Kontakt

+46 470-72 76 00

Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Öppettider:

Mån-Tor: 07.00-16.30
Fre: 07.00-15.30

Wilo-Padus UNI

Seriebeskrivning

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Hög tillförlitlighet på grund av korrosionsfri hydraulik för universell användning och olika medier
 • Lätt att installera tack vare den låga vikten, en integrerad kondensator med växelströmsmotor och gängad fläns
 • Optimal verkningsgrad och hög driftsäkerhet tack vare förbättrad hydraulik
 • Snabbt underhåll tack vare direkt åtkomst till tätningskammare och pumphus
 • Långt underhållsintervall tack vare dubbel mekanisk tätning och tätningskammare med stor volym
 • Skyddad mot igentäppning tack vare den inbyggda sugkorgen

Den flexibla spillvattenpumpen för flera olika typer av media.

Wilo-Padus UNI är den perfekta instegsmodellen för transport av spillvatten i mindre, kommersiella byggnader. Pumpen är bärbar och kan även användas flexibelt i pumpbrunnen. En hydraulik av korrosionsfritt kompositmaterial erbjuder hög tillförlitlighet för universell användning i olika former av medier. Installationen är mycket enkel tack vare pumpens låga vikt, en integrerad kondensator och en gängad anslutning. En dubbel mekanisk tätning och den stora tätningskammaren ger ett långt underhållsintervall. Direkt åtkomst till de viktigaste komponenterna gör det mycket bekvämt att utföra underhåll. Med hjälp av Wilo-Control automatikskåp kan Wilo-Padus UNI även integreras i befintliga fastighetsautomationer.

Konstruktion

Dränkbar dräneringspump för spillvatten för intermittent drift för transportabel våt installation

Användning

Pumpning av

 • Avloppsvatten utan fekalier (EN 12050-2)
 • Spillvatten
 • Pumpade medier med pH-värdet > 4,5
 • Materialutförande "B": Aggressiva medier, t.ex. söt- och havsvatten, kondensat, destillerat vatten

Utrustning/funktion

 • Lindningstemperaturövervakning med bimetallsensor
 • Anslutningsklar (A- och P-variant)
 • Nivåvippa (A-variant)
 • Vertikal nivåvippa (VA-variant)

Ingår i leverans

 • Dränkbar dräneringspump med 10 m kabel
 • Drifts- och servicehandbok

Typnyckel

Exempel:

Wilo-Padus UNI M05B/T15-540/A

Padus

Dränkbar dräneringspump med centrifugalhydraulik

UNI

Serie med sampolymer-hydraulik

M

Öppet flerkanalhjul

05

Nominell bredd för tryckanslutningen: G2

B

Utförande

utan = standardutförande

B = Motorhus i V4A

K = motor med kylmantel

T

Utförande nätanslutning:

M = 1~

T = 3~

15

Värde/10 = motoreffekt P2 i kW

5

Frekvens (5 = 50 Hz, 6 = 60 Hz)

40

Nyckel för dimensioneringsspänning

A

Elektrisk tilläggsutrustning:

Utan tillägg = med fri kabelände

P = med stickkontakt

A = med flottörbrytare och stickkontakt

VA = vertikal nivåvippa och stickkontakt

Tekniska data

 • Nätanslutning: 1~230 V, 50 Hz eller 3~400 V, 50 Hz
 • Driftsätt vid nedsänkning: S1
 • Driftsätt ej nedsänkt: S2-15 min, S3 10%
 • Driftsätt ej nedsänkt ”K”-utförande: S1
 • Tryckanslutning: G2
 • Kapslingsklass: IP68
 • Isolationsklass: F
 • Medietemperatur: 3 - 40 °C, max. 60 °C i 3 min
 • Fri genomgång: 10 mm
 • Kabellängd: 10 m

Material

 • Motorhus: 1.4301
 • Hydraulhus: PP-GF30 (sampolymer)
 • Pumphjul: PP-GF30 (sampolymer)
 • Statiska tätningar: NBR
 • Tätning på pumpsidan: SiC/SiC
 • Tätning på motorsidan: C/Cr
 • Axelände: Rostfritt stål 1.4401

I materialutförandet "B" är alla delar som kommer i kontakt med medier tillverkade i rostfritt stål 1.4401 (AISI 316).

Beskrivning/konstruktion

Dränkbar dräneringspump som översvämningståligt blockaggregat för transportabel våt installation.

Hydraulik

Utgången på trycksidan består av vertikala gängade flänsanslutningar. Öppna flerkanalhjul används som pumphjul. En sugkorg är inbyggd i hydraulhuset.

Motor

Ytkylda eller kylmantelkylda motorer i enfas- (med inbyggd driftskondensator) och trefasutförande i direktstart används:

 • Ytkylda motorer: Värmen som avges avleds via motorhuset direkt till det omgivande mediet. Motorerna kan därför användas nedsänkta i kontinuerlig drift (S1) och ej nedsänkta i korttidsdrift (S2) eller i intermittent drift (S3).
 • Kylmantelkylda motorer: Spillvärmen avges direkt till media via motorhuset. Motorerna kan användas nedsänkta eller ej nedsänkta i kontinuerlig drift (S1).

Dessutom är motorerna utrustade med en termisk motorövervakning. Denna skyddar motorlindningen mot överhettning. Vid aggregat med enfasmotor är denna inbyggd och självkopplande. Dvs. motorn slås från vid överhettning och tillkopplas sedan automatiskt igen när den har svalnat. Som standard används bimetallsensorer för detta.

Anslutningskabeln har en standardlängd på 10 m och finns i följande utföranden:

 • Med fria kabeländar
 • Med stickkontakt
 • Med flottörbrytare och stickkontakt

Pump med vertikal nivåvippa

Utförande ”VA” är utrustad med en vertikal nivåvippa. Kopplingsnivån är här förinställd via två flottörer på en gängad stång. Den här varianten tar mindre plats än konventionella nivåvippor och är lämplig för användning i trånga utrymmen.

Tätning

Mellan motorn och hydrauliken sitter en tätningskammare. Denna är fylld med medicinsk vitolja. Tätningen på medie- och motorsidan sker genom två mekaniska tätningar.

Totalt karakteristiskt fält

Wilo-Padus UNI

Nedladdningar

Wilo-Padus UNI

Artikelnummer 6084248
Utgåva 2019-02
Versionsnummer 02
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 28

PDF (5 MB)

Hämta

Produkt

PDF: Wilo-Padus UNI

Konfigurera

Sidval

Valfri information

Personliga uppgifter som ska stå i sidhuvudet.

Spara