Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter
Wilo-Sevio ELASTOX-P | Wilo
Dina fördelar
Wilo-Sevio ELASTOX-P

Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Höjd driftsäkerhet genom en slagbegränsning av plattmembranet för jämn utsträckning av membranet för ett optimalt luftintag. Tack vare den speciella konstruktionen minskas medieinflödet i rörledningssystemet vid avlastat membran
 • Realisering av ett högre luftintag genom högt specifikt luftgenomflöde
 • Lågt specifikt rörledningsbehov genom parvis installation av plattluftarna
 • Hög kvalitet och livslängd på membranen genom tillverkning som formatartikel

Rekommenderade servicetjänster

Seriebeskrivning
Wilo-Sevio ELASTOX-P

Konstruktion

Ventilationssystem bestående av en plattluftare samt rörledningssystemet till tryckluftsfördelningen. Anslutningen av fall- eller luftledningen på användarsidan sker direkt på rörledningssystemet.

Användning

För att tillsätta små luftbubblor i olika medier som spill- och avloppsvatten eller slam för syretillförsel och genomblandning.

Utrustning/funktion

Med hjälp av kompressorer pumpas luft genom luftledningen till rörledningssystemet. Rörledningssystemet fördelar den tillförda luften jämnt till de enskilda luftarna. Luften förs in jämnt och utan koalescens i mediet via det spillvattentåliga membranet.

Typnyckel

Ex:

Wilo-Sevio ELASTOX-P.21.I.A.A-075.A

Sevio

Ventilation

ELASTOX

Membranluftare

P

Konstruktion: Plattluftare

21

Byggstorlek i cm

I

Anslutning: Ø40 mm

A

Material stödelement: PP

A

Material membran/perforering:

 • A = EPDM / A
 • G = EPDMmr / A
 • M = silikon / A

075

Perforeringslängd i cm

A

Material fastsättning: PP

Tekniska data

Nominell bredd 210 mm

Bygglängd 750 mm

Perforeringsyta 1200 cm2

Vikt max. 1,82 kg

Lufttrycksättning min. 3,0 Nm³/h*m

Lufttrycksättning nominell 9.0 Nm³/h*m

Lufttrycksättning max. 12 Nm³/h*m

Lufttrycksättning max. (kort tid) 18 Nm³/h*m

Min. temperatur luftintag 5 °C

Max. temperatur luftintag 80 °C (tillval upp till 120 °C)

Min. medietemperatur 5 °C

Max. medietemperatur 35 °C

Material

Membran

 • EPDM, EPDM mikrobbeständig eller silikon

Membranfäste

 • PP

Stöd

 • PP

Rörledningssystem

 • Kvadratrör: rostfritt stål
 • Rundrör: Rostfritt stål eller plast
 • Fastsättning: Rostfritt stål och plast
 • Tätning: Plantätning av NBR

Konstruktion

Luftningsanläggningen består av ett eller flera ventilationsfält. Ett ventilationsfält består av flera komponenter.

Plattluftaren består av en välvd stödplatta med påliggande plattmembran. Plattmembranet är fäst på stödplattan med en fastsättningsram. Ett längsgående steg i fastsättningsramen tjänar som slagbegränsning.

Genom slagbegränsningen sträcker membranet ut sig jämnt, vilket sörjer för ett optimalt luftintag. Den speciella konstruktionen minskar inflöde av mediet i rörledningssystemet vid avlastat membran. På grund av membranets mycket goda återställningselasticitet vid tryckavlastning stängs perforeringen.

Plattluftarna installeras på rörledningssystemet med en dragstång med tätningsbricka. För rörledningssystemet används kvadratrör.

Det energieffektiva rörledningssystemet säkerställer en optimal luftfördelning med låga tryckförluster. Det kan tas ut, är höj- och sänkbart och anpassad till egenskaperna på bassänger och ytterligare anläggningsteknik.

Leveransomfattning

 • Anslutning falledning
 • Huvudfördelarledning
 • Luftledning
 • Slutfördelarledning
 • Anslutning dräneringsledning
 • Membranluftare
 • Fastsättning för rörledningssystemet
 • Översikts- och lägesplan