Kontakt

+46 470-72 76 00

Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Öppettider:

Mån-Tor: 07.00-16.30
Fre: 07.00-15.30

Wilo-EMUport CORE

Seriebeskrivning

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Mycket driftsäker tack vare separering av fasta partiklar från avloppsvatten: Stora fasta partiklar måste inte passera pumpen – ingen igensättning
 • Ekonomisk på grund av Retrofit-system för enkel rengöring av alla pumpstationer
 • Långlivad och korrosionsfri genom användning av PE- och PUR-material
 • Underhållsvänlig, även under drift, tack vare hygienisk torr installation, enkel åtkomst utifrån och separat avstängning
 • Framtidssäker även vid stigande halter av fasta partiklar i avloppsvattnet
 • Kan installeras flexibelt i byggnader eller gropar med diameter från 1 500 mm
 • Lättintegrerad och anslutningsfärdig Plug&Pump-anläggning
 • Energisparande genom effektiva dränkbara motorpumpar för avloppsvatten. Kan väljas med IE3-motorer

Separera och transportera fasta partiklar. Ren, säker och tillförlitlig.

Just vid byggnader och fastigheter kan stora partiklar i avloppsvatten täppa till transportsystemet för avloppsvatten. Följden: Driftstörningar och förhöjda servicekostnader. Den långvariga lösningen från Wilo: systemet för separering av fasta partiklar Wilo-EMUport CORE. Det säkerställer, med högsta möjliga driftsäkerhet, en igensättningssäker transport. Dessutom är det mycket underhållsvänligt tack vare hygienisk torr installation och enkel åtkomst utifrån. Hela systemet, inklusive korrosionsbeständigt schakt och manöverpaneler, finns även för större anläggningar från Wilo. Exakt efter dina anspråk.

Konstruktion

Standardiserad avloppsvattenpumpstation med separeringssystem för fasta partiklar enligt DIN EN 12050-1 för uppställning i fastigheter eller i ett schakt för uppställning utomhus.

Användning

Pumpning av råavloppsvatten som inte kan ledas till avloppssystemet via en naturlig lutning och för dränering av föremål som ligger under uppdämningsnivån (enligt DIN EN 12056/DIN 1986-100).

Utrustning/funktion

 • Avloppspumpstation med separeringssystem för fasta partiklar
 • 2 separat spärrbara separeringsbehållare för fasta partiklar
 • Två dränkbara motorpumpar för avloppsvatten i torr installation för växlingsdrift
 • Pumpar i skyddsklassen IP68 och en motoreffektivitet enligt IE3
 • Nivåregistrering med nivåsond

Ingår i leverans

Installationsfärdig avloppspumpstation, helt förmonterad inkl. byxrör, nivågivare och två pumpar.

Typnyckel

Ex:

Wilo-EMUport CORE 20.2-10A

CORE

Standardiserat separeringssystem för fasta partiklar

20

Max. tillopp i m³/h

2

Antal monterade pumpar

10

Max. uppfordringshöjd i m

A

Utförande:A = StandardutförandeB = Comfort-utförande

Tekniska data

 • Max. kontinuerligt tillopp: 20, 45 eller 50 m³/h
 • Behållarvolym: 440 l eller 1200 l
 • Användningsbar behållarvolym: 295 l eller 900 l
 • Max. pumptryck: 31 m
 • Tilloppshöjd: 750 mm
 • Tilloppsanslutning: DN 200
 • Tryckanslutning: DN 80 eller DN 100
 • Nätanslutning: 3~400 V, 50 Hz

Material

 • Uppsamlingsbehållare: PE
 • Separeringsbehållare för fasta partiklar: PE
 • Tilloppsbox: PUR
 • Rördragning: PE
 • Pumpar: Gjutjärn
 • Avstängningsspjäll: Gjutjärn
 • Tryckanslutning:- Variant A: PE med T-sammanföring- Variant B: Rostfritt stål med Y-sammanföring

Beskrivning/konstruktion

Anslutningsfärdig, helt dränkbar avloppspumpstation med separering av fasta partiklar. Gas- och vattentät uppsamlingsbehållare i en enhet utan konstruktionsmässiga svetsförbindningar samt två separat avspärrningsbara separeringsbehållare för fasta partiklar. Uppsamlingsbehållaren är rundad, behållarens botten är avfasad och den djupaste punkten är precis under pumpen. På så sätt förhindras bildandet av avlagringar och att fasta partiklar fastnar på kritiska ställen. Genom förfiltreringen i separeringsbehållaren för fasta partiklar filtreras de fasta partiklarna från mediet och endast det förfiltrerade avloppsvattnet hamnar i uppsamlingsbehållaren. Pumpningen sker genom två högkvalitativa dränkbara motorpumpar för avloppsvatten i torr installation. Pumparna är konstruerade som redundant tvillingpumpanläggning och drivs i växlingsdrift. Nivåregleringen sker via en nivåsond 0–2,5 mWS.

Utförandet ”B” är dessutom utrustat med en automatisk tillbakaspolning till uppsamlingsbehållaren, vilket förbättrar rengöringseffekten. Motsvarande automatikskåp i SC-L-serien finns som tillbehör.

Totalt karakteristiskt fält

EMUport FTS

Nedladdningar

Wilo-EMUport CORE

Artikelnummer 2546468
Utgåva 2017-03
Versionsnummer 03
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 100

PDF (22 MB)

Hämta

Produkt

PDF: Wilo-EMUport CORE

Konfigurera

Sidval

Valfri information

Personliga uppgifter som ska stå i sidhuvudet.

Spara