Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter
Jämförelse av produkter
Stratos GIGA2.0-D 50/1-10/0,55-R1-S1 | Wilo

Stratos GIGA2.0-D 50/1-10/0,55-R1-S1

Artikelnummer: 2205805
Tekniska data
Specifikationstext

Högeffektiv inline-pump med EC-motor i energieffektivitetsklass IE5 enligt IEC 60034-30-2, lägsta hydrauliska effektivitetsindex MEI ≥ 0,7 och elektronisk kapacitetsanpassning i konstruktion med torr motor. Pumpen är av typen enstegscentrifugalpump med flänsanslutning och mekanisk axeltätning. Stratos GIGA2.0-D är främst avsedd för pumpning av uppvärmningsvatten (enligt VDI 2035), kallvatten och vatten-glykol-blandningar utan slipande partiklar i värme-, klimat- och kylsystemen.

Konstruktion ...-R1-S1:

 • Enstegscentrifugalpump med odelad axel i blockkonstruktion
 • Spiralhus i Inline-konstruktion (sug- och tryckanslutning med likadana flänsar på en linje)
 • Fläns PN 16 – enligt EN 1092-2
 • Tryckmätningsanslutningar (R 1/8) för möjlig eftermontering av differenstrycksgivare (utförande ...-R1 utan differenstryckgivare)
 • Pumphus och motorfläns har katodisk beläggning som standard
 • Mekanisk tätning S1 rekommenderas vid vatten-glykol-blandningar med en glykolandel på max. 50 volym-% och en medietemperatur på -20 °C till max. +90 °C+110 °C eller vid oljeandelar i vatten/glykol-blandningar.
 • Anslutningsspänningar:
  • 3~440 V ±10 % 50/60 Hz; 3~400 V ±10 % 50/60 Hz; 3~380 V -5 % +10 % 50/60 Hz
  • Variant M-: 1~220 V ... 240 V (±10 %), 50/60 Hz
 • Uppfyllelse av den elektromagnetiska kompatibiliteten utan ytterligare åtgärder
  • Störningssändning för bostäder enligt EN 61800-3:2018
  • Störstabilitet für industrimiljö enligt EN 61800-3:2018

Reglersätt:

 • Konstant varvtal (n-const.)
 • Konstant temperatur(T-const.)
 • Konstant differenstemperatur (dT-const.)
 • Användardefinierad PID-reglering
 • Endast med differenstrycksgivare:
  • Permanent, automatisk kapacitetsanpassning till systemkravet utan börvärdespecifikation Wilo-Dynamic Adapt plus (fabriksinställning).
  • Behovsanpassad flödesoptimering från distributionspumpen genom anslutning och kommunikation med flera sekundärpumpar (Multi-Flow Adaptation).
  • Konstant flöde (Q-const.)
  • Variabelt differenstryck (dp-v) med möjlighet till nominell driftpunktsinmatning Q och H
  • Konstant differenstryck (dp-c)
  • Differenstryckreglering dp-c på en avlägsen punkt i rörnätet (reglering av sämsta punkt)

Funktioner:

 • Val av användningsområde i inställningsassistenten
 • Driftsätt tvillingpumpar: Huvud-/reservdrift
 • Omkoppling mellan värme- och kyldrift (automatisk, extern eller manuell)
 • Spara och återställ de inställda pumpinställningarna (3 återställningspunkter)
 • Fel-/varningsmeddelande i klartext inklusive åtgärdsrekommendation
 • Integrerat fullständigt motorskydd
 • Endast med differenstrycksgivare:
  • Värmemängdsregistrering
  • Kylmängdsregistrering
  • Inställbar flödesbegränsning genom Q-Limit-funktion (Qmin. och Qmax.)
  • Automatiskt pumpavstängning vid identifiering av nollflöde (No-Flow Stop)
  • Verkningsgradsoptimerad parallelldrift för dp-c och dp-v

Visning på "Home-Screen" på den grafiska displayen:

 • Aktuellt inställt reglersätt
 • Aktuellt börvärde
 • Aktuellt flöde (endast med ansluten differenstrycksgivare)
 • Aktuell medietemperatur (endast med ansluten temperatursensor)
 • Aktuell effektförbrukning
 • Sammanlagd elförbrukning

Utförande:

 • 4 konfigurerbara analoga ingångar: 0–10 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA och standardmässig PT1000 (endast vid två analoga ingångar); spänningsförsörjning med +24 V DC
 • 2 konfigurerbara digitala ingångar(Ext. OFF, Ext. min, Ext. Max, värme/kyla, manuell överstyrning (fastighetsautomation frånkopplad), manöverspärr (knapplås och konfigurationsskydd för fjärrmanövrering))
 • 2 konfigurerbara indikeringsreläer för drifts- och felmeddelanden
 • Anslutningsställe för Wilo-CIF-moduler med gränssnitt för fastighetsautomation (valfritt tillbehör: CIF-moduler Modbus RTU, BACnet MS/TP, LON, PLR, CAN)
 • Wilo Net som Wilo-systembuss för kommunikation mellan Wilo-produkter, t.ex. Multi-Flow Adaptation, tvillingpumpdrift och Wilo-Smart Gateway
 • Automatisk nöddrift vid särskilda förhållanden (definierbart pumpvarvtal) t.ex. vid bortfall av busskommunikationen eller av sensorvärden
 • Vridbar grafisk färgdisplay (4,3 tum) med manövrering med en knapp
 • Bluetooth-gränssnitt via Wilo-Smart Connect Modul BT
 • Avläsning och inställning av driftdata samt t.ex. upprättande av ett driftsättningsprotokoll via Bluetooth-gränssnitt med hjälp av Wilo Assistant-appen
 • Inbyggd tvillingpumpsreglering (tvillingpumparna är anslutna), vid användning av 2 enkelpumpar som tvillingpumpsenhet, anslutning via Wilo Net
 • Identifiering av kabelbrott vid analog signal (i anslutning med 2–10 V eller 4–20 mA)
 • Tidsstämpel för fel/varningar och driftdatahistorik
 • Permanent lagring av driftdata
 • Kondensavledningshål i motorhuset som standard (förslutna vid leverans)
 • Avluftningsventil på lanternan

Leveransomfattning:

 • Pump
 • Wilo-Smart Connect-modul BT
 • Kabelförskruvningar med tätningsinsatser
 • Monteringsanvisning (kortfattad) och försäkran om överensstämmelse

Tillbehör (måste beställas separat):

3 konsoler med fästmaterial för fundamentbyggnad

 • Blindfläns för tvillingpumpshus
 • Monteringshjälp för mekanisk tätning (inkl. monteringsbultar)
 • För anslutning till fastighetsautomationen:
  • CIF-Modul PLR
  • CIF-modul LON
  • CIF-modul BACnet MS/TP
  • CIF-modul Modbus RTU
  • CIF-modul CANopen
  • CIF-modul Ethernet Multiprotocol (Modbus TCP, BACnet/IP)
  • Anslutning M12 RJ45 CIF-Ethernet
 • Differenstrycksgivare 2–10 V
 • Differenstrycksgivare 4–20 mA
 • Temperaturgivare PT1000 AA
 • Sensorhylsor för installation av temperatursensorer i rörledningen
Driftdata
Min. medietemperatur Tmin -20 °C
Max. medietemperatur Tmax 140 °C
Omgivningstemperatur min. Tmin 0 °C
Max. omgivningstemperatur Tmax 50 °C
Maximalt driftstryck PN 16 bar
Lägsta effektivitetsindex (MEI) ≥0.7
Drivning
Nätanslutning 3~400 V, 50/60 Hz
Motoreffektivitetsklass IE5
Effektförbrukning P1 max 700 W
Motormärkeffekt P2 0,55 kW
Märkström IN 1,2 A
Varvtal max. nmax 2930 1/min
Störningssändning EN 61800-3
Störstabilitet EN 61800-3
Isolationsklass F
Skyddsklass motor IP55
Motorskydd PTC integrated
Material
Pumphus Gjutjärn
Pumphjul PPS-GF40
Axel rostfritt stål
Axeltätning Q1Q1X4GG
Lanterna 5.1301/EN-GJL-250, KTL-belagd
Installationsmått
Röranslutning på sugsidan DN 50
Röranslutning på trycksidan DN 50
Bygglängd l0 280 mm
Information om orderplaceringar
Fabrikat Wilo
Produktbeteckning Stratos GIGA2.0-D 50/1-10/0,55-R1-S1
Nettovikt ca m 71,8 kg
Artikelnummer 2205805
Dokument

Certifikathäfte

Wilo-Stratos GIGA2.0-I/-D, Wilo-Stratos GIGA /-D/-B, Wilo-Yonos GIGA2.0-I/-D

Artikelnummer 2216678
Utgåva 2022-11
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 52
PDF (22 MB)

Certifikat REACH

REACH-förordning

Utgåva 2021-05
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 4
PDF (262 KB)

Certifikat

Battery transportation information

Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 6
PDF (517 KB)

BIM/CAD
Services

Wilo har en lång tradition av att samarbeta med installatörer och anläggningsbyggare. En viktig del av vår filosofi om partnerskap är Wilo Teknisk Innesälj. Tillsammans utvecklar vi ett servicekoncept som passar era individuella krav, och med vår kunskap och personliga rådgivning ser vi till att er anläggning fungerar så energieffektivt, driftssäkert och kostnadseffektivt som möjligt. Våra Wilo-servicetekniker hjälper dig – snabbt, tillförlitligt och i rätt tid.

Mer information

Rekommenderade servicetjänster

Driftsättning
Driftsättning-Ready pumpar med torr motor
    
2219391

För att pumpen (pumparna)/anläggningen (anläggningarna) ska fungera perfekt rekommenderar vi att Wilos kundtjänst utför driftsättningen. Detta säkerställer optimal inställning och effektiv drift av systemet. Driftsättningen omfattar följande punkter:

 • Driftsättning av anläggningen (anläggningarna) enligt checklista
 • Parametrering och inställning av elsystemet
 • Kontroll och anpassning av tryckkärlens förkomprimering (fyllning upp till 80 liter inkl.)
 • Funktionskontroll av monterade system
 • Praktikorienterad bruksanvisning
 • Wilos idrifttagningsprotokoll

Priset för driftsättningen gäller endast för anläggningar som har installerats i enlighet med monterings- och bruksanvisningen och den senaste tekniken. Det tillkommer inga kostnader för ev. nödvändigt material.