Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter
Jämförelse av produkter
Stratos MAXO-Z 40/0,5-12 PN 16 | Wilo
Liknar bilden

Stratos MAXO-Z 40/0,5-12 PN 16

Artikelnummer: 2186316
Cirkapris (utan moms)
Tekniska data
Hydrauliska data
Maximalt driftstryck PN 16 bar
Min. medietemperatur Tmin 0 °C
Max. medietemperatur T 80 °C
Omgivningstemperatur min. Tmin 0 °C
Max. omgivningstemperatur Tmax 40 °C
Max. tillåten hårdhetsgrad i VVC-systemet 3,57 mmol/l (20 °dH)
Motordata
Energieffektivitetsindex (EEI) ≤0,17
Nätanslutning 1~230 V, 50/60 Hz
Motormärkeffekt P2 0,48 kW
Märkström IN 2,49 A
Varvtal min. nmin 650 1/min
Varvtal max. nmax 3600 1/min
Tillförd effekt (min) P1 min 10 W
Effektförbrukning P1 max 570 W
Störningssändning EN 61800-3;2004+A1;2012/bostäder (C1)
Störstabilitet EN 61800-3;2004+A1;2012/industrimiljö (C2)
Varvtalsreglering Frekvensomvandlare
Isolationsklass F
Skyddsklass motor IPX4D
Motorskydd Internt skydd mot överhettning och överström
Material
Pumphus rostfritt stål
Pumphjul PPS-GF40
Axel 1.4122, DLC-belagd
Material lager Kolgrafit
Installationsmått
Röranslutning på sugsidan DN 40
Röranslutning på trycksidan DN 40
Bygglängd l0 250 mm
Funktion
Regleringsdrift
 • Δp-v för variabelt differenstryck
 • Δp-c för konstant differenstryck
 • Q-Limit för begränsning av maximalt flöde
 • Regleringsfunktion Dynamic Adapt Plus
 • ΔT för differenstemperaturreglering
 • T-const. för konstant temperaturreglering
 • Konstant Q för konstant flödesreglering
 • Multi-Flow Adaptation
 • Δ T-const. för konstant temperaturreglering
 • PID-reglering
 • Konstant varvtal (n-const.)
Särskilda egenskaper för serien
 • Omkoppling värme/kylning
 • Termisk desinfektion
 • Sänkdrift
 • Värme termisk mätning
 • Kylmängdsregistrering
 • Knapplåsfunktion
 • No-Flow Stop
 • Inställningsbar flödesbegränsning
 • Spara och återställ de inställda pumpinställningarna (3 återställningspunkter)
 • Fel-/varningsmeddelande i klartext inklusive åtgärdsrekommendation
Flerpumpsdrift
 • Huvud-/reservdrift
 • Parallelldrift
Mätvärdesregistrering Värme- och kylmängdsmätning
Indikeringsdisplay
 • Börvärde
 • Är-uppfordringshöjd
 • Ärflöde
 • Effektförbrukning
 • Elektrisk förbrukning
 • Temperatur (utförande "-R7", är-medietemperatur, möjligt med Stratos MAXO temperatursensor)
 • Reglersätt
 • Aktiva influenser (t.ex. STOP, No-Flow Stop)
Indikeringsdisplay (extra valbar)
 • Varvtal
 • Värmemängd
 • Kylmängd
 • Drifttimmar
 • Nätspänning
 • Varningsmeddelande
 • Felmeddelande
Avluftningsfunktion Ja
Utrustning
Godkännanden och märkningar
 • CE
 • VDE
 • EAC
Köldisoleringshölje Som tillbehör
Display Grafisk färgdisplay (4,3 tum)
Informationsvisning Komfortutförande: LCD-skärm (stor) som visar uppfordringshöjd, uppfordringsvolym samt aktuell och ackumulerad effektförbrukning.
Pumpstyrning Elektroniskt reglerad pump (högeffektiv pump)
Elsnabbkoppling Wilo-Connector
Värmeisoleringshölje Ja
Anslutbarhet
Åtkomst via Wilo Assistent-appen Nej
Standardmässigt analogt meddelande
 • 0-10 V
 • 2-10 V
 • 4-20 mA
 • 0-20 mA
 • PT1000
Busskommunikation via extra tillbehör
 • BACnet MS/TP
 • LON
 • Modbus RTU
 • CANopen
 • PLR
 • BACnet IP
 • Modbus TCP
Anslutning till Wilo-Smart Cloud Via Wilo-Smart Gateway
Digital ingång
 • Ext. OFF
 • Ext. MIN
 • Ext. MAX
 • MANUAL (BMS AV)
 • Knapplås
 • Omkoppling värme-/kyldrift
Digital utgång
 • SSM
 • SBM
Trådlöst datautbyte och fjärrkontroll Bluetooth

Stratos MAXO-Z 40/0,5-12 PN 16

Standard: 1~ 230 V, 50/60 Hz, tillval: 3~ 230 V, 50/60 Hz

SSM: summalarm (öppnande kontakt enligt VDI 3814, tillåten belastning 1 A, 250 V ~)

Priser
Cirkapris (utan moms) Begär offert
Produktdata
Fabrikat Wilo
Produktbeteckning Stratos MAXO-Z 40/0,5-12 PN 16
Artikelnummer 2186316
EAN-nummer 4048482798400
Färg grön/svart/silver
Minsta beställningsmängd 1
Marknadstillgång 2018-11-01
Artikelnummer föregående modell 2066865
Beteckning föregående modell Stratos-Z 40/1-12 PN 16
Förpackning
Förpackningstyp Kartong
Förpackningsegenskap Transportförpackning
Antal per pall 4
Antal per lager 2
Mått och vikter
Längd med förpackning 800 mm
Längd L 410 mm
Höjd med förpackning 394 mm
Höjd H 250 mm
Bredd med förpackning 600 mm
Bredd W 239 mm
Bruttovikt ca m 21,9 kg
Nettovikt ca m 17,4 kg
Specifikationstext

Premium smart-pump Wilo-Stratos MAXO-Z

Högeffektiv inline-pump med våt EC-motor och elektronisk effektanpassning. Kan användas för tappvatten samt uppvärmningsvatten, kylt vatten och vatten-/glykolblandning. Energieffektivitetsindex (EEI) beroende på pumptyp mellan ≤ 0,17 och ≤ 0,19.

Reglersätt:

 • Permanent, automatisk kapacitetsanpassning till systemkravet utan börvärdespecifikation Wilo-Dynamic Adapt plus. Upp till 20 % motorverkningsgrad energibesparing jämfört med reglersätt dp-v.
 • Konstant temperatur (T-const., fabriksinställning)
 • Konstant differenstemperatur (dT-const.)
 • Behovsanpassad flödesoptimering från distributionspumpen genom anslutning och kommunikation med flera pumpar (Multi-Flow Adaptation).
 • Konstant flöde (Q-const.)
 • Differenstryckreglering dp-c på en avlägsen punkt i rörnätet (reglering av sämsta punkt)
 • Konstant differenstryck (dp-c)
 • Variabelt differenstryck (dp-v) med möjlighet till nominell driftpunktsinmatning
 • Konstant varvtal (n-const.)
 • Användardefinierad PID-reglering

Funktioner:

 • Värmemängdsregistrering
 • Kylmängdsregistrering
 • Automatiskt pumpavstängning vid identifiering av nollflöde (No-Flow Stop)
 • Omkoppling mellan värme- och kyldrift (automatisk, extern eller manuell)
 • Inställbar flödesbegränsning genom Q-Limit-funktion (Qmin. och Qmax.)
 • Drifttyper tvillingpumpar: Verkningsgradsoptimerad parallelldrift för dp-c och dp-v, huvud-/reservdrift
 • Spara och återställ de inställda pumpinställningarna (3 återställningspunkter)
 • Fel-/varningsmeddelande i klartext inklusive åtgärdsrekommendation
 • Avluftningsfunktion för automatisk avluftning av rotorkammaren
 • Automatisk sänkdrift
 • Automatisk deblockeringsfunktion och inbyggt fullständigt motorskydd
 • Torrkörningsidentifiering
 • Automatisk registrering av termisk desinfektion (för VVC) tillsammans med en separat temperatursensor

Indikering:

 • Reglersätt
 • Börvärde
 • Flöde
 • Temperatur
 • Effektförbrukning
 • Elektrisk förbrukning
 • Aktiva influenser (t.ex. STOP, No-Flow Stop)

Utförande:

 • 2 konfigurerbara analoga ingångar: 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA och kommersiell PT1000; spänningsförsörjning med +24 V DC
 • 2 konfigurerbara digitala ingångar(Ext. OFF, Ext. min, Ext. Max, värme/kyla, manuell överstyrning (fastighetsautomation frånkopplad), manöverspärr (knapplås och konfigurationsskydd för fjärrmanövrering))
 • 2 konfigurerbara indikeringsreläer för drifts- och felmeddelanden
 • Anslutningsställe för Wilo-CIF-moduler med gränssnitt för fastighetsautomation (valfritt tillbehör: CIF-moduler Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP, BACnet IP, LON, PLR, CAN)
 • Wilo Net som Wilo-system för kommunikation mellan Wilo-produkter, t.ex. Multi-Flow Adaptation; tvillingpumpdrift och Wilo-Smart Gateway
 • Inbyggd temperaturgivare
 • Automatisk nöddrift vid speciella förhållanden (definierbart pumpvarvtal) t.ex. vid störning av busskommunikationen eller av sensorvärden
 • Grafisk färgdisplay (4,3 tum) med manövrering med en knapp
 • Avläsning och inställning av driftsdata samt t.ex. inställning av ett driftsättningsprotokoll via Bluetooth-gränssnitt (utan ytterligare tillbehör) med hjälp av Wilo Assistant-appen
 • Identifiering av kabelbrott vid analog signal (i anslutning med 2–10 V eller 4–20 mA)
 • Utomhusinstallation med väderskydd enligt monterings- och skötselanvisningen är möjlig
 • Datum och klockslag är förinställda
 • Värmeisoleringshölje för uppvärmningstillämpning

Leveransomfattning:

 • Pump
 • Optimerad Wilo-Connector
 • 2 x kabelförskruvning M16 x 1,5
 • Bricka för flänsskruvarna M12 och M16 (vid nominell anslutning DN 32 till DN 65)
 • 2 x tätningar vid gänganslutning
 • Värmeisoleringshölje
 • Monterings- och skötselanvisning – kompakt

Tillbehör (tillval):

 • Kylisolering ClimaForm som förhindrar kondensatbildning
 • CIF-modul: Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet IP, BACnet MS/TP, LON, PLR, CAN
 • PT 1000 (B) rörgivare för (tappvarmvatten)
 • PT 1000 (AA) sensor för installation i dykhylsa
 • Differenstrycksgivare
Driftdata
Max. medietemperatur Tmax 80 °C
Min. medietemperatur Tmin 0 °C
Omgivningstemperatur min. Tmin 0 °C
Max. omgivningstemperatur Tmax 40 °C
Temperaturområde vid max. omgivningstemperatur +40 °C T -10...+110
Maximalt driftstryck PN 16 bar
Minsta tilloppshöjd vid 50 °C 5 m
Minsta tilloppshöjd vid 95 °C 12 m
Minsta tilloppshöjd vid 110 °C 18 m
Max. tillåten hårdhetsgrad i VVC-systemet 3,57 mmol/l (20 °dH)
Motordata
Energieffektivitetsindex (EEI) ≤0,17
Störningssändning EN 61800-3;2004+A1;2012/bostäder (C1)
Störstabilitet EN 61800-3;2004+A1;2012/industrimiljö (C2)
Nätanslutning 1~230 V, 50/60 Hz
Effektförbrukning P1 max 570 W
Varvtal min. nmin 650 1/min
Varvtal max. nmax 3600 1/min
Skyddsklass motor IPX4D
Kabelförskruvning 5 x M16x1.5
Material
Pumphus rostfritt stål
Pumphjul PPS-GF40
Axel 1.4122, DLC-belagd
Material lager Kolgrafit
Installationsmått
Röranslutning på sugsidan DN 40
Röranslutning på trycksidan DN 40
Bygglängd l0 250 mm
Information om orderplaceringar
Fabrikat Wilo
Produktbeteckning Stratos MAXO-Z 40/0,5-12 PN 16
Nettovikt ca m 17,4 kg
Artikelnummer 2186316
Dokument

Monterings- och skötselanvisning

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Artikelnummer 2226401
Utgåva 2023-02
Sidantal 272
Språk de, en, fr, it, nl
PDF (6 MB)

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Artikelnummer 2226400
Utgåva 2023-02
Sidantal 60
Språk sv
PDF (4 MB)

Certifikathäfte

Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos MAXO-Z, Stratos , Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Yonos MAXO,Yonos MAXO-D, Yonos MAXO-Z, Yonos ECO BMS, Yonos PARA HF, Stratos PARA, Stratos PARA-Z, TOP-Z, TOP-S Transportsysteme

Artikelnummer 2209011
Utgåva 2022-11
Sidantal 72
Språk språkneutralt
PDF (28 MB)

Versionsinformation

Versionsinformation Stratos MAXO

Artikelnummer 2212705
Utgåva 2021-04
Sidantal 60
Språk bg, cs, da, de, el, en, es, et, fi, fr, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sl, sr, sv, tr, uk
PDF (4 MB)
BIM/CAD
Services

Wilo har en lång tradition av att samarbeta med installatörer och anläggningsbyggare. En viktig del av vår filosofi om partnerskap är Wilo Teknisk Innesälj. Tillsammans utvecklar vi ett servicekoncept som passar era individuella krav, och med vår kunskap och personliga rådgivning ser vi till att er anläggning fungerar så energieffektivt, driftssäkert och kostnadseffektivt som möjligt. Våra Wilo-servicetekniker hjälper dig – snabbt, tillförlitligt och i rätt tid.

Mer information

Rekommenderade servicetjänster

Wilo-Live Assistent
Wilo-Live Assistant Service
    
2216415

Wilo-Live Assistant står vid din sida som teknisk rådgivare under pumpservicen. Med Wilo-Live Assistant stödjer våra tekniska rådgivare dig i pann- eller systemrummet via videoöverföring - live och i realtid. Du visar installationsinställningen med din smartphone medan Wilo-experten följer allt på skärmen. Du kan se komponenterna såväl som andra detaljer för att avgöra var felet eller bortfallet har sitt ursprung. Vi förhindrar hindertid vid fel och säkerställer driftsäkerheten för dina pumpar och system!

Wilo-Live Assistant omfattar:

 • Interaktiv live-support per video-chatt
 • Direktkontakt med en expert
 • Just-in-time lösning för att säkerställa maximal driftsäkerhet för dina pumpar och system
Energy Solutions
Energy Solutions-pumpar med våt motor
    
2219285

Wilo-Service erbjuder proaktivt planeringsstöd för beräkning av möjliga energibesparingar. Vår service skapar en översikt över de installerade pumparna eller anläggningarna för att visa hur energiförbrukningen kan reduceras. Vi erbjuder en målinriktad rådgivning och analys, inklusive integration av subventioner, samt omfattande planeringsstöd vid omställning till högeffektiv teknik. Wilo-Energy Solutions inkluderar följande tjänster:

 • Detaljerad bedömning av livscykelkostnaderna (LCC-analys)
 • Energibesiktning inklusive information om energibesparingspotential
 • Proaktiv rekommendation av utbytesalternativ
 • Förbättring av miljövänligheten i din anläggning
 • Planeringsstöd vid byte till Wilos högeffektiva pumpar

Ytterligare servicetjänster

Driftsättning
Driftsättning-Ready pumpar med våt motor
    
2219390

För att pumpen (pumparna)/anläggningen (anläggningarna) ska fungera perfekt rekommenderar vi att Wilos kundtjänst utför driftsättningen. Detta säkerställer optimal inställning och effektiv drift av systemet. Driftsättningen omfattar följande punkter:

 • Driftsättning av anläggningen (anläggningarna) enligt checklista
 • Parametrering och inställning av elsystemet
 • Kontroll och anpassning av tryckkärlens förkomprimering (fyllning upp till 80 liter inkl.)
 • Funktionskontroll av monterade system
 • Praktikorienterad bruksanvisning
 • Wilos idrifttagningsprotokoll

Priset för driftsättningen gäller endast för anläggningar som har installerats i enlighet med monterings- och bruksanvisningen och den senaste tekniken. Det tillkommer inga kostnader för ev. nödvändigt material.

Underhåll
Underhåll BASIC-pumpar med våt motor
    
2219530

För att säkerställa driftsäkerheten för pumparna/systemen rekommenderar vi att regelbundna och DIN-godkända inspektioner och underhållsarbeten utförs av Wilo-fabrikens kundtjänst. Uppgifterna utförs enligt DIN 31051/DIN EN 13306. Uppgifterna omfattar följande punkter:

 • Visuell kontroll av pumpar/system
 • Mekanisk kontroll
 • Elektrisk kontroll
 • Kontroll av tillgängliga tryckkärl
 • Kontroll och ev. anpassning av anläggningsparametrarna
 • Upprättande av ett underhållsprotokoll
 • Planering och organisation utförs av Wilo. Ytterligare Individuella serviceanbud är möjliga mot förfrågan
Underhåll COMFORT-pumpar med våt motor
    
2219416

För att säkerställa driftsäkerheten för pumparna/systemen rekommenderar vi att regelbundna och DIN-godkända inspektioner och underhållsarbeten utförs av Wilo-fabrikens kundtjänst. Uppgifterna utförs enligt DIN 31051/DIN EN 13306. Uppgifterna omfattar följande punkter:

 • Visuell kontroll av pumpar/system
 • Mekanisk kontroll
 • Elektrisk kontroll
 • Kontroll och ev. fyllning av eventuellt tillgängliga tryckkärl
 • Kontroll och anpassning av anläggningsparametrarna vid behov
 • Upprättande av ett underhållsprotokoll
 • Förbrukningsmaterialen ingår i kontraktpriset
 • Inga arbets- och resekostnader för insatser mellan underhållsintervaller (under normala servicetider)
 • Planering och organisation utförs av WILO. Ytterligare Individuella serviceanbud är möjliga mot förfrågan
Underhåll PREMIUM-pumpar med våt motor
    
2219545

För att säkerställa driftsäkerheten för pumparna/systemen rekommenderar vi att regelbundna och DIN-godkända inspektioner och underhållsarbeten utförs av Wilo-fabrikens kundtjänst. Uppgifterna utförs enligt DIN 31051/DIN EN 13306. Uppgifterna omfattar följande punkter:

 • Visuell kontroll av pumpar/system
 • Mekanisk kontroll
 • Elektrisk kontroll
 • Kontroll och ev. fyllning av eventuellt tillgängliga tryckkärl
 • Kontroll av systemparametrarna
 • Upprättande av ett underhållsprotokoll
 • Förbrukningsmaterialen ingår i kontraktpriset
 • Inga arbets- och resekostnader för insatser mellan underhållsintervaller (under och utanför normala servicetider)
 • Programvaruuppdatering
 • Inklusive slitdelarna
 • Planering och organisation utförs av WILO. Ytterligare Individuella serviceanbud är möjliga mot förfrågan
Reparation
Reparation pumpar med våt motor
    
2219609

Vid inspektionen på plats avgör den kompetenta och erfarna Wilo-Service om pumpen kan repareras på plats eller om den måste skickas till fabriken för reparation. Wilo tillhandahåller även reservdelarna eller en ersättningspump för att återställa systemets driftsäkerhet.

Reparationen omfattar:

 • Kontroll och åtgärdande av felorsaker av erfarna Wilo-experter
 • Ej bindande kostnadsförslag för reparationer
 • Elektrohydraulisk testkörning för att säkerställa korrekta data när det gäller funktionalitet, kvalitet och prestanda hos pumpen eller systemet
 • Beläggning på olika pump- eller systemkomponenter för en optimerad effektivitetsfaktor
 • Enbart användning av originalreservdelar
 • Reparationsdokumentation i servicerapporten