Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter
Jämförelse av produkter
Wilo-Stratos GIGA2.0-I | Wilo

Wilo-Stratos GIGA2.0-I

Den smarta pumpen med torr motor för värme, klimat och kyla i stora byggnader.

Dina fördelar
Wilo-Stratos GIGA2.0-I (Standard variant)

Den smarta pumpen med torr motor för värme, klimat och kyla i stora byggnader.

Användning av den högeffektiva Wilo-Stratos GIGA2.0-I är alltid lämplig när det handlar om att transportera stora vattenmängder vid stora uppfordringshöjder. Den smarta pumpen med torr motor i Inline-utförande tillhandahåller flera gränssnitt för flerpumpsstyrning, anslutning till fastighetsautomation, registrering av driftdata samt moderna möjligheter för mobil anslutning via Wilo-Smart Connect. Gröna knapp-tekniken och den stora displayen möjliggör en enkel och intuitiv manövrering. Användningen av inställningsassistenten garanterar en optimal reglering. Den optimala energieffektiviteten hos hela systemet åstadkoms med hjälp av intelligent samverkan med IE5 EC-motorteknik med beprövad pumphydraulik (MEI ≥ 0,7) samt innovativa regleringsfunktioner. Den moderna drivningstekniken i kombination med beprövad pumphydraulik tillhandahåller hög tillförlitlighet.

Rekommenderade servicetjänsterSpeciella egenskaper/produktfördelar

 • Lokala inställningar och manövrering med mobila slutenheter via Bluetooth samt fjärranslutningsmöjligheter och flerpumpsstyrning med hjälp av anslutning via Wilo Net
 • Analoga och digitala gränssnitt tillhandahåller en mångfald av möjligheter för t.ex. anslutning till fastighetsautomation
 • Optimal reglering med hjälp av en användningsstyrd inställningsassistent
 • Överskådlig display och gröna-knappen-teknik för enkel och intuitiv manövrering
 • Högsta möjliga transparens med driftdata för analys och optimering av pumpar och hela system
 • Optimal energieffektivitet i hela systemet med hjälp av intelligent samverkan av IE5-motorteknik och beprövad pumphydraulik (lägsta effektivitetsindex ≥ 0,7) samt innovativa regleringsfunktioner som t.ex. Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation och T-const
 • Hög tillförlitlighet tack vare modern drivningsteknik och beprövad pumphydraulik

Miljövänliga egenskaper

 • Högeffektiv pump med IE5-motorteknik i enlighet med IEC 60034-30-2 och MEI på ≥ 0,7
 • En kombination av optimerade och innovativa reglersätt för maximal energieffektivitet
 • Maximal systemeffektivitet tack vare innovativa ”Multi-Flow Adaptation” och energibesparingar på upp till 80 %
 • Hållbar och CO2-neutral produktion och processer i våra europeiska verk
Seriebeskrivning
Wilo-Stratos GIGA2.0-I

Konstruktion

Högeffektiv inlinepump med IE5-motor och elektronisk kapacitetsanpassning i konstruktion för pump med torr motor. Utförande som enstegscentrifugalpump med flänsanslutning och mekanisk axeltätning.

Användning

Pumpning av uppvärmningsvatten (enligt VDI 2035), kallvatten och vatten-glykol-blandningar utan slipande partiklar i värme-, klimat- och kylsystem.

Utrustning/funktion

Användningsområden

Genom den precisa inställningen av reglersättet för anläggningens specifika användning kan pumpen driva anläggningen med högsta effektivitet.

Värme

 • Värmeelement
 • Golvvärme
 • Takvärme
 • Luftvärmare
 • Uppvärmning av betongkärna
 • Hydraulisk shunt
 • Differenstryckslös fördelare
 • Värme för ackumulatortank
 • Värmeväxlare
 • Krets för värmekälla (värmepump)
 • Fjärrvärmekrets

Kylning

 • Takkylning
 • Golvkylning
 • Luft-klimataggregat
 • Kylning av betongkärna
 • Hydraulisk shunt
 • Differenstryckslös fördelare
 • Kyla för ackumulatortank
 • Värmeväxlare
 • Sluten kylkrets
 • Fjärrkylningskrets

Kombinerad uppvärmning och kylning

 • Automatisk omkoppling

Reglersätt

 • Konstant varvtal (n-konstant)
 • Δp-c för konstant differenstryck
 • Δp-v för variabelt differenstryck
 • Dynamic Adapt plus för kontinuerlig (dynamisk) anpassning av pumpkapaciteten efter det aktuella behovet
 • T-const. för konstant temperaturreglering
 • ΔT för differenstemperaturreglering
 • Konstant flödesreglering (Q-konstant)
 • Multi-Flow Adaptation: Fastställande av dynamiskt totalt flöde genom distributionspumpen för behovsanpassad försörjning av sekundärpumparna i fördelare
 • Användardefinierad PID-regulator

Tillvalsfunktioner

 • Q-Limitmax. för begränsning av maximalt flöde
 • Q-Limitmin. för begränsning av minimalt flöde
 • Reglering av sämsta punkt (Δp-c-reglering med extern differenstrycksgivare för ärvärde)
 • Variabelt anpassning av Δp-v-kurvans branthet
 • No-Flow Stopp (frånslag vid nollflöde)

Manuella inställningar

 • Val av användningsområde i inställningsassistenten
 • Inställning av tillhörande driftparametrar
 • Nominell driftpunkt: direkt inmatning av beräknad driftpunkt H och Q vid Δp-v
 • Korrigering av viskös media genom anpassning av viskositeten och densiteten
 • Statusindikering
 • Inställning och återställning av energimängdsmätningen (värme och kyla)
 • Knapplås för att spärra inställningarna
 • Funktion för återställning till fabriksinställningen eller till sparade återställningspunkter (parametersatser)
 • Parametrera analoga ingångar
 • Parametrera binäringångar
 • Parametrera reläutgångar
 • Tvillingpumpsfunktion (när 2 enkelpumpar ska drivas som dubbelpump)

Automatiska funktioner

 • Behovsanpassad kapacitetsanpassning för energieffektiv drift beroende på driftsätt
 • Automatiska rutiner för åtgärdande av fel
 • Omkoppling mellan värme- och kyldrift
 • Integrerat fullständigt motorskydd
 • Avstängning vid identifiering av nollflöde (No-Flow Stop)
 • Permanent lagring av driftdata
 • Tidsstämpel för fel/varningar och driftdatahistorik

Externa styringångar och styrutgångar och deras funktioner

 • 4x analog ingång:
  • Signaltyper: 0–10 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA, PT1000 (endast vid två analoga ingångar)
  • Användningsområden: Differenstrycksgivare (seriemässigt inbyggd i pumpen som standard), fjärrinställning av börvärde för alla reglersätt (utom Multi-Flow Adaptation), sensoringångar för t.ex. temperatur, differenstryckgivare för reglering av sämsta punkt vid en avlägsen punk i systemet eller fri sensor i användardefinierad PID-drift
 • 2x digital ingång:
  • För potentialfria styrutgångar eller omkopplare
 • Parametrerbara funktioner:
  • Ext. OFF
  • Ext. MIN
  • Ext. MAX
  • MANUELL (fastighetsautomation AV)
  • Knapplås
  • Omkoppling mellan värme- och kyldrift
 • 2x reläutgångar:
  • Summalarm SSM (potentialfri växlande kontakt)
  • Summadriftmeddelande SBM (potentialfri växlande kontakt)
 • Wilo Net
  • För övervakning av tvillingpumpar med 2 enkelpumpar, kommunikation mellan flera pumpar (Multi-Flow Adaption)

Meddelande- och indikeringsfunktioner

 • Displaystatus "Driftsindikering":
  • Aktuellt reglersätt
  • Börvärde
  • Är-uppfordringshöjd
  • Ärflöde
  • Elektrisk effektförbrukning
  • Elektrisk förbrukning
  • Medietemperatur (när temperatursensorer är anslutna)
 • Indikering av denaktuell driftpunkt i hydrauliskt totalt karakteristiskt fält
 • Statusindikering LED: Felfri drift (grön LED), pumpkommunikation (blå LED)
 • Displaystatus "Indikering av fel" (röd displayfärg):
  • Felkoder och felbeskrivning i fulltext
  • Information i klartext om uppställningsåtgärder
 • Displaystatus "Indikering av varning" (gul displayfärg):
  • Varningskoder och beskrivning av varningen i fulltext
  • Information i klartext om uppställningsåtgärder
 • Displaystatus "Processindikering" (blå displayfärg):
  • Programvaruuppdatering
 • Displaystatus "Fastighetsautomationskommunikation" (blå displayfärg):
 • Sammanfattning av aktiva fastighetsautomationsparametrar (överföringshastighet, adress etc.)
 • Summalarm SSM (potentialfri växlande kontakt)
 • Summadriftmeddelande SBM (potentialfri växlande kontakt)

Dataöverföring

 • Wilo-Smart Connect Module BT som ingår seriemässigt i leveransen av pumpen som Bluetooth-gränssnitt för trådlös dataöverföring och fjärrstyrning av pumpen med smartphone eller surfplatta.
 • Fungerar med motsvarande tillhörande Wilo-CIF-moduler:
  • Seriellt digitalt gränssnitt Modbus RTU för anslutning till fastighetsautomation via buss-systemet RS485
  • Seriellt digitalt gränssnitt BACnet MS/TP för anslutning till fastighetsautomation via buss-systemet RS485
  • Seriellt digitalt gränssnitt för Ethernet Multiprotocol Modbus TCP, BACnet/IP för anslutning till fastighetsautomation via buss-systemet RJ45
  • Seriellt digitalt gränssnitt LON för anslutning till fastighetsautomation via buss-systemet LONWorks
  • Seriellt digitalt gränssnitt PLR för anslutning till fastighetsautomation via företagsspecifika kopplingsmoduler
  • Seriellt digitalt gränssnitt CANopen för anslutning till fastighetsautomation via företagsspecifika kopplingsmoduler

Tvillingpumpreglering (tvillingpump eller 2 enkelpumpar i byxrör)

 • Huvud-/reservdrift (tidsstyrt pumpskifte)
 • Huvud-/reservdrift (automatisk störningsomkoppling)
 • Parallelldrift (verkningsgradsoptimerad till- och frånkoppling av toppbelastning)

Utrustning

 • Pumphydraulik med hydraulisk lägsta effektivitetsindex (MEI) ≥ 0,7
 • EC-motor i energieffektivitetsklass IE5 enligt IEC 60034-30-2
 • Fläns PN 16 – enligt EN 1092-2
 • Tryckmätningsanslutningar (R 1/8) för monterad differenstryckgivare (utförande ...-R1 utan differenstryckgivare)
 • Kondensavledningshål i motorhuset som standard (förslutna vid leverans)
 • Avluftningsventil på lanternan
 • Högupplöst vridbar grafikdisplay (4,3 tum) med grön knapp och 2 tangenter
 • 6 kabelgenomföringar för anslutning av spänningsförsörjning samt binära och analoga ingångar
 • Talrika integrerade kommunikationsgränssnitt och valbart anslutningsställe för CIF-modul
 • Bluetooth-gränssnitt via Wilo-Smart Connect Modul BT som ingår i leveransen

Typnyckel

Exempel

Wilo-Stratos GIGA2.0-I 65/1-37/M-4,0-xx

Stratos GIGA

Pumpbeteckning

2.0

Andra generationen

-I

Inline-enkelpump

65

Nominell flänsbredd DN

1-37

Uppfordringshöjd i [m]

M-

Variant spänningsförsörjning 1~230 V

4,0

Motormärkeffekt i kW

-xx

Variant, t.ex. -R1

Tekniska data

 • Tillåtet temperaturområde för mediet -20 °C till +140 °C
 • Omgivningstemperatur till +50 °C
 • Mekanisk tätning för pumpning av vatten upp till Tmax. = +140 °C. Upp till T ≤ +40 °C är en tillsats av glykol på 20 % till 40 % av volymen tillåten. Vid vatten-glykol-blandningar med en glykolandel på > 40 % och högst 50 volym-% och en medietemperatur på > +40 °C och högst +120 °C eller andra media som avviker från vatten ska en alternativ mekanisk tätning tillhandahållas.
 • Nätanslutningsspänningar:
  • 3~440 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~380 V -5 % +10 %, 50/60 Hz
  • Variant M-: 1~220 V ... 240 V ±10 %, 50/60 Hz
 • Uppfyllelse av den elektromagnetiska kompatibiliteten utan ytterligare åtgärder:
  • Störningssändning för bostäder enligt EN 61800-3:2018
  • Störstabilitet für industrimiljö enligt EN 61800-3:2018
 • Kapslingsklass IP55
 • Nominell flänsbredd DN 32 till DN 125
 • Max. driftstryck 16 bar upp till +120 °C, 13 bar upp till +140 °C

Material

 • Pumphus och mellanstycke: EN-GJL-250
 • Pumphus och motorfläns har katodisk beläggning som standard
 • Pumphjul (beroende på typ): PPS-GF40 (DN 32 till DN 100) eller EN-GJL-200 (DN 100 till DN 125)
 • Axel: 1.4057
 • Mekanisk tätning: AQ1EGG; andra mekaniska axeltätningar på förfrågan

Konstruktion

 • Högeffektiv inline-pump med EC-motor i energieffektivitetsklass IE5 enligt IEC 60034-30-2, lägsta hydrauliska effektivitetsindex MEI ≥ 0,7 och elektronisk kapacitetsanpassning i konstruktion med torr motor.
 • Enstegscentrifugalpump med odelad axel i blockkonstruktion
 • Spiralhus i Inline-konstruktion (sug- och tryckanslutning med likadana flänsar på en linje)
 • Vridbar grafisk färgdisplay (4,3 tum) med manövrering med en knapp
 • Inbyggt motorskydd

Leveransomfattning

 • Pump
 • Wilo-Smart Connect-modul BT
 • Kabelförskruvningar med tätningsinsatser
 • Monterings- och skötselanvisning samt försäkran om överensstämmelse

Tillval

 • Variant …-R1 utan differenstryckgivare
 • Variant …-S1 med mekaniska specialaxeltätningar

Tillbehör

 • 3 konsoler med fästmaterial för fundamentbyggnad
 • Blindfläns för tvillingpumpshus
 • Monteringshjälp för mekanisk tätning (inkl. monteringsbultar)
 • CIF-Modul PLR
 • CIF-modul LON
 • CIF-modul BACnet MS/TP
 • CIF-modul Modbus RTU
 • CIF-modul CANopen
  • CIF-modul Ethernet Multiprotocol (Modbus TCP, BACnet/IP)
  • Anslutning M12 RJ45 CIF-Ethernet
 • Differenstrycksgivare 2–10 V
 • Differenstrycksgivare 4–20 mA
 • Temperaturgivare PT1000 AA
 • Sensorhylsor för installation av temperatursensorer
Dokument

Monterings- och skötselanvisning

Wilo-Stratos GIGA2.0-I/-D

Artikelnummer 2227296
Utgåva 2023-08
Sidantal 488
Språk de, en, fr, nl
PDF (13 MB)

Wilo-Stratos GIGA2.0-I/-D

Artikelnummer 2227298
Utgåva 2023-08
Sidantal 488
Språk da, fi, ru, sv
PDF (13 MB)

Projekteringshandbok

Glanded pumps, single-stage, single-volute

Artikelnummer Wilo515021
Utgåva 2021-12
Sidantal 24
Språk en
PDF (7 MB)

Certifikathäfte

Wilo-Stratos GIGA2.0-I/-D, Wilo-Stratos GIGA /-D/-B, Wilo-Yonos GIGA2.0-I/-D

Artikelnummer 2216678
Utgåva 2022-11
Sidantal 52
Språk språkneutralt
PDF (22 MB)

Certifikat

Battery transportation information

Sidantal 6
Språk språkneutralt
PDF (517 KB)

Flygblad

Product flyer Wilo-Stratos GIGA2.0-I

Sidantal 2
Språk en
PDF (4 MB)

CE

CE 2212947-02

Sidantal 6
Språk språkneutralt
PDF (222 KB)
Produkturval
Antal träffar: 304
Nominell anslutning för fläns
Bygglängd l0
260 … 620 mm
[304]
Version
Mekanisk tätning
Fas
ProduktbeteckningRSK-nummerMEIIENominell anslutning för flänsMekanisk tätningBygglängd l0Motormärkeffekt P2FasArtikelnummerCirkapris (utan moms)
Stratos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37
5746432
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,37 kW
1
2206909
Begär offert
Stratos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37-R1
-
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,37 kW
1
2206969
Begär offert
Stratos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37-R1-S1
-
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,37 kW
1
2206999
Begär offert
Stratos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37-S1
-
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,37 kW
1
2206939
Begär offert
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/0,55
5745000
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
3
2204723
SEK 53.920,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/0,55-R1
-
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
3
2204847
Begär offert
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/0,55-R1-S1
-
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
3
2204909
Begär offert
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/0,55-S1
-
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
3
2204785
Begär offert
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/M-0,55
5746433
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
1
2206908
Begär offert
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/M-0,55-R1
-
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,55 kW
1
2206968
Begär offert
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/M-0,55-R1-S1
-
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
1
2206998
Begär offert
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/M-0,55-S1
-
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,55 kW
1
2206938
Begär offert
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75
5745001
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,75 kW
3
2204722
SEK 56.530,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-R1
-
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,75 kW
3
2204846
Begär offert
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-R1-S1
-
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,75 kW
3
2204908
Begär offert
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-S1
-
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,75 kW
3
2204784
Begär offert
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75
5746434
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,75 kW
1
2206907
Begär offert
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75-R1
-
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
0,75 kW
1
2206967
Begär offert
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75-R1-S1
-
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,75 kW
1
2206997
Begär offert
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75-S1
-
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
0,75 kW
1
2206937
Begär offert
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/1,1
5745002
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
3
2204721
SEK 60.800,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/1,1-R1
-
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
3
2204845
Begär offert
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/1,1-R1-S1
-
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
3
2204907
Begär offert
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/1,1-S1
-
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
3
2204783
Begär offert
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/M-1,1
5746435
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
1
2206906
Begär offert
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/M-1,1-R1
-
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,1 kW
1
2206966
Begär offert
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/M-1,1-R1-S1
-
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
1
2206996
Begär offert
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/M-1,1-S1
-
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,1 kW
1
2206936
Begär offert
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/1,5
5745003
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
3
2204720
SEK 66.070,-
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/1,5-R1
-
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
3
2204844
Begär offert
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/1,5-R1-S1
-
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
3
2204906
Begär offert
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/1,5-S1
-
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
3
2204782
Begär offert
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/M-1,5
5746436
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
1
2206905
Begär offert
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/M-1,5-R1
-
≥0,7
IE5
DN 32
AQ1EGG
260 mm
1,5 kW
1
2206965
Begär offert
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/M-1,5-R1-S1
-
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
1
2206995
Begär offert
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/M-1,5-S1
-
≥0,7
IE5
DN 32
Q1Q1X4GG
260 mm
1,5 kW
1
2206935
Begär offert
Stratos GIGA2.0-I 40/1-8/M-0,37
5746437
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,37 kW
1
2206914
Begär offert
Stratos GIGA2.0-I 40/1-8/M-0,37-R1
-
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,37 kW
1
2206974
Begär offert
Stratos GIGA2.0-I 40/1-8/M-0,37-R1-S1
-
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,37 kW
1
2207004
Begär offert
Stratos GIGA2.0-I 40/1-8/M-0,37-S1
-
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,37 kW
1
2206944
Begär offert
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/0,55
5745004
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,55 kW
3
2204728
SEK 55.760,-
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/0,55-R1
-
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,55 kW
3
2204852
Begär offert
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/0,55-R1-S1
-
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,55 kW
3
2204914
Begär offert
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/0,55-S1
-
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,55 kW
3
2204790
Begär offert
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/M-0,55
5746438
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,55 kW
1
2206913
Begär offert
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/M-0,55-R1
-
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,55 kW
1
2206973
Begär offert
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/M-0,55-R1-S1
-
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,55 kW
1
2207003
Begär offert
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/M-0,55-S1
-
≥0,7
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
0,55 kW
1
2206943
Begär offert
Stratos GIGA2.0-I 40/1-14/0,75
5745005
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,75 kW
3
2204727
SEK 60.600,-
Stratos GIGA2.0-I 40/1-14/0,75-R1
-
≥0,7
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
0,75 kW
3
2204851
Begär offert