Kontakt

+46 470-72 76 00

Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Öppettider:

Mån-Tor: 07.00-16.30
Fre: 07.00-15.30

Wilo-Rexa SOLID

Seriebeskrivning

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Högsta driftsäkerhet och minskade servicekostnader, särskilt vid pumpning av råavloppsvatten, tack vare självrengörande egenskaper
 • Sänkta energikostnader tack vare hög hydraulisk verkningsgrad och upp till IE5-motorteknologi i våt och torr installation (i enlighet med IEC TS 60034-30-2)
 • Korrosionsskydd genom tillvalet Ceram-ytbehandling för lång livslängd i aggressiva medier
 • Digital Data Interface (DDI) som tillval med integrerad vibrationsövervakning, datalogg, webbserver och digital typskylt för bekväm övervakning och systemintegrering
 • Integrerbar Nexos Intelligence för pump- och systemoptimering

Wilo-Rexa SOLID-Q med Nexos Intelligence – den intelligenta systemlösningen för en smart pumpstation för avloppsvatten

Pumpningen av orenat avloppsvatten blir allt svårare och leder till ökade driftskostnader på grund av en ökad andel fasta partiklar och fibrer. Nya Wilo-Rexa SOLID-Q med Nexos-intelligens utmärker sig genom driftsäkerhet, energieffektivitet och förstklassig digital anslutbarhet. Den smarta kombinationen för ökad driftsekonomi med mer komfort i vardagen.

Konstruktion

Dränkbar pump för avloppsvatten utan och med aktivt kylsystem för pumpning av råavloppsvatten för kontinuerlig drift i stationär och transportabel våt installation samt i stationär torr installation.

Användning

Pumpning av

 • Råavloppsvatten med fekalier och långfibrigt innehåll
 • Avloppsvatten med fekalier
 • Processvatten

Utrustning/funktion

 • Ytkyld eller självkylande motor med aktivt kylsystem
 • Asynkronmotorer upp till verkningsgrad IE3
 • Permanentmagnetmotorer upp till verkningsgrad IE5
 • Längsvattentät kabelgenomföring

Ingår i leverans

 • Dränkbar motorpump för avloppsvatten
 • Anslutningskabel med fri kabelände
 • Monterade tillbehör
 • Drifts- och servicehandbok

Typnyckel

Exempel:

Wilo-Rexa SOLID-Q15-98A + FKT 20.2M-4/32GX-P4

Hydraulik:

SOLID-Q15-98A

SOLID

Dränkbar avloppspump med SOLID-hydraulik

15

x10 = nominell bredd tryckstos, t.ex. DN 150

98

Effekttal

A

Materialutförande

 • A = standard
 • B = korrosionsskydd 1
 • D = förslitningsskydd 1

T

SOLID-pumphjul

 • T = stängt tvåkanalshjul
 • G = halvöppet enkanalhjul
 • Q = halvöppet tvåkanalshjul

Motor:

FKT 20.2M-4/32GX-P4

FKT

Motortyp:

T = ytkyld motor utan kylsystem

FK, FKT, HC = självkylande motor med aktivt kylsystem

20

Byggstorlek

2

Identifieringssiffra

M

Axelutförande

M = standardutförande

L = förstärkt utförande

4

Poltal

32

x10 = paketlängd i mm

G

Tätningsutförande:

G = två separata mekaniska tätningar

K = blocktätningskassett med två mekaniska tätningar

X

Med ex-godkännande

P4

Motortyp

 • E = asynkronmotor
 • P = permanentmagnetmotor
 • 4 = IE-klass (enligt ISO 60034-30)

Tekniska data

 • Nätanslutning: 3~400 V, 50 Hz
 • Driftsätt vid nedsänkning: S1
 • Driftsätt ej nedsänkt: S1 (FK-, FKT-, HC-Motor) resp. S2 (T-motor, effektberoende)
 • Kapslingsklass: IP68
 • Medietemperatur: 3–40 °C, högre temperaturer på förfrågan
 • Fri kulpassage:
  • T-pumphjul: 78x105–150x150 mm
  • G-pumphjul: 80 resp. 90 mm
  • Q-pumphjul: 78 mm
 • Max. nedsänkningsdjup: 20 m

Material

 • Husdelar: EN-GJL-250 resp. EN-GJS-500-7
 • Pumphjul: EN-GJL-250 resp. EN-GJS-500-7
 • Statiska tätningar: FPM
 • Tätning på pumpsidan: SiC/SiC
 • Tätning på motorsidan: FPM, kol/keramik eller SiC/SiC
 • Axel: Rostfritt stål 1.4021

Beskrivning/konstruktion

Dränkbar pump för avloppsvatten som översvämningsbart blockaggregat för stationär och transportabel våt och torr installation. Transportabel installation är möjlig beroende på typ.

Hydraulik

Utgången på trycksidan består av horisontella flänsanslutningar. Den maximala torrsubstansen uppgår till max. 8 %. Följande pumphjulstyper används:

 • T = stängt tvåkanalshjul
 • G = halvöppet enkanalhjul
 • Q = halvöppet tvåkanalshjul

På SOLID-G- och SOLID-Q-pumphjulen kan spalten mellan sugstutsen och pumphjulet justeras. Detta gör att hydrauliken arbetar effektivt och jämnt.

Motor

För drift används dränksäkra motorer med passiv och aktiv kylning:

 • T-motorer (ytkylda motorer) har passiv kylning. De avger värme via husdelarna direkt till det omgivande mediet. Motorerna kan därför användas nedsänkta i kontinuerlig drift (S1) och ej nedsänkta, effektberoende, i korttidsdrift (S2).
 • FK-, FKT- och HC-motorer är självkylande och har ett aktivt kylsystem. Värmen avges via köldmediet (vitolja eller vatten-glykol-blandning) till en inbyggd värmeväxlare som i sin tur leder värmen till mediet. Dessa motorer kan därför användas för konstant drift (S1) nedsänkta eller ej nedsänkta.

Alla motorer skyddas mot mediet med en tätningskammare. Dessa kan kommas åt från utsidan och kan övervakas med en elektrod i tätningskammaren (tillval). Alla medier är potentiellt biologiskt nedbrytbara och ofarliga för miljön.

Dessutom finns högeffektiva motorer tillgängliga (beroende på effekt):

  • Asynkronmotorer med verkningsgradsklass IE3*
  • Permanentmagnetmotorer med verkningsgradsklass IE4/5*

* (IE3/4 = enligt IEC 60034-30, IE5 = enligt IEC TS 60034-30-2)

Kabelgenomföringen till motorerna är längsvattentät, kabellängderna kan konfigureras individuellt.

Tätning

Beroende på motortyp finns det olika tätningsvarianter på medium- och motorsidan:

 • Variant G: två mekaniska tätningar som verkar oberoende av varandra
 • Variant K: Blocktätningskassett med två oberoende mekaniska axeltätningar

Nedladdningar

Wilo-EMU FA

Article Number 6074704
Edition 2019-01
Versionsnummer 04
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 1364

PDF (13 MB)

Hämta

Wilo-EMU FA

Article Number 6073324
Edition 2019-01
Versionsnummer 02
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 1360

PDF (15 MB)

Hämta

Wilo-Wilo-EMU FA

Article Number 6067561
Edition 2019-01
Versionsnummer 04
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 1692

PDF (28 MB)

Hämta

PDF: Wilo-Rexa SOLID

Konfigurera

Sidval

Valfri information

Personliga uppgifter som ska stå i sidhuvudet.

Spara