Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter
Wilo-Sevio ELASTOX-D 12 | Wilo

Wilo-Sevio ELASTOX-D 12

Dina fördelar
Wilo-Sevio ELASTOX-D12

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Ökad driftsäkerhet genom en fjäderbelastad slagbegränsning av tallriksmembranet genom en jämn utsträckning av membranet för ett optimalt luftintag. Tack vare den speciella konstruktionen stängs luftintaget vid avlastat membran och förhindrar medieinflöde i rörledningssystemet
 • Optimal anpassning av luftintaget tack vare tre olika perforeringsbildare
 • Största möjliga processpecifika beläggningstjocklek med hänsyn till olika bassänggeometrier och installationsvillkor
 • Hög flexibilitet i anläggningsregleringen genom mycket stort kontrollområde för luftintaget
 • Hög kvalitet och livslängd på membranen genom tillverkning som formatartikel

Rekommenderade servicetjänster

Seriebeskrivning
Wilo-Sevio ELASTOX-D 12 (Typ A/C)

Konstruktion

Ventilationssystem bestående av tallriksluftare samt rörledningssystemet till tryckluftsfördelningen. Anslutningen av fall- eller luftledningen på användarsidan sker direkt på rörledningssystemet.

Användning

För att tillsätta små luftbubblor i olika medier som spill- och avloppsvatten eller slam för syretillförsel och genomblandning.

Utrustning/funktion

Med hjälp av kompressorer pumpas luft genom luftledningen till rörledningssystemet. Rörledningssystemet fördelar den tillförda luften jämnt till de enskilda luftarna. Luften förs in jämnt och utan koalescens i mediet via det spillvattentåliga membranet.

Typnyckel

Ex:

Wilo-Sevio ELASTOX-D.12.A.A.B-030.B

Sevio

Ventilation

ELASTOX

Membranluftare

D

Konstruktion: Tallriksluftare

12

Byggstorlek: Diameter i tum

A

Anslutning: G1

A

Material stödelement: PP

B

Material membran/perforering:

 • A = EPDM / A
 • B = EPDM / B
 • C = EPDM / C
 • G = EPDMmr / A
 • H = EPDMmr / B
 • I = EPDMmr / C
 • M = silikon / A
 • N = silikon / B
 • O = silikon / C

030

Perforeringsdiameter i cm

B

Material fastsättning: A4

Tekniska data

 • Nominell diameter 320 mm
 • Perforeringsyta 650 cm2
 • Vikt max. 0,95 kg
 • Lufttrycksättning min.
  • 1,2 Nm³/h (typ B)
  • 1,5 Nm³/h (typ C)
 • Lufttrycksättning nominell
  • 6,0 Nm³/h (typ B)
  • 10 Nm³/h (typ C)
 • Lufttrycksättning max.
  • 8,0 Nm³/h (typ B)
  • 12 Nm³/h (typ C)
 • Lufttrycksättning max. (kort tid)
  • 12 Nm³/h (typ B)
  • 16 Nm³/h (typ C)
 • Min. temperatur luftintag 5 °C
 • Max. temperatur luftintag 80 °C (tillval upp till 120 °C)
 • Min. medietemperatur 5 °C
 • Max. medietemperatur 35 °C

Material

Membran

 • EPDM, EPDM mikrobbeständig eller silikon

Membranfäste

 • VA

Stöd

 • PP

Rörledningssystem

 • Kvadratrör: rostfritt stål
 • Rundrör: Rostfritt stål eller plast
 • Fastsättning: Rostfritt stål och plast
 • Tätning: Plantätning av NBR

Konstruktion

Luftningsanläggningen består av ett eller flera ventilationsfält. Ett ventilationsfält består av flera komponenter.

Tallriksluftaren består av en stödkropp med gängad anslutning, ett tallriksmembran med slagbegränsning och en fästklämma. Genom den fjäderbelastade slagbegränsningen sträcker membranet ut sig jämnt, vilket sörjer för ett optimalt luftintag.

Den speciella konstruktionen sörjer vid avlastat membran för att luftintaget stängs. Detta förhindrar att media tränger in i rörledningssystemet. På grund av membranets mycket goda återställningselasticitet vid tryckavlastning stängs perforeringen.

Installationen av tallriksluftarna på rörledningssystemet görs som standard via en gängnippel på kvadratröret eller en sadelklämma på rundröret.

Det energieffektiva rörledningssystemet säkerställer en optimal luftfördelning med låga tryckförluster. Det kan tas ut, är höj- och sänkbart och anpassad till egenskaperna på bassänger och ytterligare anläggningsteknik.

Leveransomfattning

 • Anslutning falledning
 • Huvudfördelarledning
 • Luftledning
 • Slutfördelarledning
 • Anslutning dräneringsledning
 • Membranluftare
 • Fastsättning för rörledningssystemet
 • Översikts- och lägesplan