Kontakt

+46 470-72 76 00

Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Öppettider:

Mån-Tor: 07.00-16.30
Fre: 07.00-15.30

Wilo-SiBoost Smart MVISE

Seriebeskrivning

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Optimal pump-lastinställning på grund av variabel tryck- (pv) reglersätt och parallell synkronvarvtalsreglering för högre energibesparing
 • Upp till 20 dB[A] tystare drift än konventionella anläggningar med jämförbar hydraulisk effekt
 • Extra stor reglerbandbredd för frekvensomvandlaren från 20 Hz till max. 50 Hz
 • Underhållsfri pumpkonstruktion utan mekaniska tätningar
 • Hög tillförlitlighet tack vare olika skyddsfunktioner inklusive överbelastningsskydd, torrkörningsskydd och automatisk avstängning
 • Inställning och drift är extremt enkla med SCe-automatikskåp tack vare LC-display och grön inställningsknapp
 • Tappvattengodkännande för alla mediepåverkade komponenter
 • Redo för anslutning till fastighetsautomation med SCe-automatikskåp via Modbus

Konstruktion

Tyst, anslutningsfärdigt vattenförsörjningssystem med 2 till 4 parallellt kopplade, vertikalt placerade, normalsugande tryckstegringspumpar i rostfritt stål i serien MVISE med våt motor. Varje pump är utrustad med en integrerad, vattenkyld frekvensomvandlare. Anläggning utrustad med Smart Controller SCe.

Användning

Helautomatisk vattenförsörjning och tryckstegring i tilloppsläge, antingen från en allmän vattenledning eller en behållare i en höjd på minst 0,5 m över pumpen, för privat, kommersiell, industriell eller kommunal användning (t.ex. bostadshus, kontors- eller administrativa fastigheter, hotell, sjukhus, hantverk, industri, vattenbolag). Reservpump ingår i enlighet med DIN 1988 och DIN EN 806.

Godkända media är vanligtvis vatten, som inte angriper ingående material, varken kemiskt eller mekaniskt, och som inte har några slipande eller långfibriga beståndsdelar som:

 • Tappvatten
 • Kylvatten
 • Processvatten
 • Släckningsvatten (utom för brandsläckningsanläggningar enligt DIN 14462 och med godkännande av de lokala brandskyddsmyndigheterna).

Utrustning/funktion

Per anläggning 2-4 pumpar i serien MVISE med våt motor och varvtalsreglering via en inbyggd frekvensomvandlare på varje pump.

SCe-automatikskåpet säkerställer en automatisk reglering och styrning av boosteranläggningen.

Komplett monterad på ett höj- och sänkbart, förzinkat stål-grundstativ.

Alla komponenter som kommer i kontakt med mediet är korrosionsbeständiga.

på trycksidan:

 • Spärrarmatur
 • Backventil
 • Backventil på varje pump
 • Membrantryckkärl 8 l, PN 16
 • Trycksensor 4..20 mA
 • Manometer

på sugsidan:

 • Spärrarmatur
 • Trycksensor 4..20 mA
 • Manometer

Ingår i leverans

 • Färdigmonterad, anslutningsklar, funktions- och täthetstestad boosteranläggning
 • Förpackning
 • Monterings- och skötselanvisning

Typnyckel

Exempel:

Wilo-SiBoost Smart 3 MVISE 406

SiBoost Smart

Kompakt boosteranläggning med inbyggd varvtalsreglering

3

Antal pumpar

MVISE

Pumpserie

4

Nominellt flöde [m3/h] för enkelpumpen

06

Antal enkelpump-steg

Tekniska data

 • Nätanslutning 3~400 ±10 %, 50 Hz
 • Max. medietemperatur +50 °C
 • Max. omgivningstemperatur +40 °C
 • Driftstryck 16 bar
 • Inloppstryck 6 bar
 • Nominell anslutning:
  • På utloppssidan R 2" - R 3"
  • på tilloppssidan R 2" - R 3"
 • Varvtalsområde 1100–2750 r/min
 • Kapslingsklass IP44
 • Säkring på nätsidan [AC 3] enligt motoreffekt och energileverantörens bestämmelser

Material

MVISE 2-8 m3/h

 • Pumphus i 1.4301 [AISI 304]
 • Hydraulik i 1.4301 [AISI 304]
 • EPDM-tätning

Beskrivning/konstruktion

Grundstativ: Förzinkat stål, med höj- och sänkbara vibrationsdämpare för en omfattande stomljudsisolering samt inbyggda lyftpunkter och kabelstyrningar.

Rörledning: komplett uppsättning rör av rostfritt stål, lämpade för anslutning av alla rörmaterial som används inom fastighetsförvaltning. Rören måste vara dimensionerade utifrån boosteranläggningens totala hydrauliska effekt

Pumpar: 2 till 4 parallellt kopplade pumpar i serien MVISE 2, 4, 8 används.

De vattenkylda frekvensomvandlarna som sitter på pumpmotorn möjliggör steglös regleringsdrift för alla pumpar i dessa serier mellan 20 Hz och max. 50 Hz. Alla pumpdelar som kommer i kontakt med mediet är av rostfritt stål.

Armaturer: varje pump är på sug- och trycksidan försedd med en avstängningsarmatur med DVGW-kontrollmärke och på trycksidan med en backventil med DVGW-godkännande.

Membrantryckkärl: 8 l/PN 16 placerat på utloppssidan med ett membran av butylgummi, med DVGW/KTW-godkännande, ofarligt enligt livsmedelslagen. För provnings- och revisionsändamål försedd med en avstängningskulventil med tömning och flödesarmatur med DVGW/KTW-godkännande enligt DIN 4807.

Tryckövervakning: 2 trycksensorer: 4..20 mA, på tryck- och sugsidan.

Tryckindikering: Manometer placerad på sug- och utloppssidan.

Kontrollpanel: Smart Controller SCe standardmässigt med LC-display.

Andra utföranden på förfrågan

Totalt karakteristiskt fält

Wilo-SiBooost Smart 2-4 MVISE

Nedladdningar

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Article Number 2550530
Edition 1811
Versionsnummer 01
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 8

PDF (2 MB)

Hämta

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Article Number 2550649
Edition 1905
Versionsnummer 02
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 16

PDF (6 MB)

Hämta

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Article Number 2535460
Edition 1809
Versionsnummer 03
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 1795

PDF (46 MB)

Hämta

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Article Number 2535457
Edition 1808
Versionsnummer 04
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 1343

PDF (39 MB)

Hämta

Produkt

PDF: Wilo-SiBoost Smart MVISE

Konfigurera

Sidval

Valfri information

Personliga uppgifter som ska stå i sidhuvudet.

Spara