Kontakt

+46 470-72 76 00

Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Öppettider:
Mån-Tor: 7.00-16.30
Fre: 7.00-15.30

Wilo-EMU 10" ... 24"

Seriebeskrivning

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Energieffektiva hydraulfunktioner genom anpassningsbara hydraulfunktioner till önskad driftspunkt
 • Tappvattenutförande med ACS-godkännande
 • Motorer med kylmantel (CoolAct-teknik) för en större effekttäthet
 • Underhållsvänliga, återlindningsbara motorer
 • Valfritt med Ceram CT-behandling för ökad verksamhetsgrad

Konstruktion

Flerstegs 10–24"-borrhålspump i ledkonstruktion för vertikal och horisontell installation

Användning

 • Tapp- och vattenförsörjning ur borrhål och cisterner
 • Bruksvattenförsörjning
 • Kommunal vattenförsörjning
 • Sprinklerbevattning och slangbevattning
 • Tryckstegring
 • Pumpning av vatten i industriella tillämpningar och vattenförsörjning
 • Nyttjande av geotermisk energi
 • Användning till havs

Utrustning/funktion

 • Flerstegsborrhålspump med radiella eller halvaxiella pumphjul
 • Hydraulik och motor kan anpassas efter effektbehov
 • Integrerbar backventil (beroende på typ)
 • Trefasmotor för direkt- eller stjärntriangelstart
 • Hermetiskt inkapslade motorer
 • Omlindningsbara motorer

Ingår i leverans

 • Hydraulik + motor är redan monterade
 • Anslutningskabel med dricksvattengodkännande, kabelarea och kabellängd med standardmått eller enligt kundens önskemål
 • Monterings- och skötselanvisning

Typnyckel

Example:

Wilo-EMU NK 63-17 + NU 611-2/15

Hydraulics:

NK 63-17

NK

Hydraulics

6

Diameter of the hydraulic unit in inches ["]

3

Size

17

Number of hydraulic stages

Motor:

NU 611-2/15

NU

Submersible motor

611

Size (4… = 4", 5…, 611 = 6")

2

Number of poles

15

nominal power

Tekniska data

 • Nätanslutning: 3~400 V, 50 Hz
 • Driftsätt vid nedsänkning: S1
 • Max. medietemperatur (högre temperaturer på förfrågan):
  • NU 5.../NU 6…/NU 7…/NU 811 = 30 °C
  • NU 801/NU 9.../NU 12.. / NU 16… / U… = 20 °C
 • Motorns minsta flöde:
  • NU 5.../NU 7... = 0,16 m/s
  • NU 611 = 0,1 - 0,5 m/s
  • NU 811 = 0,5 m/s
  • NU 801 / NU 9... / NU 12… / NU 16… / U... = 0,1 m/s
 • Max. sandhalt: 35 g/m3
 • Max. starter: 10/h
 • Max. nedsänkningsdjup:
  • NU 5…, NU 7… = 350 m
  • NU 611, NU 811 = 100 m
  • Övriga motorer = 300 m
 • Kapslingsklass: IP 68
 • Reglerområde för frekvensomvandlare:
  • NU 5... / NU 6… / NU 7… / NU 811 / U 21… = 30-50 Hz
  • NU 801 / NU 911 / NU 12… / NU 16… (2-polig) = 25-50 Hz
  • NU 801 / NU 911 / NU 12… / NU 16… (4-polig) = 30-50 Hz

Beskrivning/konstruktion

Borrhålspump för vertikal eller horisontell montering.

Hydraulik

Flerstegsborrhålspump med radiell till halvaxiell hydraulik. Husdelar av EN-GJL eller EN-GJS med 2K-behandling eller G-CuSn10, pumphjul av G-CuSn10 eller NiAl-Bz.

Tryckanslutning som gängad anslutning (till K 12...) eller som flänsanslutning. På typerna K 12..., K 14… kan en returflödesspärr monteras i tryckanslutningens ställe. På de andra typerna kan en returflödesspärr monteras direkt på tryckutgången.

Motor

Trefasmotor för direkt- och stjärntriangelstart Tätad, hermetiskt gjuten motor med lackisolerad lindning, hartsbehandlad (NU 5…, NU 7…) eller återlindningsbar motor med PVC-isolerad lindning (NU 611, NU 8…, NU 9…, NU 12…, NU 16…, U…).

Standardpumpanslutning. Motoraxeln tätas med en mekanisk axeltätning (NU…-serierna) av kiselkarbid eller med axeltätningsringar (U…-serierna). Självsmörjande motorlager. Axiallager med tippsegment för att fånga upp högt axiellt tryck. Negativ axialförskjutning fångas upp av motaxiallagret.

Motorerna i serierna NU 5…-, NU 7…-, NU 801, NU 9…-, NU 12…- och NU 16…-är fyllda med en vatten-glykolblandning, motorerna i serierna NU 611- och NU 811-är fyllda med en vatten-glycerinblandning. Motorerna i serierna NU 611-, NU 8…-, NU 9…-, NU 12… och NU 16…-kan även fyllas med tappvatten (T-utförande). Motorerna i serien U… måste fyllas med tappvatten. Frekvensomvandlare kan användas (SF 1.1).

Kylning

Motorn kyls av mediet. Motorn måste alltid användas nedsänkt. Gränsvärdena för max. medietemperatur och minsta flödeshastighet måste följas. Vid vertikal installation kan kylmantel användas eller inte. För horisontell installation måste lagerbockar användas för att stötta aggregatet. För ett bättre tilloppsflöde kan en antivirvelplatta eller en kylmantel användas.

Tryckkapsel

Tryckkapseln används när aggregatet monteras direkt i rörsystemet. Som standard monteras då ingen returflödesspärr. Max. inkommande tryck är 10 bar eller 5 bar från en tryckmanteldiameter på 559 mm.

PDF: Wilo-EMU 10" ... 24"

Konfigurera

Sidval

Valfri information

Personliga uppgifter som ska stå i sidhuvudet.

Spara