Kontakt

+46 470-72 76 00

Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Öppettider:

Mån-Tor: 07.00-16.30
Fre: 07.00-15.30

Wilo-Rexa PRO

Seriebeskrivning

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Mycket effektiv tack vare verkningsgradsoptimerade enkanalhjul
 • Driftsäker tack vare igensättningsfria friströmshjul
 • Kontrollerad säkerhet. Ex-godkännande enligt ATEX som standard
 • Som tillval med energieffektiv IE3-motorteknologi

Konstruktion

Dränkbar pump för avloppsvatten för kontinuerlig drift i stationär och transportabel våt installation samt i stationär torr installation.

Användning

Pumpning av

 • råavloppsvatten
 • Avloppsvatten med fekalier
 • Spillvatten

Utrustning/funktion

 • Täthetsövervakning för motorrummet
 • Lindningstemperaturövervakning med bimetallsensor
 • Extern stavelektrod (tillval) för övervakning av tätningskammare
 • Enfasutförande med kondensatorkopplingsbox

Ingår i leverans

 • Dränkbar motorpump för avloppsvatten med 10 m kabel
 • Drifts- och servicehandbok

Typnyckel

Ex:

Wilo-Rexa PRO V06DA-110/EAD1X2-T0015-540-O

PRO

Serienamn

V

Pumphjulstyp:

V = friströmshjul

C = enkanalhjul

06

Nominell anslutning tryckanslutning, t.ex. DN 65

D

Hydraulikutförande:

D = sugsidan borrad enligt DIN

N = sugsidan borrad enligt ANSI (North American Standard)

A

Materialutförande hydraulik

110

Hydraulbestämning

E

Ytkyld motor

A

Materialutförande motor

D

Tätning med två oberoende mekaniska axeltätningar

1

IE-verkningsgradsnivå, t.ex. 1 = IE1 (enligt IEC 60034-30)

X

Ex-godkännande:

X = ATEX

F = FM

C = CSA

2

Poltal

T

Utförande nätanslutning:

M = 1~

T = 3~

0015

Värde/10 = märkeffekt P2 i kW

5

Frekvens (5 = 50 Hz, 6 = 60 Hz)

40

Nyckel för dimensioneringsspänning

O

Elektrisk tilläggsutrustning:

O = med fria kabeländar

F = nivåvippa med fri kabelände

A = nivåvippa med stickkontakt

P = med stickkontakt

Tekniska data

 • Nätanslutning: 1~230 V, 50 Hz eller 3~400 V, 50 Hz
 • Driftsätt vid nedsänkning: S1
 • Driftsätt ej nedsänkt: S2-30 min; S3 25 %
 • Kapslingsklass: IP68
 • Isolationsklass: F, alternativt H
 • Medietemperatur: 3 … 40 °C, max. 60 °C i 3 min
 • Max. nedsänkningsdjup: 20 m
 • Kabellängd: 10 m

Material

 • Motorhus: EN-GJL-250
 • Hydraulhus: EN-GJL 250
 • Pumphjul: EN-GJL 250 eller EN-GJS-500-7
 • Statiska tätningar: NBR
 • Tätning på pumpsidan: SiC/SiC
 • Tätning på motorsidan: C/MgSiO4
 • Axelände: Rostfritt stål 1.4021

Beskrivning/konstruktion

Dränkbar motorpump för avloppsvatten som översvämningsbart blockaggregat för stationär och transportabel våt installation samt stationär torr installation.

Hydraulik

Utgången på trycksidan består av horisontella flänsanslutningar. Den maximala torrsubstansen uppgår till 8 % (beroende på hydraulik). Friströms- och enkanalshjul används.

Motor

Motorerna som används är ytkylda motorer i enfasutförande och trefasutförande. För enfasmotorerna är kondensatorn monterad i ett separat automatikskåp. Inkopplingen görs effektberoende i direkt- eller Y-deltastart.

Kylningen av motorerna sker genom det omgivande mediet (pumpmedium eller luft). För detta avleds den avgivna värmen via motorhuset.

Motorerna kan användas i kontinuerlig drift (S1) när de är nedsänkta. I icke nedsänkt drift är driftsätten S1 (kontinuerlig drift), S2 (korttidsdrift) eller S3 (intermittent drift) möjliga, beroende på motoreffekten.

Därutöver är motorerna utrustade med följande övervakningsutrustning:

 • Täthetsövervakning motorrum Täthetsövervakningen meddelar inträngande vatten i motorrummet.
 • Termisk motorövervakning Den termiska motorövervakningen skyddar motorlindningen från överhettning. Som standard används bimetallsensorer för detta.

Dessutom kan motorn utrustas med en extern tätningskammarelektrod för övervakning av tätningskammaren. Denna meddelar om vatten tränger in i tätningskammaren genom den mekaniska tätningen på mediesidan.

Anslutningskabeln har som standard fria kabeländar, en längd på 10 m och är längsvattentät.

Tätning

Mellan motor och hydraulik sitter en tätningskammare med tätningen på medie- och motorsidan. Tätningskammaren är fylld med medicinsk vitolja. Tätningen på medie- och motorsidan sker med två mekaniska axeltätningar som roterar oberoende av varandra.

Totalt karakteristiskt fält

Wilo-Rexa PRO C

Wilo-Rexa PRO V

Nedladdningar

Wilo-Rexa PRO

Artikelnummer 6069824
Utgåva 1709
Versionsnummer 08
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 12

PDF (2 MB)

Hämta

Wilo-Rexa PRO

Artikelnummer 6063548
Utgåva 2019-02
Versionsnummer 07
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 48

PDF (3 MB)

Hämta

Produkt

PDF: Wilo-Rexa PRO

Konfigurera

Sidval

Valfri information

Personliga uppgifter som ska stå i sidhuvudet.

Spara