Kontakt

+46 470-72 76 00

Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Öppettider:

Mån-Tor: 07.00-16.30
Fre: 07.00-15.30

Wilo-DrainLift WS 40/50 Basic

Seriebeskrivning

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Trycktätare schakt för installation i övre och undre golv
 • Flexibel tack vare fritt valbara tillopp
 • Stor behållarvolym
 • Inklusive rör, nivåreglering, automatikskåp och pump

Konstruktion

Pumpschakt av plast med integrerad pump som pumpstation under golvet eller uppfordringsanläggning över golvet.

Användning

Pumpning av avloppsvatten utan fekalier som inte kan ledast till avloppsystemet genom naturlig lutning och för dränering av föremål som ligger under uppdämningsnivån.

Utrustning/funktion

Pumpschakt komplett anslutningsfärdigt med rör och pump.

Ingår i leverans

 • Behållare (för enkel- eller tvillingpumpanläggning)
 • Inbyggda foderrör
 • Kulbackventil
 • Inklusive pump
 • Nivåövervakning
 • Automatikskåp (för trefaspump eller tvillingpumpanläggning)
 • Lock med tätning (belastningsbar upp till 200 kg)
 • Hålskärare Ø 124 mm, tilloppstätning DN 100 (för rör Ø 110 mm)
 • 1 slangdel PVC Ø 50 mm med klämmor för anslutning av handmembranpump
 • Monteringsmaterial för golvmontering
 • Monterings- och skötselanvisning

Typnyckel

Ex:

Wilo-DrainLift WS 40E/TC40 (3~)-BV

WS

Schaktpumpstation Synthetic

40

Anläggningens tryckutgång

E

E = enkelpumpsanläggning D = tvillingpumpanläggning

TC 40

Inbyggd pump

(3~)

Trefasmotor

BV

kulbackventil

Tekniska data

 • Tillopp: DN 100/DN 150
 • Avluftning: DN 70
 • Max. tryck i tryckledningen: 1,5 bar.

Material

 • Pumpschakt: PE
 • Rör: 1.4404
 • Övervattenskoppling: PUR
 • Kulbackventil: Gjutjärn
 • Avstängningsspjäll: Rödgods
 • Pump: Gjutjärn

Beskrivning/konstruktion

Wilo-DrainLift WS 40 Basic är en automatiskt arbetande uppfordringsanläggning som enkel- eller tvillingpumpanläggning. Plastschaktet har inbyggda räfflor som ökar formstyvheten och lyftsäkerhet samt fritt valbara tillopp.

Anläggningen kan installeras såväl i fastigheter som uppfordringsanläggning som utanför fastigheter i jorden som ett vanligt pumpschakt.

Tekniska data

 • Tillopp: DN 100/DN 150
 • Avluftning: DN 70
 • Max. tryck i tryckledningen: 1,5 bar.

Pump

Den dränkbara motorpumpen för avloppsvatten Wilo-Drain TC 40 är förinstallerad.

Totalt karakteristiskt fält

Wilo-DrainLift WS 40/50 Basic

Nedladdningar

Wilo-Drainlift WS 40/50#Wilo-DrainLift WS 40/50 Basic

Artikelnummer 6069562
Utgåva 2020-06
Versionsnummer 04
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 68

PDF (3 MB)

Hämta

Produkt

PDF: Wilo-DrainLift WS 40/50 Basic

Konfigurera

Sidval

Valfri information

Personliga uppgifter som ska stå i sidhuvudet.

Spara