Kontakt

+46 470-72 76 00

Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Öppettider under veckorna 28-32:

Månd-Torsd: Kl 07.00-16.00
Fred: Kl. 07.00-15.00

Lunchstängt: Kl. 12.00-13.00 varje dag

Wilo-Stratos MAXO-Z

Beskrivning

Wilo-Stratos MAXO-Z som utvecklats särskilt för tappvattenanvändning förenar de innovativa egenskaperna hos Wilo-Stratos MAXO

med ett hus i rostfritt stål. Det hållbara och hygieniska materialet skiljer Wilo-Stratos MAXO-Z från andra tappvarmvattencirkulationspumpar

på marknaden.

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Intuitiv manövrering genom användningsstyrd inställning med Setup Guide kombinerat med ny display och driftknapp med gröna-knappen-teknik.
 • Högsta möjliga tappvattenhygien och energieffektivitet tack vare den nya, innovativa reglerfunktionen T-const.
 • Optimalt hygienstöd genom igenkänning av den termiska desinfektionen.
 • De senaste kommunikationsgränssnitten (t.ex. Bluetooth) för anslutning till mobila slutenheter och direkt pumpuppkoppling via Wilo Net för multipumpstyrning.
 • Högsta elektriska installationskomfort tack vare översiktligt och generöst kopplingsutrymme samt optimerad Wilo-Connector.
Installer Sascha working in boiler room

Trendsättande teknologi – perfekt samspel

Ett försprång in i framtiden Wilo-Stratos MAXO-familjen

Världens första smart-pump* gör livet lättare redan idag med hjälp av morgondagens innovationer: Wilo-Stratos MAXO är effektivare, bekvämare och mer anslutbar än någonsin tidigare. Den är den första pumpen som har ett självförklarande användargränssnitt, vilket gör installation och användning otroligt enkel.

Wilo-Stratos MAXO omdefinierar även systemeffektivitet: Med innovativa energisparfunktioner och nya reglersätt uppnår den maximal systemeffekt. Högsta möjliga kompabilitet med befintliga anläggningar är en självklarhet för vår smart-pump.

Wilo-Stratos MAXO tilldelades redan 2017 kvalitetsmärkningen ”Design Plus powered by ISH” för sin framtidssäkerhet, sin innovativa design och sin energieffektiva teknik. Dessutom uppnådde Wilo-Stratos MAXO ”GULD”-nivå i kategorin ”Teknik” för innovationspriset ”BLUE INNOVATION AWARD 2018”, som annonserades för första gången vid Energisparmässan 2018 i Wels.
Satsa på framtidens pumpteknologi – både du och dina kunder drar fördel av Wilo-Stratos MAXOs utmärkta egenskaper.

* Smart-pumpar är en ny kategori av pumpar, som helt överträffar våra högeffektiva pumpar och pumpar med pumpintelligens. Kombinationen av ny sensorteknik och innovativa regleringsfunktioner (t.ex. Dynamic Adapt plus och Multi-Flow Adaptation), dubbelriktad anslutbarhet (t.ex. Bluetooth, integrerade analoga ingångar, binära in- och utgångar, gränssnitt för Wilo Net), programvaruuppdateringar och en fantastisk användarvänlighet (t.ex. tack vare Setup Guide, förhandstittsprincipen för planerad navigering och den beprövade gröna-knappen-tekniken) gör denna pump till en smart-pump.

Överlägsen intelligens och kvalitet: Wilo-Stratos MAXO-Z

Wilo-Stratos MAXO-Z som utvecklats särskilt för dricksvattenanvändning förenar de innovativa egenskaperna hos Wilo-Stratos MAXO med ett hus i rostfritt stål. Det hållbara och hygieniska materialet skiljer Wilo-Stratos MAXO-Z från andra VVC-pumpar på marknaden. Förutom det har Wilo-Stratos MAXO-Z fler fördelar:

 • Högsta möjliga tappvattenhygien och energieffektivitet med hjälp av den nya, intelligenta reglerfunktionen T-const.
 • Optimerat hygienstöd genom identifiering av termisk desinfektion

Installation på nolltid

Mer användarvänlig än någonsin tidigare: Wilo-Stratos MAXO-Z erbjuder maximal komfort vid installation och konfiguration, vilket sparar mycket tid under arbetsdagen. Kontrollpanelen, kopplingsboxarna och I/O-korten sitter på rad bakom varandra för att inga problem ska kunna uppstå på grund av för små anslutningsutrymmen. Nätdelen och pumpelektroniken sitter en rad bakom kopplingsutrymmet och försörjs – lika mycket för alla storlekar – med den optimerade Wilo-Connectorn. Anslutning med fjäderklämmor gör att inga
extra verktyg behövs.

Installationsfördelar i detalj:

 • Lättillgänglig, översiktlig och enhetlig kabelskärmning
 • Upp till fem kabelgenomföringar
 • Separata ingångar för ström och Wilo Net
 • Färgmarkerade plintar och tydlig separation av eluttag och kommunikationsportar (SELV) för en säker och enkel tilldelning av plintar
 • Driftsättning med ett klick
 • Inställningsassistent: användaranpassad inställning av pumpfunktioner (automatiskt val av rätt reglerfunktioner)
 • Optimerad Wilo-Connector
Stratos MAXO Connector Installation
Wilo-Stratos MAXO Front View Detail

Driftsättning med ett klick

Intuitiv användning: Wilo-Stratos MAXO-Z övertygar med sin användningsstyrda konfiguration med inställningsassistenter, en ny display och en driftknapp med gröna-knappen-teknik. Därmed garanteras en enastående användarvänlighet vid driftsättningen.

Fördelar vid driftsättningen i detalj:

 • Driftsättning med ett klick med fabriksinställningar
 • Inställningsassistent: användaranpassad inställning av pumpfunktionen (guidat val av rätt reglerfunktion)
 • Självförklarande användargränssnitt med förhandsgranskningsfunktion och användaranpassade förinställningar
 • Stor display med hög upplösning och mycket god läsbarhet

Innovativa reglersätt för effektivare anläggningar

De nya, intelligenta reglersätten för ökad effektivitet står i fokus. Wilo-Stratos MAXO-Z är pumpen med den högsta systemeffekten på marknaden. Den uppnår maximal effekt tack vare optimerade och innovativa energibesparingsfunktioner som Multi-Flow Adaptation och No-Flow Stop samt en utmärkt EEI ≤ 0,17 till ≤ 0,19. Andra väl genomtänkta reglerfunktioner, som Dynamic Adapt plus, ger Wilo-Stratos MAXO-Z högsta möjliga energieffektivitet – med enklast tänkbara användning.

No-Flow Stop

Denna energisparande funktion stänger automatiskt av pumpen vid detektering av nollflöde. Wilo-Stratos MAXO-Z märker om den levererar ett flöde som är för lågt för sitt varvtal. Detta innebär att ventilen i förbrukarkretsen sluts. Tack vare den intelligenta funktionen stoppar pumpen motorn när ett inställt minstaflöde underskrids. Med regelbundna intervaller kontrollerar den om minstaflödet överskrids igen – och fortsätter i så fall med sitt inställda reglersätt i regleringsdrift.
Därmed undviker Wilo-Stratos MAXO-Z onödig gångtid och sparar elektrisk pumpenergi.

Planer mit Tablet in Stadtumgebung

Maximal uppkoppling med Wilo-Smart Connect

Med hjälp av intelligenta och smarta teknologier kan Wilo erbjuda omfattande kommunikation, från integrationen i fastighetsautomationen till kontroller via app. Vi ger dig en smart anslutning till dina pumpar och pumpsystem och en mobil överblick över anläggningar och drifttillstånd.

Wilo-Smart Connect

Vår app för fjärrstyrning av Wilo-Smart-produkter:

 • Koppla ihop pumpen med en smartphone eller surfplatta via Bluetooth-gränssnitt
 • Ingen dongel behövs
 • Konfiguration, styrning och finjustering
 • Driftsinformation om lagring, överföring och dokumentation
 • Programvaruuppdateringar
 • Särskilt bekvämt vid svåråtkomliga pumpar

Finns att ladda ner kostnadsfritt i Apple Store eller Google Play.

Använd Wilo-assistenten nu

Wilo-Smart Cloud

Vår molntjänst för fjärrkontroll över stora avstånd:

 • Internetåtkomst
 • Möjlighet till pumpövervakning och -kontroll i hela världen
 • Samla och vidarebefordra pumpinformation
 • Skicka meddelanden, felmeddelanden och varningar
 • Visualisera och lagra data via Wilo-Smart Connect-appen

Wilo-Smart Gateway

Modul för anslutning till vår infrastruktur för fjärråtkomst Wilo-Smart Cloud:

 • Anslut via Wilo Net med Wilo-Smart Cloud, den nya Wilo-plattformen online
 • Säker och enkel dataöverföring från Wilos pumpar
 • Möjliggör fjärrövervakning och -styrning av pumpen via smartphone eller surfplatta

Wilo-CIF-modul: integration i fastighetsautomation

 • Bekväm installation: särskild plats i kopplingsutrymmet och enkel kabeldragning
 • Olika BUSS-protokoll: Modbus RTU, BACnet MS/TP, CANopen, LON TP/FT-10, PLR
 • För Wilo-Stratos MAXO-Z

Seriebeskrivning

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Intuitiv manövrering genom användningsstyrd inställning med Setup Guide kombinerat med ny display och driftknapp med gröna-knappen-teknik.
 • Högsta möjliga tappvattenhygien och energieffektivitet tack vare den nya, innovativa reglerfunktionen T-const.
 • Optimalt hygienstöd genom igenkänning av den termiska desinfektionen.
 • De senaste kommunikationsgränssnitten (t.ex. Bluetooth) för anslutning till mobila slutenheter och direkt pumpuppkoppling via Wilo Net för multipumpstyrning.
 • Högsta elektriska installationskomfort tack vare översiktligt och generöst kopplingsutrymme samt optimerad Wilo-Connector.

Beskrivning

Wilo-Stratos MAXO-Z som utvecklats särskilt för tappvattenanvändning förenar de innovativa egenskaperna hos Wilo-Stratos MAXO

med ett hus i rostfritt stål. Det hållbara och hygieniska materialet skiljer Wilo-Stratos MAXO-Z från andra tappvarmvattencirkulationspumpar

på marknaden.

Konstruktion

Smart cirkulationspump med våt motor med unions- eller flänsanslutning, EC-motor med integrerad elektronisk kapacitetsanpassning

Användning

VVC-system i alla utföranden, varmvattenuppvärmning i alla system, klimatanläggningar, slutna kylkretsar, industriella cirkulationsanläggningar

Utrustning/funktion

Användningsområden

Genom den precisa inställningen av regleringstypen för anläggningens specifika användning (t.ex. värmeelement, golvvärme, takkylning) kan pumpen driva anläggningen med högsta effektivitet.

Värme

 • Värmeelement
 • Golvvärme
 • Takvärme
 • Luftvärmare
 • Hydraulisk shunt
 • värmeväxlare

Kylning

 • Takkylning
 • Golvkylning
 • Luft-klimataggregat
 • Hydraulisk shunt
 • värmeväxlare

Kombinerad uppvärmning och kylning

 • Automatisk omkoppling

Följande regleringstyper finns tillgängliga, beroende på vald användning:

Reglersätt

 • Konstant varvtal (varvtalsstyrning)
 • Δp-c för konstant differenstryck
 • Δp-v för variabelt differenstryck
 • Dynamic Adapt plus för kontinuerlig (dynamisk) anpassning av pumpkapaciteten efter det aktuella behovet
 • T-const. för konstant temperaturreglering
 • ΔT för differenstemperaturreglering
 • Konstant Q för konstant flödesreglering
 • Multi-Flow Adaptation: Fastställande av totalt flöde genom distributionspumpen för behovsanpassad försörjning av sekundärpumparna i värmekretsfördelare
 • Användardefinierad PID-regulator

Tillvalsfunktioner

 • Q-Limitmax. för begränsning av max. flöde
 • Q-Limitmin. för begränsning av min. flöde
 • No-Flow Stopp (frånslag vid nollflöde)
 • Automatisk sänkdrift
 • Reglering av sämsta punkten (Δp-c-reglering med extern ärvärdessensor)
 • Termisk desinfektionsfastställande
 • Variabelt brant Δp-v-kurva

Manuella inställningar

 • Val av användningsområde med Setup Guide
 • Inställning av tillhörande driftsparametrar
 • Nominell driftspunkt: direkt inmatning av beräknad driftspunkt vid Δp-v
 • Statusindikering
 • Inställning och återställning av energimängdsmätningen (värme och kyla)
 • Pumpens avluftningsfunktion
 • Knapplås för att spärra inställningarna
 • Funktion för återställning till fabriksinställningen eller till sparade återställningspunkter (parametersatser)
 • Parametrera analoga ingångar
 • Parametrera binäringångar
 • Parametrera reläutgångar

Automatiska funktioner

 • Behovsanpassad kapacitetsanpassning för energieffektiv drift beroende på drifttyp
 • Avkänning av sänkdrift
 • Avstängning vid identifiering av nollflöde (No-Flow Stop)
 • Mjukstart
 • Automatiska rutiner för åtgärdande av fel (t.ex. deblockeringsfunktion)
 • Omkoppling värme-/kyldrift
 • Fullständigt motorskydd med inbyggd utlösningselektronik

Externa styringångar och deras funktioner

2x analog ingång:

 • Signaltyper: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA, PT1000
 • Användningsområden: Fjärrinställning av börvärde för alla reglersätt (utom Multi-Flow Adaptation), sensoringångar för temperatur, differenstryck eller fri sensor i användardefinierad PID-drift

2x digital ingång:

 • För potentialfria styrutgångar eller omkopplare
 • Parametrerbara funktioner:
  • Ext. OFF
  • Ext. MIN
  • Ext. MAX
  • MANUAL (GLT-AV)
  • Knapplås
  • Omkoppling värme-/kyldrift

Wilo Net för tvillingpumpreglering av 2 enkelpumpar, kommunikation mellan flera pumpar och fjärrinställning av pumpar via gateway

Meddelande- och indikeringsfunktioner

 • Displaystatus driftsindikering:
  • Börvärde
  • Är-uppfordringshöjd
  • Ärflöde
  • Effektförbrukning
  • Elektrisk förbrukning
  • Temperaturer
 • Statusindikering LED: Felfri drift (grön LED), pumpkommunikation (blå LED)
 • Displaystatus indikering av fel (röd displayfärg):
  • Felkoder och felbeskrivning i fulltext
  • Uppställningsåtgärder
 • Displaystatus indikering av varning (gul displayfärg):
  • Varningskoder och beskrivning av varningen i fulltext
  • Uppställningsåtgärder
 • Displaystatus processindikering (blå displayfärg):
  • Pumpavluftning
  • Uppdateringsprocess
 • Displaystatus BMS-kommunikation (blå displayfärg):
  • Sammanfattning av aktiva BMS-parametrar (överföringshastighet, adress, ...)
 • Summalarm SSM (potentialfri växlande kontakt)
 • Summadriftmeddelande SBM (potentialfri slutande kontakt)

Dataöverföring

 • Bluetooth-gränssnitt för trådlös dataöverföring och fjärrstyrning av pumpen med smartphone eller surfplatta.
 • Seriellt, digitalt gränssnitt Modbus RTU för anslutning till fastighetsautomation via bussystem RS485 (möjlig med Wilo-CIF-modul Modbus RTU).
 • Seriellt, digitalt gränssnitt BACnet MS/TP för anslutning till fastighetsautomation via bussystem RS485 (möjlig med Wilo-CIF-modul BACnet MS/TP).

Utrustning

 • För flänspumpar: Flänsutföranden
  • Standardutförande för pumpar DN 32 till DN 65: Kombifläns PN 6/10 (fläns PN 16 enligt EN 1092-2) för motfläns PN 6 och PN 16
  • Standardutförande för pumpar DN 80/DN 100: Fläns PN 6 (beräknat efter PN 16 enligt EN 1092-2) för motfläns PN 6
  • Specialutförande för pumpar DN 32 till DN 100: Fläns PN 16 (enligt EN 1092-2) för motfläns PN 16
 • Talrika integrerade kommunikationsgränssnitt och valbart anslutningsställe för CIF-modul
 • 5 kabelgenomföringar för anslutning av kommunikationsgränssnitten
 • Bluetooth-gränssnitt
 • Högupplöst grafikdisplay med grön knapp och 2 knappar
 • Användarvänlig kopplingskammare
 • Integrerad temperaturgivare
 • Värmeisolering som standard för värmeapplikationer
 • Snabb elanslutning med optimerad Wilo-Connector för spänningsförsörjningen

Ingår i leverans

 • Pump
 • Optimerad Wilo-Connector
 • 2 x kabelförskruvning M16 x 1,5
 • Distansbrickor för flänsskruvar (vid nominella anslutningar DN 32 - DN 65)
 • Inkl. tätningar vid gänganslutning
 • Värmeisolering
 • Monterings- och skötselanvisning

Typnyckel

Exempel:

Wilo-Stratos MAXO-Z 40/0,5-8

Stratos MAXO

Högeffektiv pump (unions‐ eller flänspump), elektroniskt reglerad

Z

Enkelpump för tappvarmvattencirkulation

40/

Nominell anslutning

0,5-8

Uppfordringshöjd [m]

Tekniska data

 • Tillåtet temperaturområde
  • Tappvatten till 3,57 mmol/l (20 °dH): 0 °C till +80 °C
  • Värmeledningsvatten: -10 °C till +110 °C
 • Nätanslutning 1~230 V, 50/60 Hz
 • Kapslingsklass IPX4D
 • Skruvförband eller flänsanslutning (beroende på typ) Rp 1 till DN 65
 • Max. driftstryck, standardutförande: 6/10 bar (specialutförande: 16 bar)

Material

 • Pumphus av rostfritt stål
 • Värmeisolering: Polypropylen
 • Pumphjul: Plast
 • Axel: rostfritt stål
 • Lager: Kol

Beskrivning/konstruktion

 • Smart cirkulationspump med våt motor med EC-motor och inbyggd elektronisk kapacitetsanpassning
 • Grönknappsteknologi och grafisk display
 • Motorskydd med utlösningselektronik
 • Stickanslutning för funktionskomplettering med tillvalet CIF-modul för fastighetsautomation
 • Pumphjul med tredimensionellt böjda skovlar och plastspaltrör av kolfibermaterial

Totalt karakteristiskt fält

Wilo-Stratos MAXO-Z

Nedladdningar

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Article Number 2172323
Edition 2018-11
Versionsnummer 01
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 2848

PDF (21 MB)

Hämta

Produkt

PDF: Wilo-Stratos MAXO-Z

Konfigurera

Sidval

Valfri information

Personliga uppgifter som ska stå i sidhuvudet.

Spara