Kontakt

+46 470-72 76 00

Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Öppettider:

Mån-Tor: 07.00-16.30
Fre: 07.00-15.30

Wilo-EMU FA…SOLID

Seriebeskrivning

Speciella egenskaper/produktfördelar

SOLID T-pumphjul

 • Patenterad SOLID-hydraulik för bättre tilltäppningsfrihet, särskilt för råvatten
 • Höga hydrauliska verkningsgrader
 • Minskade vibrationer tack vare flödesoptimerad pumphjulsgeometri för säker drift och lång gångtid
 • Som tillval med energieffektiv IE3-motorteknologi
 • Ceram-behandling och specialmaterial för skydd mot abrasion och korrosion

SOLID G-pumphjul

 • SOLID-hydraulik för bättre tilltäppningsfrihet, särskilt för råvatten
 • Konstant hög hydraulisk verkningsgrad genom justerbar sugstuts
 • Processäkerhet tack vare optimal pumphjulsgeometri för säker pumpning av råavloppsvatten med långfibrigt innehåll
 • Som tillval med energieffektiv IE3-motorteknologi

Pumpa avloppsvatten. Med liten risk för igensättning.

Den ökade halten fasta partiklar i avloppsvattnet kan leda till igensättning av pumpar.

Detta kan innebära driftstörningar och därmed högre servicekostnader.

Den skräddarsydda systemlösningen från Wilo: den dränkbara avloppspumpen Wilo-EMU FA.

Utrustad med pumphjulstekniken SOLID-G eller SOLID-T som minskar risken för igensättning är den särskilt avsedd för

råavloppsvatten och ger en hög verkningsgrad samt förbättrad driftsäkerhet.

Konstruktion

Dränkbar pump för avloppsvatten utan och med aktivt kylsystem för pumpning av råavloppsvatten för kontinuerlig drift i stationär och transportabel våt installation samt i stationär torr installation.

Användning

Pumpning av

 • Råavloppsvatten med fekalier och långfibrigt innehåll
 • Avloppsvatten med fekalier
 • Processvatten

Utrustning/funktion

 • Dränksäkra motorer som ytkylda motorer eller självkylande motorer med aktivt kylsystem
 • Längsvattentät kabelgenomföring
 • SOLID-hydraulik med stängt (T) eller halvöppet (G) pumphjul

Ingår i leverans

 • Dränkbar motorpump för avloppsvatten
 • Kabellängd och tillbehör enligt kundens behov
 • Drifts- och servicehandbok

Typnyckel

Exempel:

Wilo-EMU FA 20.54T + FKT 27.1-4/28KEx-E3

Hydraulik:

FA 20.54T

FA

Dränkbar motorpump för avloppsvatten

20

x10 = nominell bredd tryckstos, t.ex. DN 200

54

Effekttal

T

SOLID-pumphjul

T = stängt SOLID-pumphjul

G = halvöppet SOLID-pumphjul

Motor:

FKT 27.1-4/28KEx-E3

FKT

Motortyp:

T = ytkyld motor utan kylsystem

FK, FKT, HC = självkylande motor med aktivt kylsystem

27

Byggstorlek

1

Identifieringssiffra

4

Poltal

28

x10 = paketlängd i mm

K

Tätningsutförande:

H = axeltätningsring/mekanisk tätning

G = två separata mekaniska tätningar

K = blocktätningskassett med två mekaniska tätningar

Ex

Med ex-godkännande

E3

Högeffektiv motor enligt IE3 (enligt ISO 60034-30)

Tekniska data

 • Nätanslutning: 3~400 V, 50 Hz
 • Driftsätt vid nedsänkning: S1
 • Driftsätt ej nedsänkt: S1 (FK-, FKT-, HC-Motor) resp. S2 (T-motor, effektberoende)
 • Kapslingsklass: IP68
 • Medietemperatur: 3–40 °C, högre temperaturer på förfrågan
 • Fri genomgång (T-pumphjul): 78x105–150x150 mm
 • Fri kulpassage (G-pumphjul): 80 resp. 90 mm
 • Max. nedsänkningsdjup: 20 m

Material

 • Husdelar: EN-GJL resp. EN-GJS
 • Pumphjul: EN-GJL resp. EN-GJS
 • Statiska tätningar: NBR
 • Tätning på pumpsidan: SiC/SiC
 • Tätning på motorsidan: NBR, kol/keramik eller SiC/SiC
 • Axel: Rostfritt stål 1.4021, fr.o.m. storlek 49: Varmvalsat, seghärdat stål 1.7225

Beskrivning/konstruktion

Dränkbar pump för avloppsvatten som översvämningsbart blockaggregat för stationär och transportabel våt och torr installation. Transportabel installation är möjlig beroende på typ.

Hydraulik

Utgången på trycksidan består av horisontella flänsanslutningar. Den maximala torrsubstansen uppgår till max. 8 %. Som pumphjulsform används ”SOLID”-pumphjul:

 • T-pumphjul: stängt SOLID-pumphjul som ger mycket jämn gång och höga verkningsgrader. Hydrauliken är utrustad med en löp- och spaltring. Dessa är enkla att byta och gör att hydrauliken arbetar effektivt och jämnt länge.
 • G-pumphjul: halvöppet SOLID-pumphjul med minimal tilltäppning och goda verkningsgrader i jämförelse med vanliga friströmshjul. Spalten mellan sugstutsen och pumphjulet kan justeras. Detta gör att hydrauliken arbetar effektivt och jämnt.

Motor

För drift används dränksäkra motorer med passiv och aktiv kylning:

 • T-motorer (ytkylda motorer) har passiv kylning. De avger värme via husdelarna direkt till det omgivande mediet. Motorerna kan därför användas nedsänkta i kontinuerlig drift (S1) och ej nedsänkta, effektberoende, i korttidsdrift (S2).
 • FK-, FKT- och HC-motorer är självkylande och har ett aktivt kylsystem. Värmen avges via köldmediet (vitolja eller vatten-glykol-blandning) till en inbyggd värmeväxlare som i sin tur leder värmen till mediet. Dessa motorer kan därför användas för konstant drift (S1) nedsänkta eller ej nedsänkta.

Alla motorer skyddas mot mediet med en tätningskammare. Dessa kan kommas åt från utsidan och kan övervakas med en elektrod i tätningskammaren (tillval). Alla medier är potentiellt biologiskt nedbrytbara och ofarliga för miljön.

Dessutom finns (effektoberoende) högeffektiva motorer med verkningsgradsklass IE3 (enligt IEC 60034-30). Dessa motorer är märkta i typnyckeln med tillägget ”E3”.

Kabelgenomföringen till motorerna är längsvattentät, kabellängderna kan konfigureras individuellt.

Tätning

Beroende på motortyp finns det olika tätningsvarianter på medium- och motorsidan:

 • Variant H: mekanisk tätning på mediasidan, en radiell tätningsring på motorsidan
 • Variant G: två mekaniska tätningar som verkar oberoende av varandra
 • Variant K: Blocktätningskassett med två oberoende mekaniska axeltätningar

Totalt karakteristiskt fält

Wilo-EMU FA ... SOLID

Nedladdningar

Wilo-EMU FA

Article Number 6072704
Edition 1606
Versionsnummer 05
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 96

PDF (8 MB)

Hämta

Wilo-EMU FA

Article Number 6074692
Edition 1606
Versionsnummer 04
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 56

PDF (5 MB)

Hämta

Wilo-EMU FA

Article Number 6074691
Edition 1606
Versionsnummer 03
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 76

PDF (7 MB)

Hämta

Wilo-EMU FA

Article Number 6074690
Edition 1606
Versionsnummer 04
Sidformat A4
Sidantal 32

PDF (695 kB)

Hämta

Wilo-Wilo-EMU FA

Article Number 6067561
Edition 2019-01
Versionsnummer 04
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 1692

PDF (28 MB)

Hämta

Wilo-EMU FA

Article Number 6074701
Edition 2019-01
Versionsnummer 03
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 1480

PDF (15 MB)

Hämta

Wilo-EMU FA

Article Number 6074704
Edition 2019-01
Versionsnummer 04
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 1364

PDF (13 MB)

Hämta

Wilo-EMU FA

Article Number 6073324
Edition 2019-01
Versionsnummer 02
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 1360

PDF (15 MB)

Hämta

PDF: Wilo-EMU FA…SOLID

Konfigurera

Sidval

Valfri information

Personliga uppgifter som ska stå i sidhuvudet.

Spara