Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter
DrainLift SANI-L.11T/4 | Wilo

DrainLift SANI-L.11T/4

Tekniska data
Specifikationstext

Kompakt, anslutningsfärdig och helt dränkbar pumpstation med tvillingpump för pumpning av avloppsvatten med fekalier.

Gas- och vattentät uppsamlingsbehållare med lutande uppsamlingsutrymme och serviceöppningar med transparent kåpa. Tilloppen kan väljas fritt, nivåmätningen görs med en analog utgångssignal 4…20 mA. Tryckanslutning med monterad backventil med serviceöppning.

Drift via en självkylande motor (kylmantel) med termisk motorövervakning.

Förinstallerat automatikskåp för automatisk drift:

 • Manövrering via display och symbolbaserad, alfanumerisk meny
 • Summalarm med potentialfri kontakt
 • Individuellt felmeddelande med potentialfri kontakt
 • ModBus-gränssnitt
 • Inbyggt och nätoberoende larm
 • Inställbar eftersläpningstid
 • 1,5 m anslutningskabel med stickkontakt

 • Pumpstation med automatikskåp och anslutningskabel med stickkontakt
 • Flänsanslutning DN 80/100
 • Manschett DN 100 för tryckanslutning
 • Manschett 75 mm för avluftningsanslutning
 • Manschett DN 50 för tömningsanslutning
 • Tilloppssats med hålsåg 124 mm och tätning DN 100
 • Fästmaterial
 • Isoleringsmatta
 • 9 V batteri
 • Drifts- och servicehandbok
Tillåtet användningsområde
medietemperatur T 3 °C
Max. medietemperatur, korttidsdrift upp till 3 min T 65 °C
omgivningstemperatur T 3 °C
Maximalt driftstryck PN 3 bar
Max. tillåtet tryck i tryckledningen P 1,5 bar
Produktdata
Behållarens bruttovolym V 137 l
Effektiv volym vid 180 mm tilloppshöjd V 65 l
Effektiv volym vid 250 mm tilloppshöjd V 90 l
Effektiv volym vid 315 mm tilloppshöjd V 105 l
nivå 70 dB
Driftsätt (ej nedsänkt) S1
Höjd H 620 mm
Längd L 852 mm
Bredd W 635 mm
Diagonalmått 965 mm
Fritt genomlopp för hydrauliken 65 mm
Motordata
Nätanslutning 3~400 V, 50 Hz
Spänningstolerans ±10 %
Motormärkeffekt P2 1,5 kW
Märkvarvtal n 2850 1/min
Märkström IN 3,6 A
Isolationsklass F
Skyddsklass motor IP68
Tillslagstyp Direkt online (DOL)
Max. brytfrekvens t 60 1/h
Motorskydd Bimetall
Kabel
Längd anslutningskabel 10 m
Kabeltyp H07RN-F
Kabeltvärsnitt 6G1 mm²
Nätkontakt CEE 32A, 3P+N+PE, 6h
Material
Material behållare PE
Pumphus PP-GF30
Pumphjul rostfritt stål
Axel rostfritt stål
Material tätning NBR
Material motor rostfritt stål
Installationsmått
Röranslutning på sugsidan DN 100
Röranslutning på trycksidan DN 80
Avluftninganslutning Ø 75
Information om orderplaceringar
Fabrikat Wilo
Produktbeteckning DrainLift SANI-L.11T/4
Nettovikt ca m 70 kg
Artikelnummer 2549939
RSK-nummer 5886787
Dokument

Monterings- och skötselanvisning

Wilo-DrainLift SANI-L

Artikelnummer 2552854
Utgåva 2020-09
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 32
PDF (4 MB)

Wilo-Control EC-L

Artikelnummer 2543252
Utgåva 2022-09
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 60
PDF (8 MB)

Certifikathäfte

Wilo-DrainLift SANI-S#Wilo-DrainLift SANI-M#Wilo-DrainLift SANI-L#Wilo-DrainLift SANI-XL

Artikelnummer 6088777
Utgåva 2020-06
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 40
PDF (2 MB)