Kontakt

+46 470-72 76 00

Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Öppettider:
Mån-Tor: 7.00-16.30
Fre: 7.00-15.30

Wilo-Rexa PRO

Seriebeskrivning

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Mycket effektiv. Tack vare verkningsgradsoptimerade enkanalhjul
 • Driftsäker tack vare igensättningsfria friströmshjul
 • Kontrollerad säkerhet. Ex-godkännande enligt ATEX som standard
 • Som tillval med energieffektiv IE3-motorteknologi

Konstruktion

Dränkbar avloppspump för kontinuerlig drift i stationär och transportabel våt installation samt i stationär torr installation.

Användning

Pumpning av

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Utrustning/funktion

 • Täthetsövervakning för motorrummet
 • Lindningstemperaturövervakning med bimetallsensor
 • Enfasutförande med kondensatorkopplingsbox

Ingår i leverans

 • Dränkbar avloppspump med 10 m kabel
 • Drifts- och underhållsmanual

Typnyckel

Ex:

Wilo-Rexa PRO V06DA-110/EAD1X2-T0015-540-O

PRO

Serienamn

V

Pumphjulstyp:V = friströmshjulC = enkanalhjul

06

Nominell anslutning tryckanslutning, t.ex. DN 65

D

HydraulikutförandeD = sugsidan borrad enligt DINN = sugsidan borrad enligt ANSI (North American Standard)

A

Materialutförande hydraulik

110

Hydraulbestämning

E

MotorutförandeE = torr motorR = motor med reducerad effekt

A

Materialutförande motor

D

TätningsutförandeD = med två oberoende mekaniska tätningar

1

IE-energieffektivitetsklass, t.ex. 1 = IE1 (enligt IEC 60034-30)

X

Ex-godkännandeX = ATEXF = FMC = CSA

2

Poltal

T

Utförande nätanslutning:M = 1~T = 3~

0015

Värde/10 = märkeffekt P2 i kW

5

Frekvens (5 = 50 Hz, 6 = 60 Hz)

40

Nyckel för dimensioneringsspänning

O

Elektrisk tilläggsutrustningO = med fri kabeländeF = nivåvippa med fri kabeländeA = nivåvippa med stickkontaktP = med stickkontakt

Tekniska data

 • Nätanslutning: 1~230 V, 50 Hz eller 3~400 V, 50 Hz
 • Driftsätt nedsänkt: S1
 • Driftsätt ej nedsänkt: S2-30 min; S3 25 %
 • Kapslingsklass: IP68
 • Isolationsklass: F
 • Medietemperatur: 3…40 °C, max. 60 °C i 3 min
 • Max. nedsänkningsdjup: 20 m
 • Kabellängd: 10 m

Material

 • Motorhus: EN-GJL-250
 • Hydraulhus: EN-GJL 250
 • Pumphjul: EN-GJL 250
 • Statiska tätningar: NBR
 • Tätning på pumpsidan: SiC/SiC
 • Tätning på motorsidan: C/MgSiO4
 • Axelände: Rostfritt stål 1.4021

Beskrivning/konstruktion

Dränkbar avloppspump som översvämningsbart blockaggregat för stationär och transportabel våt installation samt stationär torr installation.

Hydraulik

Utgången på trycksidan består av horisontella flänsanslutningar. Den maximala torrsubstansen uppgår till 8 % (beroende på hydraulik). Friströms- och enkanalshjul används.

Motor

Motorerna som används är ytkylda motorer i enfasutförande och trefasutförande. För enfasmotorerna är kondensatorn monterad i ett separat automatikskåp. Inkopplingen görs effektberoende i direkt- eller Y-deltastart.

Kylningen av motorerna sker genom det omgivande mediet (pumpmedium eller luft). För detta avleds den avgivna spillvärmen via motorhuset.

Motorerna kan användas i kontinuerlig drift (S1) när de är nedsänkta. I ej nedsänkt drift är driftsätten S1 (kontinuerlig drift), S2 (korttidsdrift) eller S3 (intermittent drift) möjliga, beroende på motoreffekten.

Därutöver är motorerna utrustade med följande övervakningsanordning:

 • Täthetsövervakning motorrumTäthetsövervakningen meddelar inträngande vatten i motorrummet.
 • Termisk motorövervakningDen termiska motorövervakningen skyddar motorlindningen från överhettning. Som standard används bimetallsensorer för detta.

Dessutom kan motorn utrustas med en extern tätningskammarelektrod för övervakning av tätningskammaren. Denna meddelar om vatten tränger in i tätningskammaren genom den mekaniska tätningen på mediesidan.

Anslutningskabeln har som standard fria kabeländar, en längd på 10 m och är längsvattentät.

Tätning

Mellan motor och hydraulik sitter en tätningskammare med tätningen på medie- och motorsidan. Tätningskammaren är fylld med medicinsk vitolja. Tätningen på medie- och på motorsidan sker med två mekaniska tätningar som roterar oberoende av varandra.

Totalt karakteristiskt fält

Wilo-Rexa PRO C

Wilo-Rexa PRO V

Nedladdningar

Wilo-Rexa PRO

Article Number 6074866, 6065992, 6063548
Edition 1706
Versionsnummer 05
Sidformat A4
Sidantal 44

PDF (3 MB)

Hämta

Wilo-Rexa PRO

Article Number 6063548
Edition 2017-12
Versionsnummer 06
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 1168

PDF (11 MB)

Hämta

Produkt

PDF: Wilo-Rexa PRO

Konfigurera

Sidval

Valfri information

Personliga uppgifter som ska stå i sidhuvudet.

Spara