Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter
Wilo-Actun OPTI-MS | Wilo

Wilo-Actun OPTI-MS

Wilo-Actun OPTI-MS – självständig och optimerad vattenförsörjning med solenergi.

Dina fördelar
Wilo-Actun OPTI MSH

Wilo-Actun OPTI-MS – självständig och optimerad vattenförsörjning med solenergi.

En tillförlitlig vattenförsörjning är en utmaning i torra, avlägset placerade regioner utan anslutning till elnätet. Den nya Wilo-Actun OPTI-MS drivs av solenergi och är en fristående lösning för effektiv och driftsäker vattenförsörjning.

Rekommenderade servicetjänster


Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Helt självförsörjande och kostnadseffektiv vattenförsörjning med solenergi
 • Enkel elektrisk installation med hjälp av en integrerad frekvensomvandlare utan att parametrering krävs
 • Optimerad utgående vattenmängd tack vare hög hydraulik- och motorverkningsgrad och dynamisk MPPT (Maximum Power Point Tracking – garanterar att solpanelen körs med maximal kapacitet)
 • Anläggningsspecifik flexibilitet tack vare ett brett kapacitetsområde
 • Längre livslängd och ökad pålitlighet tack vare högkvalitativa material och inkapslat motorutförande
 • Ytterligare driftsäkerhet genom integrerade skyddsanordningar

Seriebeskrivning
Wilo-Actun OPTI-MS

Konstruktion

Flerstegsborrhålspump i dragbandsutförande (MSI) eller som excenterskruvpump (MSH) för vertikal eller horisontell installation

Användning

 • Särskilt utformad för drift med fotovoltaikmoduler
 • För vatten- och dricksvattenförsörjning ur borrhåll och cisterner
 • Bruksvattenförsörjning
 • Sprinklerbevattning och slangbevattning
 • för pumpning av vatten utan långfibriga och slipande partiklar.

Utrustning/funktion

 • Helt dränkbar, flerstegsborrhålspump
  • som centrifugalpump med ledkonstruktion (MSI) eller
  • som excenterskruvpump (MSH)
 • Med integrerad backventil
 • Med korrosionsfri, inkapslad permanentmagnetmotor med vattenglykolfyllning
 • Integrerad frekvensomvandlare
 • Integrerad programvarualgoritm MPPT (”Maximum Power Point Tracking”) för applikationer med solvärmemoduler
 • förinstallerad signalkabel för direktanslutning av signalgivare (t.ex. nivåvippor)

Typnyckel

Exempel:

Wilo-Actun OPTI-MSH4.02-02

Actun

Produktfamilj

OPTI

Seriebeteckning

MS

Typbeteckning

MS = Multipower Solar

H

Hydrauliskt utförande

H = excenterskruvpump

I = flerstegscentrifugalpump

4

Nominell diameter i tum

.02

Nominellt flöde i m3/h

-02

Antal steg

Tekniska data

 • Driftspänning: 90–265 VAC eller 90–400 VDC
 • Driftsätt vid nedsänkning: S1
 • Max. medietemperatur: 35 °C
 • Motorns minsta flöde: 0,2 m/s
 • Max. sandhalt: 50 g/m3
 • Max. nedsänkningsdjup: 150 m
 • Kapslingsklass: IP68
 • Tryckanslutning: Rp 1¼ – Rp 2

Material

 • Hydraulhus: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)
 • Pumphjul: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)
 • Axel hydraulik
  • MSH: Rostfritt stål 1.4401 (AISI 316)
  • MSI: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)
 • Motorhus: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)
 • Axel motor: Rostfritt stål 1.4057 (AISI 431)

Konstruktion

Borrhålspump som centrifugalpump med ledkonstruktion (MSI) eller som excenterskruvpump (MSH) för vertikal eller horisontell installation.

Hydraulik

Flerstegscentrifugalpump med borrhålsmotor (MSI) med radiella pumphjul i ledkonstruktion eller excenterskruvpump (MSH) med excenterskruv inuti en dubbelspiralsgummistator. Inbyggd backventil. Alla medieberörda delar är av korrosionsfria material.

Motor

Permanentmagnetmotor med enfasström. Tätad, hermetiskt inkapslad motor, hartsinklädd, med lackisolerad lindning, självsmörjande lager, med vatten-/glykolfyllning.

Frekvensomvandlare

Hermetiskt tätad frekvensomvandlare för direkt drift med enfas- och likströmskällor. Integrerad programvarualgoritm MPPT (”Maximum Power Point Tracking”) möjliggör anpassning till den tillgängliga kapaciteten för att maximera den pumpade vattenmängden (dynamisk MPPT).

Säkerhetsfunktioner som ingår:

 • Överspänningsskydd
 • Överströmsskydd
 • Torrkörningsskydd (via integrerad sensor)
 • temperaturövervakning

Kylning

Motorn kyls av mediet. Motorn måste alltid användas nedsänkt. Gränsvärdena för max. medietemperatur och minsta flödeshastighet måste följas. Vid vertikal installation kan kylmantel användas eller inte. Vid horisontell installation måste kylmantel användas.

Leveransomfattning

 • Borrhålspump med anslutningskabel (2,5 m)
 • Gjuthartskabelanslutning med integrerad vattennivåsensor
 • Monterings- och skötselanvisning
 • Hydraulik för självmontering (endast MSH), inkl. monteringsanvisning och monteringstillbehör
 • Adapter för tryckanslutning 1½" till 2" (endast typ OPTI-MSI4.08-..)

Dokument

Certifikathäfte

Wilo-Actun OPTI-MS#Wilo-Actun OPTI-QS

Artikelnummer 6089479
Utgåva 2020-09
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 12
PDF (2 MB)
Produktlista
Antal träffar: 25