Kontakt

+46 470-72 76 00

Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Öppettider:

Mån-Tor: 07.00-16.30
Fre: 07.00-15.30

Wilo-Stratos MAXO-D | Wilo

Wilo-Stratos MAXO-D

Ett försprång in i morgondagens värld

Dina fördelar
Wilo-Stratos MAXO-D

Ett försprång in i morgondagens värld

Effektivare, bekvämare och mer uppkopplingsbar än någonsin tidigare – Wilo-Stratos MAXO och Wilo-Stratos MAXO-D tar framtidens pumpteknologi till dig. Världens* första smart-pump gör livet lättare redan idag med hjälp av morgondagens innovationer.Speciella egenskaper/produktfördelar

 • Intuitiv manövrering genom användningsstyrda inställningar med inställningsassistenten samt kombinationen av en ny display och driftknapp med gröna-knappen-teknik.
 • Högsta energieffektivitet genom samspelet mellan optimerade och innovativa energisparande funktioner (t.ex. No-Flow Stop).
 • Optimal systemeffektivitet med hjälp av nya och innovativa, intelligenta reglerfunktioner som Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const. och ΔT-const.
 • De modernaste kommunikationsgränssnitten (t.ex. Bluetooth) för anslutning till mobila slutenheter såväl som direkt pumpanslutning till multipumpstyrning via Wilo Net.
 • Bekväm elektrisk installation med hjälp av det överskådliga och stora kopplingsutrymmet samt vår optimerade Wilo-Connector.
Seriebeskrivning
Wilo-Stratos MAXO-D

Konstruktion

Smart cirkulationstvillingpump med våt motor med unions- eller flänsanslutning, EC-motor med integrerad elektronisk effektanpassning.

Användning

Varmvattenuppvärmning i alla system, klimatanläggningar, slutna kylkretsar och industriella cirkulationsanläggningar

Utrustning/funktion

Användningsområden

Genom den precisa inställningen av regleringstypen för anläggningens specifika användning (t.ex. värmeelement, golvvärme, takkylning) kan pumpen driva anläggningen med högsta effektivitet.

 • Värme
 • Värmeelement
 • Golvvärme
 • Takvärme
 • Luftvärmare
 • Hydraulisk shunt
 • värmeväxlare

Kylning

 • Takkylning
 • Golvkylning
 • Luft-klimataggregat
 • Hydraulisk shunt
 • värmeväxlare

Kombinerad uppvärmning och kylning

 • Automatisk omkoppling

Följande regleringstyper finns tillgängliga, beroende på vald användning:

Reglersätt

 • Konstant varvtal (varvtalsstyrning)
 • Δp-c för konstant differenstryck
 • Δp-v för variabelt differenstryck
 • Dynamic Adapt plus för kontinuerlig (dynamisk) anpassning av pumpkapaciteten efter det aktuella behovet
 • T-const. för konstant temperaturreglering
 • ΔT-const. för konstant temperaturreglering
 • Konstant Q för konstant flödesreglering
 • Multi-Flow Adaptation: Fastställande av totalt flöde genom distributionspumpen för behovsanpassad försörjning av sekundärpumparna i värmekretsfördelare
 • Användardefinierad PID-regulator

Tillvalsfunktioner

 • Q-Limitmax. för begränsning av max. flöde
 • Q-Limitmin. för begränsning av min. flöde
 • No-Flow Stopp (frånslag vid nollflöde)
 • Automatisk sänkdrift (utförande "-R7": ej möjligt, dock med Stratos MAXO temperatursensor)
 • Reglering av sämsta punkten (Δp-c-reglering med extern ärvärdessensor)
 • Termisk desinfektionsfastställande (Stratos MAXO-Z)
 • Variabelt brant Δp-v-kurva

Manuella inställningar

 • Val av användningsområde i inställningsassistenten
 • Inställning av tillhörande driftparametrar
 • Nominell driftspunkt: direkt inmatning av beräknad driftspunkt vid Δp-v
 • Statusindikering
 • Inställning och återställning av energimängdsmätningen (värme och kyla)
 • Pumpens avluftningsfunktion
 • Knapplås för att spärra inställningarna
 • Funktion för återställning till fabriksinställningen eller till sparade återställningspunkter (parametersatser)
 • Parametrera analoga ingångar
 • Parametrera binäringångar
 • Parametrera reläutgångar
 • Dubbelpumpsfunktion (när 2 enkelpumpar ska drivas som dubbelpump)

Automatiska funktioner

 • Behovsanpassad kapacitetsanpassning för energieffektiv drift beroende på driftsätt
 • Identifiering sänkdrift (utförande "-R7": ej möjligt, dock med Stratos MAXO temperatursensor)
 • Avstängning vid identifiering av nollflöde (No-Flow Stop)
 • Mjukstart
 • Automatiska rutiner för åtgärdande av fel (t.ex. deblockeringsfunktion)
 • Omkoppling värme-/kyldrift (utförande "-R7": automatisk omkoppling ej möjligt, dock med Stratos MAXO temperatursensor)
 • Fullständigt motorskydd med inbyggd utlösningselektronik

Externa styringångar och deras funktioner

2x analog ingång:

 • Signaltyper: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA, PT1000
 • Användningsområden: Fjärrinställning av börvärde för alla reglersätt (utom Multi-Flow Adaptation), sensoringångar för temperatur, differenstryck eller fri sensor i användardefinierad PID-drift

2x digital ingång:

 • För potentialfria styrutgångar eller omkopplare
 • Parametrerbara funktioner:
  • Ext. OFF
  • Ext. MIN
  • Ext. MAX
  • MANUAL (GLT-AV)
  • Knapplås
  • Omkoppling värme-/kyldrift

Wilo Net för tvillingpumpreglering av 2 enkelpumpar, kommunikation mellan flera pumpar och fjärrinställning av pumpar via gateway

Meddelande- och indikeringsfunktioner

 • Displaystatus driftsindikering:
  • Börvärde
  • Är-uppfordringshöjd
  • Ärflöde
  • Effektförbrukning
  • Elektrisk förbrukning
  • Temperaturer (utförande "-R7", ärmedietemperatur, möjligt med Stratos MAXO temperatursensor)
 • Statusindikering LED: Felfri drift (grön LED), pumpkommunikation (blå LED)
 • Displaystatus indikering av fel (röd displayfärg):
  • Felkoder och felbeskrivning i fulltext
  • Uppställningsåtgärder
 • Displaystatus indikering av varning (gul displayfärg):
  • Varningskoder och beskrivning av varningen i fulltext
  • Uppställningsåtgärder
 • Displaystatus processindikering (blå displayfärg):
  • Pumpavluftning
  • Uppdateringsprocess
 • Displaystatus BMS-kommunikation (blå displayfärg):
  • Sammanfattning av aktiva BMS-parametrar (överföringshastighet, adress, ...)
 • Summalarm SSM (potentialfri växlande kontakt)
 • Summadriftmeddelande SBM (potentialfri slutande kontakt)

Dataöverföring

 • Bluetooth-gränssnitt för trådlös dataöverföring och fjärrstyrning av pumpen med smartphone eller surfplatta.
 • Fjärrövervakning av pumpen via internet med hjälp av Wilo-Smart Gateway.
 • Digitalt gränssnitt Modbus TCP för anslutning till fastighetsautomation (möjligt med hjälp av Wilo-CIF-modul Ethernet (multiprotokoll)).
 • Seriellt, digitalt gränssnitt Modbus RTU för anslutning till fastighetsautomation via bussystem RS485 (möjlig med Wilo-CIF-modul Modbus RTU).
 • Digitalt gränssnitt BACnet IP för anslutning till fastighetsautomation (möjligt med hjälp av Wilo-CIF-modul Ethernet (multiprotokoll)).
 • Seriellt, digitalt gränssnitt BACnet MS/TP för anslutning till fastighetsautomation via bussystem RS485 (möjlig med Wilo-CIF-modul BACnet MS/TP).
 • Seriellt, digitalt gränssnitt LON för anslutning till fastighetsautomation via bussystem LONWorks (möjlig med Wilo-CIF-modul LON).
 • Seriellt, digitalt gränssnitt CANopen för anslutning till fastighetsautomation via bussystem CANopen (möjlig med Wilo-CIF-modul CANopen).
 • Seriellt digitalt gränssnitt PLR för anslutning till fastighetsautomation via företagsspecifik kopplingsmodul (med Wilo-CIF-modul PLR).

Tvillingpumpreglering (tvillingpump eller 2 enkelpumpar)

 • Huvud-/reservdrift (automatisk störningsomkoppling/tidsstyrt pumpskifte)
 • Parallelldrift (verkningsgradsoptimerad till- och frånkoppling av toppbelastning)

Utrustning

 • För flänspumpar: Flänsutföranden
  • Standardutförande för pumpar DN 32 till DN 65: Kombifläns PN 6/10 (fläns PN 16 enligt EN 1092-2) för motfläns PN 6 och PN 16
  • Standardutförande för pumpar DN 80/DN 100: Fläns PN 6 (beräknat efter PN 16 enligt EN 1092-2) för motfläns PN 6
  • Specialutförande för pumpar DN 32 till DN 100: Fläns PN 16 (enligt EN 1092-2) för motfläns PN 16
 • Talrika integrerade kommunikationsgränssnitt och valbart anslutningsställe för CIF-modul
 • 5 kabelgenomföringar för anslutning av kommunikationsgränssnitten
 • Bluetooth-gränssnitt
 • Högupplöst grafikdisplay med grön knapp och 2 knappar
 • Användarvänlig kopplingskammare
 • Integrerad temperaturgivare (utförande "-R7": utan)
 • Elektrisk snabbanslutning med optimerad Wilo-Connector för spänningsförsörjningen

Typnyckel

Exempel:

Wilo-Stratos MAXO-D 40/0,5-8

Stratos MAXO

Högeffektiv pump (flänspump), elektroniskt reglerad

D

Tvillingpump

40/

Nominell anslutning

0,5–8

Uppfordringshöjd [m]

-R7

utan Stratos MAXO temperatursensor

Tekniska data

 • Tillåtet temperaturområde -10 °C till +110 °C, -10 °C till +90 °C (utförande "-R7")
 • Nätanslutning 1~230 V, 50/60 Hz
 • Kapslingsklass IPX4D
 • Skruvförband DN 30 (RP 11/4)
 • Flänsanslutning DN 32 till DN 80
 • Max. driftstryck, standardutförande: 6/10 bar resp. 6 bar (specialutförande: 10 bar eller 16 bar)
 • Isolationsklass: F
 • Störningssändning enligt: EN 61800-3:2004+A1:2012/bostäder (C1)
 • Störstabilitet enligt: EN 61800-3:2004+A1:2012/industrimiljö (C2)

Material

 • Pumphus: Gjutjärn med KTL-beläggning
 • Axel: rostfritt stål
 • Lager: Kol
 • Pumphjul: Plast

Konstruktion

 • Smart cirkulationstvillingpump med våt motor med EC-motor och inbyggd elektronisk kapacitetsanpassning
 • Grönknappsteknologi och grafisk display
 • Motorskydd med utlösningselektronik
 • Stickanslutning för funktionskomplettering med tillvalet CIF-moduler för fastighetsautomation
 • Pumphjul med tredimensionellt böjda skovlar och plastspaltrör av kolfibermaterial

Leveransskick

 • Pump
 • 2 x optimerad Wilo-Connector
 • 4 x kabelförskruvning M16 x 1,5
 • Distansbrickor för flänsskruvar (vid nominella anslutningar DN 32 - DN 65)
 • Tätningar vid gänganslutning
 • Monterings- och skötselanvisning
Nedladdningar

Monterings- och skötselanvisning

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Artikelnummer 2172323
Utgåva 2018-11
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 2848
PDF (20 MB)

Wilo-Stratos MAXO-R7

Artikelnummer 2217836
Utgåva 2021-11
Sidformat 148.2 x 209.9 mm
Sidantal 168
PDF (737 KB)

Monterings- och skötselanvisning (digital)

Wilo-Stratos MAXO

HTML (37 MB)

Certifikathäfte

Stratos, Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos MAXO-Z, Stratos PARA, Stratos PARA-Z,Yonos MAXO, Yonos MAXO-Z, Yonos ECO BMS, Yonos PARA HF, TOP-S, TOP-Z, TOP-SD, TOP-RL, TOP-I

Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 40
PDF (6 MB)

Versionsinformation

Versionsinformation Stratos MAXO

Artikelnummer 2212705
Utgåva 2021-04
Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 60
PDF (4 MB)

Certifikat

Sammanfattning litiumbatteritest

Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 1
PDF (179 KB)

Sammanfattning litiumbatteritest/UN38.3

Sidformat 209.9 x 297.0 mm
Sidantal 1
PDF (179 KB)
Produktlista
Antal träffar: 60
180 … 360 mm
[60]
ProduktbeteckningRSK-nummerRöranslutningEnergieffektivitetsindex (EEI)Bygglängd l0Maximalt driftstryck PNNätanslutningBruttovikt ca mAntal per pallArtikelnummer
Stratos MAXO-D 30/0,5-6 PN 10
5758813
G 2
0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
20,6 kg
4
2164645
Stratos MAXO-D 30/0,5-10 PN 10
5758814
G 2
0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,2 kg
4
2164646
Stratos MAXO-D 30/0,5-6 PN10-R7
-
G 2
0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
20,6 kg
4
2217903
Stratos MAXO-D 30/0,5-10 PN10-R7
-
G 2
0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,2 kg
4
2217904
Stratos MAXO-D 30/0,5-6 PN 16
-
G 2
0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
20,6 kg
4
2186289
Stratos MAXO-D 30/0,5-10 PN 16
-
G 2
0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
21,2 kg
4
2186290
Stratos MAXO-D 32/0,5-8 PN 6/10
5758815
DN 32
0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
24,9 kg
4
2164647
Stratos MAXO-D 32/0,5-12 PN 6/10
5758816
DN 32
0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
25,5 kg
4
2164648
Stratos MAXO-D 40/0,5-8 PN 6/10
5758817
DN 40
0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
27,6 kg
4
2164649
Stratos MAXO-D 40/0,5-12 PN 6/10
5758818
DN 40
0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,8 kg
4
2164650
Stratos MAXO-D 40/0,5-16 PN 6/10
5758819
DN 40
0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,8 kg
4
2164651
Stratos MAXO-D 50/0,5-6 PN 6/10
5758820
DN 50
0,18
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
30,5 kg
4
2164652
Stratos MAXO-D 50/0,5-8 PN 6/10
5758821
DN 50
0,17
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2164653
Stratos MAXO-D 50/0,5-9 PN 6/10
5758822
DN 50
0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2164654
Stratos MAXO-D 50/0,5-12 PN 6/10
5758823
DN 50
0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2164655
Stratos MAXO-D 50/0,5-16 PN 6/10
5758824
DN 50
0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,8 kg
4
2164656
Stratos MAXO-D 65/0,5-6 PN 6/10
5758825
DN 65
0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
44,9 kg
4
2164657
Stratos MAXO-D 65/0,5-12 PN 6/10
5758826
DN 65
0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,6 kg
4
2164658
Stratos MAXO-D 65/0,5-16 PN 6/10
5758827
DN 65
0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,8 kg
4
2164659
Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN 6
5758828
DN 80
0,18
360 mm
6 bar
1~230 V, 50/60 Hz
68,3 kg
4
2164660
Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN 10
5758829
DN 80
0,18
360 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
68,3 kg
4
2164661
Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN 6
5758830
DN 80
0,17
360 mm
6 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2164662
Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN 10
5758831
DN 80
0,17
360 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2164663
Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN 6
5758832
DN 80
0,17
360 mm
6 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2164664
Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN 10
5758833
DN 80
0,17
360 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2164665
Stratos MAXO-D 32/0,5-8 PN6/10-R7
-
DN 32
0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
24,9 kg
4
2217973
Stratos MAXO-D 32/0,5-12 PN6/10-R7
-
DN 32
0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
25,5 kg
4
2217974
Stratos MAXO-D 40/0,5-8 PN6/10-R7
-
DN 40
0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
27,6 kg
4
2217975
Stratos MAXO-D 40/0,5-12 PN6/10-R7
-
DN 40
0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,8 kg
4
2217976
Stratos MAXO-D 40/0,5-16 PN6/10-R7
-
DN 40
0,17
250 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,8 kg
4
2217977
Stratos MAXO-D 50/0,5-6 PN6/10-R7
-
DN 50
0,18
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
30,5 kg
4
2217978
Stratos MAXO-D 50/0,5-8 PN6/10-R7
-
DN 50
0,17
240 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2217979
Stratos MAXO-D 50/0,5-9 PN6/10-R7
-
DN 50
0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2217980
Stratos MAXO-D 50/0,5-12 PN6/10-R7
-
DN 50
0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
41,1 kg
4
2217981
Stratos MAXO-D 50/0,5-16 PN6/10-R7
-
DN 50
0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,8 kg
4
2217982
Stratos MAXO-D 65/0,5-6 PN6/10-R7
-
DN 65
0,17
280 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
44,9 kg
4
2217983
Stratos MAXO-D 65/0,5-12 PN6/10-R7
-
DN 65
0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,6 kg
4
2217984
Stratos MAXO-D 65/0,5-16 PN6/10-R7
-
DN 65
0,17
340 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
66,8 kg
4
2217985
Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN6-R7
-
DN 80
0,18
360 mm
6 bar
1~230 V, 50/60 Hz
68,3 kg
4
2217986
Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN10-R7
-
DN 80
0,18
360 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
68,3 kg
4
2217987
Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN6-R7
-
DN 80
0,17
360 mm
6 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2217988
Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN10-R7
-
DN 80
0,17
360 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2217989
Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN6-R7
-
DN 80
0,17
360 mm
6 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2217990
Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN10-R7
-
DN 80
0,17
360 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
70,5 kg
4
2217991
Stratos MAXO-D 32/0,5-8 PN 16
-
DN 32
0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
24,9 kg
4
2186291
Stratos MAXO-D 32/0,5-12 PN 16
-
DN 32
0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
25,5 kg
4
2186292
Stratos MAXO-D 40/0,5-8 PN 16
-
DN 40
0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
27,6 kg
4
2186293
Stratos MAXO-D 40/0,5-12 PN 16
-
DN 40
0,17
250 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,8 kg
4
2186294
Stratos MAXO-D 40/0,5-16 PN 16
-
DN 40
0,17
250 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
38,8 kg
4
2186295
Stratos MAXO-D 50/0,5-6 PN 16
-
DN 50
0,18
240 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
30,5 kg
4
2186296