)
 • Felmeddelande och -kvittering: Motorfelmeddelanden anges av lysdioder. Dessa kvitteras när motorskyddsbrytaren startas om

Uppfyller följande direktiv:

 • Brand och räddning - Fasta släcksystem - Automatiska sprinklersystem (EN 12845), jockeypumpar
 • Maskinsäkerhet – Maskiners elutrustning (EN 60204-1)
 • Kopplingsutrustningar för högst 1 000 V växelspänning eller 1 500 V likspänning (EN 61439-1 och EN 61439-2)
 • EMC – Immunitet hos utrustning i industrimiljö (EN 61000-6-2)
 • EMC – Emission från utrustning i bostäder, kontor, butiker och liknande miljöer (EN 61000-6-3)

Funktionsbeskrivning:

Med Wilo-Control EC-Fire J-enheter kan jockeypumpar med elmotor och sensorer enligt EN 12845 styras för testning och vid drift av sprinkleranläggningen.

Driftslogiken för brandsläckningsanläggningen är baserade på kaskadkalibreringen av tryckvakten för att starta pumpen.

Tryckhållningspumpen som används för tryckstegring startas först och ser till att anläggningen fylls med vatten och behåller sitt tryck. Den aktiveras när trycket i systemet sjunker. Start- och stoppregleringen sker av en korrekt kalibrerad tryckvakt.

Driftdata
 • Media
  Water
 • Tillåtna medier
  Water
 • Min. medietemperatur
  3 °C
 • Max. medietemperatur
  50 °C
 • Max. omgivningstemperatur
  40 °C
 • Inloppstryck
  0.98 bar
Motordata
 • Kapslingsklass
  IP54
Material
 • Pumphus
  5.1301, EN-GJL-250
 • Pumphjul
  1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
 • Axel
  1.4057, X20CrNi17-2
 • Material tätning
  EPDM
Information om orderplaceringar
 • Fabrikat
  Wilo
 • Produktbeteckning
  SiFire Easy 50/250-230-26.5 DJ
 • Nettovikt ca
  804 kg
 • Beskrivning
  4205246

PDF: SiFire Easy 50/250-230-26.5 DJ

Konfigurera

Sidval

Valfri information

Personliga uppgifter som ska stå i sidhuvudet.

Spara