Kontakt

+46 470-72 76 00

Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Öppettider:

Mån-Tor: 07.00-16.30
Fre: 07.00-15.30

Wilo-RainSystem AF 150

Seriebeskrivning

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Tystgående tack vare flerstegs centrifugalpumpar
 • Alla delar som kommer i kontakt med mediet är rostfria
 • Högsta driftsäkerhet tack vare den helt elektroniska regulatorn RainControl Professional
 • Hög lönsamhet tack vare behovsanpassad färskvattenpåfyllning
 • Hög tillförlitlighet tack vare flödes- och ljudoptimerad reservtank

Konstruktion

Automatisk regnvattenanläggning med lagringsbehållare och 2 självsugande pumpar

Användning

Regnvattenanvändning i flerfamiljshus och näringsfastigheter för att spara tappvatten i anslutning till cisterner och tankar.

Utrustning/funktion

Anslutningsklar kompakt modul, färdiga elektriska och hydrauliska kopplingar och monterat på en vibrationsdämpad, lackerad stålram, bestående av:

 • 2 självsugande, rostfria, tystgående centrifugalpumpar ur serien MultiCargo MC
 • Samlingsrör på trycksidan R 1 1/2 inklusive givarenhet med 8-l-membrantryckkärl med genomströmningsprincip och avspärrningsanordning med tömning
 • Manometer 010 bar
 • Kulkran på sug- och trycksidan
 • Stor färskvattenbehållare (150 liter) med mekanisk flottörventil
 • Centralautomatikskåp Rain Control Professional med styrelektronik inkl. magnetventil samt trycktransmitter, 4–20 mA och nivåsensor med 20 m kabel för nivåvisning
  • Användarguidad manövrering och indikeringar om drift och störningar på LCD-displayen
  • Jämn anläggningsreglering genom cykliskt pumpskifte och integrerad testkörning på vilande pumpar
  • Automatisk störningsomkoppling och toppbelastningsinkoppling
  • Automatiskt vattenbyte i reservtanken
  • Automatiskt kalkskydd på magnetventilen
  • På LCD-displayen visas alltid nivån i cisternen, anläggningstrycket och driftstatus

Ingår i leverans

 • Två självsugande, flerstegscentrifugalpumpar MC
 • Färskvattenbehållare 150 l, givarenhet med 8 l membrantryckkärl.
 • Centralelkopplare RainControl-Professional med styrelektronik, nivågivare
 • Med 20 m kabel, mätområde 0-5 m.

Typnyckel

Tekniska data

 • Sughöjd max. 8 m
 • Max. driftstryck 8 bar
 • Kapslingsklass IP 41
 • Anslutningar:
  • Tryckledning/trycksidan samlingsrör R 1 ½
  • Sugsidan 2 x 1/4G 1
  • Tillopp R 1 ¼
  • Bräddavloppsanslutning DN 100

Material

 • Pumphus rostfritt stål 1.4301
 • Pumphjul av noryl
 • Axel av rostfritt stål 1.4028
 • Mekanisk axeltätning keramik/kol
 • Stegkammare av noryl
 • Membranexpansionskärl av lackerat stål

Beskrivning/konstruktion

 • Anslutningsfärdiga vattenförsörjningssystem med tvillingpumpar, som kompakt modul för flerfamiljshus och offentliga byggnader
 • För helautomatisk regnvattenförsörjning från en jordtank eller en cistern.
 • Hög driftsäkerhet tack vare två separat dragna sugledningar (ska skapas på platsen).
 • Den stora reservtanken ger en behovsanpassad matning av tappvarmvatten till användarnätet då cisternen inte är full
 • Anslutning för uppdämningsvarnare finns som standard
 • Genomströmmat membrantryckkärl enligt DIN 4807 sparar energi om det finns småläckor på fastighetssidan
 • Jämn anläggningsstyrning uppnås tack vare cykliskt pumpskifte och integrerad testkörning när pumparna är i viloläge
 • Automatisk störningsomkoppling och toppbelastningsinkoppling gör att anläggningen är i högsta beredskap
 • Tappvarmvattenpåfyllning sker helautomatiskt och behovsanpassat
 • Även automatiskt, pumpdriftsberoende vattenbyte i reservtanken.
 • Med integrerat elektroniskt motorskydd, integrerat torrkörningsskydd för pumpaggregatet samt automatiskt förkalkningsskydd för magnetventilen
 • Elkopplaren visar omfattande meddelanden och har dessutom potentialfria kontakter för summadriftmeddelande och summalarm
 • Manövrering och parametrering av den helelektroniska regulatorn RainControl Professional sker med hjälp av menystyrda funktionsknappar
 • På LC-displayen visas alltid nivån i cisternen, anläggningstrycket samt driftstatus
 • Anläggningen kan med fördel anslutas till fastighetsautomationen

Produkt

PDF: Wilo-RainSystem AF 150

Konfigurera

Sidval

Valfri information

Personliga uppgifter som ska stå i sidhuvudet.

Spara