Kontakt

+46 470-72 76 00

Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Öppettider:

Mån-Tor: 07.00-16.30
Fre: 07.00-15.30

Wilo-EMU polder pumps

Seriebeskrivning

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Djup vattensänkning tack vare självkylande motorer
 • Lång livslängd tack vare det robusta utförandet av gjutjärn eller brons
 • Kompakt konstruktion
 • Underhållsvänliga, återlindningsbara motorer
 • Om man belägger hydrauliken med Ceram CT kan ökad verkningsgrad uppnås.
 • Ceram CP-ytbehandlingen kan beställas som tillval för att förhindra avlagringar och uppnå lång livslängd.

Konstruktion

Flerstegs borrhålspump som polderpump för vertikal installation

Användning

 • Tapp- och bruksvatten ur behållare eller vatten med låg vattennivå
 • Kommunal vattenförsörjning
 • Sprinklerbevattning och slangbevattning
 • Sänkning av vattennivån
 • Industriellt bruk
 • Nyttjande av geotermisk energi
 • Användning till havs

Utrustning/funktion

 • Flerstegsborrhålspump med halvaxiella pumphjul
 • Hydraulik och motor kan anpassas efter effektbehov
 • Trefasmotor för direkt- eller stjärntriangelstart
 • Omlindningsbara motorer

Ingår i leverans

 • Hydraulik + motor är redan monterade
 • Anslutningskabel med dricksvattengodkännande, kabelarea och kabellängd med standardmått eller enligt kundens önskemål
 • Monterings- och skötselanvisning

Typnyckel

Exempel:

Wilo-EMU K 127P-3 + M 9-2/75

Hydraulik:

K 127P-3

K127

Hydrauliktyp

P

Konstruktion: Polderpump

3

Antal hydrauliska steg

Motor:

M 9-2/75

M

Specialkonstruerad borrhålsmotor för polderpumpanvändning

9

Byggstorlek (8... = 8"; 9... = 10"; 12... = 12"; 15... = 16")

2

Poltal

75

Paketlängd

Tekniska data

 • Nätanslutning: 3~400 V, 50 Hz
 • Medietemperatur: 20 °C, högre temperaturer på förfrågan
 • Yttermantelns minsta flöde: inte nödvändigt
 • Max. sandhalt: 35 g/m3
 • Max. starter: 10/h
 • Kapslingsklass: IP68
 • Reglerområde för frekvensomvandlare:
  • 2-polig: 25–50 Hz
  • 4-polig: 30–50 Hz

Beskrivning/konstruktion

Polderpump för vertikal montering.

Hydraulik

Flerstegspolderpump med halvaxiell hydraulik. Husdelar av EN-GJL med 2K-behandling eller G-CuSn10, pumphjul av Ni Al-Bz. Tryckanslutning som flänsanslutning.

Motor

Motorn ovanför hydrauliken skyddad av en flödesmantel. Motorn spolas med medium under driften och kan användas ej nedsänkt.

Trefasmotor med återlindningsbar, PVC-isolerad lindning för direkt- och stjärntriangelstart. Motormantel av rostfritt stål A2/A4-kvalitet eller stål/G-CuSn10. Standardpumpanslutning. Tätning av motoraxeln med en dubbel mekanisk axeltätning av kiselkarbid.

Axiallager med tippsegment för att fånga upp högt axiellt tryck. Negativ axialförskjutning fångas upp av motaxiallagret. Självsmörjande lager. Motorerna är som standard fyllda med en blandning av vatten och glykol. Alternativt kan de fyllas med tappvatten (T-utförande). Frekvensomvandlare kan användas (SF 1.1).

Kylning

Den inre motorn kyls av mediet. Gränsvärdena för max. medietemperatur och minsta flödeshastighet måste följas. Det får inte bli avbrott i flödet under drift.

PDF: Wilo-EMU polder pumps

Konfigurera

Sidval

Valfri information

Personliga uppgifter som ska stå i sidhuvudet.

Spara